ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

юрист

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Беденко-Зваридчук О. Право медичної сестри на підприємницьку діяльність / О. Беденко-Зваридчук // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 88-90.
 2. Гавриленко Л. Надання щорічної відпустки і відпустки у зв’язку з навчанням / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 77-80.
 3. Гавриленко Л. Надбавка за якість виконаної роботи заступникам головного лікаря ЦПМСД / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 1. — С. 74-75.

 1. Гавриленко Л. Перекваліфікація молодого спеціаліста / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 72-74.
 2. Гавриленко Л. Право на допомогу з тимчасової втрати працездатності / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 74-77.
 3. Гавриленко Л. Робота завідувача аптечного відділу за сумісництвом / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 1. — С. 73-74.
 4. Гавриленко Л. Чергування вдома керівника ЛПЗ та його заступників / Л. Гавриленко // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 85-86
 5. Гончарова В. Відмова лікаря подавати документи на чергову атестацію / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 66-67.
 6. Гончарова В. Встановлення тривалості робочого часу / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 1. — С. 71-72.
 7. Гончарова В. Компенсація за невикористану відпустку в разі звільнення в порядку переведення / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 68-69.
 8. Гончарова В. Подання військового квитка під час влаштування на роботу / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 69-70.
 9. Гончарова В. Поновлення на посаді за рішенням суду в разі працевлаштування на іншу роботу / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 1. — С. 70-71.
 10. Гончарова В. Правомірність зміни умов праці одинокої матері в разі скорочення посади / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 67-68.
 11. Гончарова В. Робота за цивільно-правовим і трудовим договором: що потрібно знати / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 8-15.
 12. Гончарова В. Табель обліку використання робочого часу: що потрібно знати / В. Гончарова // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 1. — С. 32-40.
 13. Єсауленко П. Чи має електронний документ юридичну силу / П. Єсауленко // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 12. — С. 76-79.
 14. Клименко О. Відмова працівника підписувати посадову інструкцію / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 42-52.
 15. Клименко О. Покладання на медичну сестру додаткових обов’язків / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2017. — N 2. — С. 14-24.
 16. Клименко О. Про підвищення заробітної плати медичної сестри за отримання кваліфікаційної категорії / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2017. — N 2. — С. 67-68
 17. Клименко О. Типові помилки кадровиків у поточній роботі з працівниками / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 3. — С. 40-48.
 18. Кравченко Л. Договір про матеріальну відповідальність : умови укладання / Л. Кравченко // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 81-84.
 19. Кравченко Л. Заклад втратив свій примірник колективного договору : чи можливо отримати його копію / Л. Кравченко // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 12. — С. 88.
 20. Кравченко Л. Медичні огляди працівників : чиїм коштом / Л. Кравченко // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 61-66
 21. Красовська І. Випробувальний термін лікаря / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 3. — С. 85-87.
 22. Красовська І. Додаткові відпустки медпрацівникам-чорнобильцям / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 3. — С. 84-85.
 23. Красовська І. Звільнення з роботи: підстави та документальне оформлення / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 3. — С. 50-59.
 24. Красовська І. Оформлення роботи старшої медичної сестри за її трьохгодинної відсутності / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 3. — С. 87-88.
 25. Кубанський С. Виконання головним лікарем обов’язків лікаря-терапевта / С. Кубанський // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 92-93
 26. Кубанський С. Залучення фельдшерів-лаборантів-біохіміків до проведення експрес-тестів для визначення групи крові та резус-фактора / С. Кубанський // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 93-94
 27. Кубанський С. Чи може акушерка працювати фельдшером / С. Кубанський // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 12. — С. 87-88.
 28. Купліванчук А. Надбавка за вислугу років та оздоровчі інструктору з ЛФК / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 12. — С. 86-87.
 29. Купліванчук А. Надбавки за безперервну роботу медпрацівникам амбулаторії / А. Купліванчук // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 12. — С. 85-86.
 30. Левадський І. Підвищення посадового окладу працівникам кабінету «Довіра» / І. Левадський // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 90-91.
 31. Малець А. Неоплачувана відпустка при хворобі дитини / А. Малець // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 3. — С. 91-92
 32. Малець А. Хвороба під час відпустки / А. Малець // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 1. — С. 78.
 33. Марченко Ю. Робота лікаря-стоматолога за сумісництвом / Ю. Марченко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 1. — С. 79
 34. Пузько В. Чи має головний лікар засвідчувати листок непрацездатності / В. Пузько // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 94-95.
 35. Резнікова Г. Розголошення медичної інформації за адвокатським запитом / Г. Резнікова, О. Рачук // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 12. — С. 65-71.
 36. Хімка М. Нові правила оформлення згоди на медичне втручання у психіатрії / М. Хімка // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 12. — С. 60-64.
 37. Хрєнова Л. Локальні документи закладу охорони здоров’я, які стосуються роботи медичних сестер / Л. Хрєнова, О. Демченко // Журнал головної медичної сестри. — 2017. — N 2. — С. 26-43.
 38. Шкарівська І. Документальне оформлення згоди пацієнта на медичне втручання / І. Шкарівська, Д. Жар // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 75-80.
 39. Шкарівська І. Пацієнт не хоче підписувати інформовану згоду : чи надавати медичну допомогу / І. Шкарівська // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 12. — С. 74-75.
 40. Шмельова М. Як правильно заповнити графу «Звільнення від роботи» у листку непрацездатності / М. Шмельова // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 12. — С. 26-30.
 41. Шурко М. Скасування форми 5-ПН та подання звіту про прийнятих працівників / М. Шурко // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 91-92.