ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.3 2018 р.

 1. Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Міністерство охорони здоров’я України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ: Видавець Заславський О.Ю., 2017. – 208 с.
 2. Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю.В. Вороненко [и др.] – Київ: Видавець Заславський О.Ю., 2016. – 168 с.
 3. Борисова І. С. Туберкульоз у практиці сімейного лікаря: особливості оформлення документів для проходження медико-соціальної експертної комісії / І.С. Борисова, Г.Ю. Трайдук, Н.А. Марченко // Сімейна медицина. – 2018. – № 1. – С. 105-107.

 1. Здорик І.Ф. Енурез в практиці сімейного лікаря / І.Ф. Здорик, Г.М. Назар, Е.В. Павлюков // Мистецтво лікування. – 2018. – № 1/2. – С. 19-25.
 2. Значення лабораторної медицини у практиці сімейного лікаря на етапі реформування первинної медико-санітарної допомоги / Є.Х. Заремба [та ін.] // Сімейна медицина. – 2018. – № 1. – С. 47-50
 3. Колесник М. Стандарты лечения внутренних болезней в практике семейного врача / М. Колесник // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1, № 2. – С. 12-16
 4. Проблема лікування неускладненого циститу у практиці сімейного лікаря // Раціональна фармакотерапія. – 2018. – № 1. – С. 40-44
 5. Руководство по аутоиммунным заболеваниям для врачей общей практики /ред.: И. Шенфельд, П.Н. Мерони, Л.П. Чурилов; пер. с англ. Л.П. Чурилов. – СПб: Медкнига “ЭЛБИ”, 2017. – 416 с.
 6. Сердечная недостаточность. Стандарты оказания медицинской помощи врачами первичного звена (по материалам Руководства Европейского кардиологического общества (ESC) по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности 2016 г.) // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1, № 2. – С. 48-56.
 7. Стандартизоване обстеження пацієнтів у практиці сімейного лікаря: практичне керівництво з найчастіших клінічних випадків / І.В. Чопей, П.О. Колесник; уклад. М.Ю. Долгош [и др. – Ужгород: [б. и.], 2017. – 281 с.
 8. Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих на хронічний некалькульозний холецистит на первинному рівні медичної допомоги / Л.В. Хіміон [та ін.] // Сімейна медицина. – 2018. – № 2. – С. 6-11.