ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

первинна медицина

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.4 2017 р.

 1. Бабінець Л. Впровадження міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ІСРС-2) — важливий інструмент для оптимізації роботи сімейних лікарів України / Л. Бабінець, І. Галабіцька // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 3. — С. 32-35
 2. Гойда Н.Г. Принципи підготовки керівників закладів первинної ланки сфери охорони здоров’я / Н.Г. Гойда, В. М. Михальчук, О. Л. Нестерець // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6, № 1/2. — С. 105-106.
 3. Голубовська О.А. Роль первинної медичної допомоги хворим на гемоконтактні інфекції (ВІЛ-інфекція та гепатити В і С) / О.А. Голубовська, О.І. Висоцька, О.В. Безродна // Інфекційні хвороби. — 2017. — N 1. — С. 5-8.

 1. Грицько Р.Ю. Громадське здоров’я об’єднанних територіальних громад та інтегративна сімейна медицина / Р.Ю. Грицько, Б.Б. Лемішко, І.І. Фуртак // Сімейна медицина. — 2017. — № 3. — С. 51-55.
 2. Громадське здоров’я і громадське медсестринство об’єднаних територіальних громад [МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ] / Є.Х. Заремба [и др.] // Сімейна медицина. — 2017. — № 3. — С. 156-157.
 3. Гузій О. Кращі практики сімейної медицини з перших вуст. Зарубіжний досвід / О. Гузій // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 60-65.
 4. Дільнічні лікарі, з чого починалась сучасна сімейна медицина / А.І. Літвак // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 3. — С. 6-9.
 5. До поліклініки — як до банку [МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ] // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 6. — С. 46-52.
 6. Зозуля И.С. Некоторые вопросы ургентных и неотложных состояний в практике врача первичного звена/ И.С. Зозуля, А.А. Волосовец, А.И. Зозуля // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6, № 1/2. — С. 117-118.
 7. Літвак А.І. Дільнічні лікарі, з чого починалась сучасна сімейна медицина / А.І. Літвак // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 3. — С. 6-9.
 8. Матюха Л. Визначення індикаторів якості первинної медичної допомоги / Л. Матюха, Н. Медведовська, Ю. Баринов // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 2. — С. 43-48.
 9. Рощін Г.Г. Роль сімейного лікаря в системі медицини катастроф / Г.Г. Рощін, І.Й. Сличко // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6, № 1/2. — С. 122.
 10. Сисоєнко І.В. Сімейна медицина — основа ефективної системи охорони здоров’я України / І.В. Сисоєнко, Ю.В. Вороненко, О.Г. Шекера // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6, № 1/2. — С. 22-28.
 11. Степанова Т.В. Роль лікаря загальної практики — сімейної медицини в наданні допомоги хворим з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ / Т.В. Степанова // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6, № 1/2. — С. 116
 12. Тіщенко О. Процес розвитку ПМСД на засадах сімейної медицини — реалії на місцях / О. Тіщенко // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 2. — С. 40-42. —
 13. Ткаченко В.І. Сучасні європейські підходи до організації первинної медичної допомоги / В.І. Ткаченко // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6, № 1/2. — С. 106-107.
 14. Фармацевтичне забезпечення як складова загальної практики — сімейної медицини / А.В. Кабачна, Е.В. Шелкова, С.В. Аугунас // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6, № 1/2. — С. 120-121.
 15. Царенко А.В. Роль лікарів загальної практики — сімейних лікарів у наданні паліативної та хоспісної допомоги інкурабельним пацієнтам вдома / А.В. Царенко // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6, № 1/2. — С. 133-135.
 16. Шекера О.Г. Перспективи розвитку сімейної медицини / О.Г. Шекера // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6, № 1/2. — С. 105.