ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

первинна медицина

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.3 2017 р.

  1. Андріїшин Л. О. Практика організації паліативної допомоги сімейним лікарем / Л.О. Андріїшин // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 1. — С. 9-21
  2. Волинець О. Революція відбулася! Неочікувано, але прогнозовано [медична первинна допомога] / О. Волинець // Приватний лікар. — 2017. — N 1. — С. 12.
  3. Воронцов О. Організація допологового ведення вагітних жінок за участю сімейного лікаря. Ви володієте диспансерним методом/ О. Воронцов, Л. Бабінець // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 1. — С. 46-57

  1. Лист УАСМ в МОЗ щодо проектів нормативних документів [медична первинна допомога] // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 1. — С. 3-6.
  2. Сімейна медицина: у 3 книгах: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації. Книга 2. Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб / ред.: О. М. Гиріна, Л. М. Пасієшвілі. — Київ : ВСВ «Медицина», 2016. — 456 с.
  3. Специализированная педиатрическая мобильная бригада — инновационная модель высококвалифицированной консультативно-лечебной помощи детям на первичном уровне / С.И. Запорожан [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5, № 1. — С. 17-24
  4. Функциональные методы диагностики в практике семейного врача: учебное пособие для студентов и врачей–интернов высших медицинских учебных заведений / Н. Я. Доценко [и др.]. — Киев : ВСИ «Медицина», 2016. — 176 с.