ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2019 р.

 1. Амбросова Т.Н. Менеджмент неосложненного гипертензивного криза в практике семейного врача / Т.Н. Амбросова, Т.В. Ащеулова // Міжнародний медичний журнал. – 2018. – Том 24, N 1. – С. 16-19.
 2. Дякунчак Я.Е. П`ять шляхів для вдосконалення лікарської практики – очима сімейного лікаря / Я.Е. Дякунчак // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 138-139
 3. Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини: (навчально–методичний посібник) / ред.: Ю.В. Вороненко, Г.І. Лисенко. – Київ: [б. и.], 2013. – 624 с.
 4. Зміни на “первинці” // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 4. – С. 36-45
 5. Копії документів для підписання декларації з лікарем більше не потрібні // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2018. – № 2. – С. 3-4
 6. Корж А.Н. Проблема острой боли в практике семейного врача: этиология, диагностика и лечение / А.Н. Корж // Міжнародний медичний журнал. – 2018. – Том 24, N 1. – С. 25-28.
 7. Лісневська Н. Проблемні питання медичної реформи [МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ] / Н. Лісневська // Практика управління медичним закладом. – 2018. – N 5. – С. 8-15
 8. Матюха Л.Ф. Основні підходи лікування інфекції сечовивідних шляхів у практиці сімейного лікаря / Л.Ф. Матюха, Т.А. Титова // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 93-98.
 9. Медведовська Н.В. Синдром червоної повіки в практиці сімейного лікаря / Н.В. Медведовська // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2018. – № 2. – С. 59-66
 10. Менделя О. Декларація з пацієнтом: коли не укладати і як розірвати / О. Менделя // Управління закладом охорони здоров’я. – 2018. – N 10. – С. 41-44
 11. Пироженко А. Заклад реорганізували: як бути з деклараціями: запитання-відповідь / А. Пироженко // Управління закладом охорони здоров’я. – 2018. – N 10. – С. 72-73
 12. Посадова інструкція лікаря-терапевта терапевтичного відділення (код КП 2221.2) // Управління закладом охорони здоров’я. – 2018. – N 11. – С. 49-52
 13. Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік: постанова Кабінету Міністрів України № 407 від 25 квітня 2018 р. // Управління закладом охорони здоров’я. – 2018. – N 7. – С. 82-84
 14. Розроблено навчальний тренажер для використання Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2. Публікації МОЗ України, 5 червня 2018 р. // Практикуючий лікар. – 2018. – N 4. – С. 71
 15. Самосовершенствование – основной фактор успеха семейного врача / М.А. Дудченко [и др.] // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 140-142.
 16. Система профілактичних заходів [МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ] // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 3. – С. 50-51
 17. Стартувала “приписна” кампанія до сімейного лікаря // Практика управління медичним закладом. – 2018. – N 5. – С. 18-25
 18. Ткаченко В.І. Псевдоабдомінальний синдром у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини / Л. С Бабінець [та ін.] // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 40-44.
 19. Функциональные методы диагностики в практике семейного врача: учебное пособие для студентов и врачей–интернов высших медицинских учебных заведений / Н.Я. Доценко [и др.]. – Киев: ВСИ “Медицина”, 2016. – 176 с
 20. Чи все ви знаєте про декларації з пацієнтами? Тест // Управління закладом охорони здоров’я. – 2018. – N 10. – С. 45-47