ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

первинна медицина

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

  1. Дзюба О. М. Своєчасність доставки хворих із травмами внутрішніх органів грудної та черевної порожнини і таза та гострими захворюваннями органів черевної порожнини у лікарняні заклади як проблема первинної медико-санітарної допомоги / О.М. Дзюба, Ю.В. Бурдим, В.Г. Слабкий // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2016. — N 3. — С. 10-15.
  2. Клінічний протокол профілактики серцево-судинних захворювань на первинній ланці // Український медичний часопис. — 2016. — № 5. — С. 91
  3. Корж А.Н. Современные направления профилактики сахарного диабета и его осложнений: роль семейного врача / А. Н. Корж // Проблеми ендокринної патології. — 2016. — N 3. — С. 60-68.

  1. Николаенко В. Некоторые аспекты терапии боли в практике врача первичного звена / В. Николаенко // Участковый врач. — 2017. — № 2. — С. 34-36.
  2. Скрипник Л. Ведення хворих із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на первинному етапі медичної допомоги / Л. Скрипник, Н. Матковська, Н. Чаплинська // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2016. — № 6. — С. 19-24.
  3. Скрипник Л. М. Ведення хворих із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на первинному етапі медичної допомоги / Л. М. Скрипник, Н. Р. Матковська, Н. В. Чаплинська // Сімейна медицина. — 2016. — N 5. — С. 114-117.
  4. Специализированная педиатрическая мобильная бригада — инновационная модель высококвалифицированной консультативно-лечебной помощи детям на первичном уровне / С.И. Запорожан [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5, № 1. — С. 17-24. —
  5. Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих із гострим подагричним артритом на первинному рівні медичної допомоги / Л.В. Хіміон [та ін.] // Сімейна медицина. — 2016. — N 5. — С. 6-9.
  6. Устінов О. Реформа первинної медичної допомоги: обіцянки і документи / О. Устінов // Український медичний часопис. — 2017. — № 1. — С. 36-41.
  7. Чурсина Т. Я. Ведение пациента с мышечно-спастическим синдромом в реальной клинической практике врача первичного звена. Роль миорелаксантов центрального действия: в фокусе толперизон / Т.Я. Чурсина // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 1. — С. 19-22.