НОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2018 р.

 1. Czlonkowska A. Клинический профиль Церебролизина: новые методы в исследованиях по инсульту. Комментарий к исследованию CARS / A. Czlonkowska // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 6. — С. 63-67
 2. Вигонюк А.В. Нові аспекти в периопераційному менеджменту інгаляційної анастезії / А.В. Вигонюк, М.Л. Гомон, Р.О. Гомон // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N1 — С. 75-76
 3. Гребенникова Т.А. Гипопаратиреоз: современное представление о заболевании и новые методы лечения [Электронный ресурс] / Т.А. Гребенникова, Ж.Е. Белая, Г.А. Мельниченко // Эндокринная хирургия. — 2017. — Т. 11 № 2. — С. 70-80

 1. Инновационные технологии в лечении сахарного диабета — 2017 // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 6. — С. 55-57
 2. Інновації у преіндукції пологів: інформ. лист з проблеми «Акушерство та гінекологія». Вып. 9. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 4 с.
 3. Інноваційні перспективи перорального застосування лікарського препарату «Декасан» у вигляді 0,02 % розчину декаметоксину для лікування кишкових інфекції: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вып. 21. — Київ: Укрмедпатентінформ, 21. — 4 с.
 4. Клінічний випадок хірургічного лікування обструктивної форми гіпертрофічної кардіоміопатії за новою методикою операції Ferrazzi / К.В. Руденко [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 1. — С. 87-90
 5. Матвеева Л. Инновации в офтальмологии / Л. Матвеева // Приватний лікар. — 2017. — № 5. — С. 26-27.
 6. Нове у веденні серцевої недостатності за матеріалами світових конгресів/ підгот. О. Терещенко// Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2017. — № 3. — С. 60-65.
 7. Перспективи застосування інноваційного препарату на основі тиксотропної субстанції в лікуванні хворих на сезонний алергічний риніт: інформ. лист з роблеми «Фармакологія». Вып. 1. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 4 с.
 8. Рыкова О. ПАП-тест на основе жидкостной цитологии: новые возможности технологии BD SurePath™* / О. Рыкова // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 4. — С. 694-703
 9. Турова Л. Инновационные особенности НИПТ в эру молекулярных технологий / Л. Турова // З турботою про жінку. — 2017. — № 7. — С. 52-55.
 10. Фадєєнко Г.Д. Нові можливості лікування неалкогольного стеатогепатиту / Г.Д. Фадєєнко, О.В. Колеснікова, Т. А. Соломенцева // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 1. — С. 53-60
 11. Чистик Т. Новые стратегии ранней диагностики, профилактики, лечения эндокринной и инфекционной патологии у женщин репродуктивного возраста / Т. Чистик // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 6. — С. 96-112