НОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

технології

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.4 2017 р.

 1. Инновации в лечении нарушений менструального цикла и аномальных маточных кровотечений // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 5. — С. 50-51.
 2. Инновационные методы оптимизации регенерации кости: обогащенная тромбоцитами плазма (сообщение 1) (обзор литературы) / Н.А. Корж [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 3. — С. 123-135.
 3. Інноваційна методика лікування хімічних опіків стравоходу в дітей / Б.О. Кравчук [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N2 — С. 66-69

 1. Інноваційні перспективи використання нанокомпозиту срібла для місцевого лікування інфікованих ран: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вып. 47. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2016. — 4 с. — Б. ц.
 2. Інноваційні підходи до оптимізації протизапальної терапії за допомогою комбінованого застосування нестероїдних протизапальних препаратів з флавоноїдами: інформ. лист з проблеми «Курортологія і фізіотерапія». Вып. 89. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2016. — 4 с. — Б. ц.
 3. Інноваційні підходи у веденні хворих з інсультом. Огляд Міжнародної конференції з проблем інсульту 2017 // Практична ангіологія. — 2017. — № 2. — С. 15-21
 4. Іновації в лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій коронавірусної етіології у дорослих: інформ. лист з проблеми «Інфекційні та паразитарні хвороби». Вып. 192. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2016. — 4 с. — Б. ц.
 5. Літвак А.І. Лечение вирусного гепатита С — инновации в Украине // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 2. — С. 57-59.
 6. Луначевская И. Революционные инновации в терапии ВЗК доступны в Украине: Революционные инновации в терапии воспалительных заболеваний кишечника доступны в Украине / И. Луначевская // Участковый врач. — 2017. — N 6. — С. 14-16.
 7. Новітні технології в розробці та використанні шинуючих конструкцій на ортопедичному етапі лікування хворих із захворюваннями пародонта : інформ. лист з проблеми «Стоматологія».Вып.98.-Київ:Укрмедпатентінформ, 2016. — 4 с. — Б. ц.
 8. Новітній алгоритм тактики ведення пацієнтів з гострим епідидимітом // Медицинские аспекты здоровья мужчины. — 2017. — N 2. — С. 20-26.
 9. Снєгірьов П. Обрії сучасних інновацій в акушерстві та гінекології / П. Снєгірьов // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 41-45
 10. Татарчук Т.Ф. Полипы эндометрия: новые стратегии эффективного лечения / Т.Ф. Татарчук, Д.Г. Герман // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 4. — С. 14-22
 11. Чернявский Ю.П. Клиническая эффективность инновационных адгезивных конструкций / Ю.П. Чернявский, В.П. Кавецкий // Стоматология. Эстетика. Инновации. — 2017. — Т. 1 № 1. — С. 17-21