НОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

технології

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.3 2017 р.

 1. Аналіз забезпечення інноваційними розробками за напрямами «Онкологія» та «Медична радіологія» у сфері охорони здоров’я України у 2014-2015 рр. / А. Є. Горбань [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 28-32
 2. Бондарчук І. Нова ера лікування раку вже в Україні / І. Бондарчук // Клиническая онкология. — 2017. — N 1. — С. 4-5
 3. Бурлакова И. Умное лечение белокровия: DKD Helios Klinik – традиции и инновации в трансплантации стволовых клеток / И. Бурлакова // DoctorGEO & DoctorSPA. — 2016. — № 2. — С. 20-21.

 1. В Україні впроваджують електронну систему спостереження за інфекційними захворюваннями . [инновации и усовершенствования ] // Журнал заступника головного лікаря. — 2017. — N 2. — С. 50-51
 2. Вербицкая С. Мировые центры протонной терапии: инновации дают надежду онкобольным / С. Вербицкая, Р. Кириченко // DoctorGEO & DoctorSPA. — 2016. — № 2. — С. 24-27
 3. Доступ до інновацій та оцінка технологій охорони здоров’я — провідна тема 19-го Європейського конгресу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR, Відень, Австрія / О.М. Заліська [та ін.] // Раціональна фармакотерапія. — 2017. — № 1. — С. 13-17.
 4. Интегральные медицинские показатели — инновация в работе современного врача // Приватний лікар. — 2017. — N 4. — С. 40-41.
 5. Камышников В. С. Инновации в клинико-лабораторной деятельности: научное обоснование новых и опыт использования традиционных технологий лабораторного исследования / В.С. Камышников, А.М. Чубуков // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. — 2017. — Том 6, N 1. — С. 134-147.
 6. Кравець Д.С. Новий методичний підхід до оцінки впливу ліків на кінетику вільнорадикальних реакцій у біосубстратах / Д.С. Кравець, В.Д. Лук’янчук // Фармакологія та лікарська токсикологія. — 2016. — № 4/5. — С. 90-94.
 7. Молчанов Д. Старые проблемы и новые технологии в лечении пациентов с ишемической кардиомиопатией / Д. Молчанов // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2017. — N 1- С. 64-68
 8. Новий метод місцевої профілактики хронічного тонзиліту та аденоїдиту у дітей: інформ. лист з проблеми «Отоларингологія». Вып. 243. — Київ : Укрмедпатентінформ, 2016. — 4 с.
 9. Новий спосіб корекції післяопераційних когнитивних дисфункцій у хворих після загальної анестезії: інформ. лист з проблеми «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Вып. 297. — Київ : Укрмедпатентінформ, 2016. — 4 с.
 10. Новый метод поможет проследить за активностью мозга ребенка в утробе матери // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2017. — Том 7, № 1. — С. 8.
 11. Феськов А.Э. Новый гемостатический бинт на основе естественного биополимера хитозана / А.Э. Феськов, А.С. Соколов, С.В. Солошенко // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 2. — С. 95-98