НОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2019 р.

 1. Инновационные методы оптимизации регенерации кости: мезенхимальные стволовые клетки (сообщение 2) (обзор литературы) / Н.А. Корж [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2018. — N 1. — С. 105-116
 2. Інноваційна методика лікування хімічних опіків стравоходу у дітей / Л.І. Цмокалюк [та ін.] // Хірургія дитячого віку. — 2018. — N — С. 116
 3. Інноваційний метод лікування хворих похилого віку з гіпертензивним генотипом хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду: інформ. лист з проблеми «Геронтологія та геріатрія». Вип. 5. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 4. Інноваційний спосіб корекції дисбіозу у хворих на гострі респіраторні інфекції: інформ. лист з проблеми «Інфекційні та паразитарні хвороби». Вип. 17. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 5. Інноваційні підходи при складанні реабілітаційних програм для пацієнтів з наслідками хребтово–спинномозкової травм / А.Д. Салєєва [и др.] // Медицина болю. — 2018. — Том 3 № 2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. — С. 38
 6. Маньковский Б.Н. Проект новых рекомендаций по лечению сахарного диабета 2 типа, результаты крупных клинических исследований — итоги 78-го Конгресса Американской диабетической ассоциации / Б.Н. Маньковский // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 3. — С. 12-17
 7. Морушко Ю.В. Нові рекомендації щодо діагностики і лікування артеріальної гіпертензії у дітей: переваги і перспективи / Ю.В. Морушко, Т.В. Гищак // Дитячий лікар. — 2018. — N 3/4. — С. 5-17
 8. Нова методика допоможе краще оцінити серцево-судинні захворювання // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 3. — С. 83-84
 9. Нові терапевтичні підходи у лікування невиношування вагітності: інформ. лист з проблеми «Акушерство та гінекологія». Вип. 15. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 4 с.
 10. Паньків В.І. Нові рекомендації Американської діабетичної асоціації 2018 року з діагностики та лікування цукрового діабету / В.І. Паньків // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2018. — Т. 14 № 1. — С. 63-68
 11. Петренко В.І. Нові підходи до виявлення і лікування латентної туберкульозної інфекції / В.І. Петренко, М.Г. Долинська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 4. — С. 5-10
 12. Тараненко Т.В. Лактазная недостаточность у детей: новые возможности в лечении / Т.В. Тараненко // Педиатрия. Восточная Европа. — 2018. — Том 6 N 3. — С. 514-522