НОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.4 2018 р.

 1. Klein A. Новое в этиологии и лечении СПКЯ / A. Klein // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 3. — С. 80
 2. Гузій О. Синдром хронічної діареї у дітей: новітні підходи в діагностиці та лікуванні / О. Гузій // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2 № 1. — С. 22-26
 3. Камышников В.С. Концепция создания инновационных технологий экспресс-диагностики социально значимых заболеваний в месте нахождения пациента / В.С. Камышников // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. — 2018. — Том 7 N 3. — С. 417-425

 1. Ковальчук А.Г.Обоснование возможности диагностики микроциркуляторной ишемии цилиарного тела с помощью нового метода импедансной офтальмопневмоплетизмографии / А.Г. Ковальчук // Офтальмологічний журнал. — 2018. — N 3. — С. 85-97
 2. Маньковский Б.Н. Проект новых рекомендаций по лечению сахарного диабета 2 типа, результаты крупных клинических исследований — итоги 78-го Конгресса Американской диабетической ассоциации / Б.Н. Маньковский // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 3. — С. 12-17
 3. Мартишин О. Анестезіологія та інтенсивна терапія: інновації в Україні та світі / О. Мартишин // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1, № 3. — С. 20-24
 4. Мельников О.Ф.Новий спосіб оцінки імунофункціонального стану піднебінних мигдаликів у хворих на хронічний тонзиліт / О.Ф. Мельников, Д.І. Заболотний, О.Ю. Бредун // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2018. — N 1. — С. 57-62
 5. Моніторинг основних засобів інноваційного забезпечення у сфері охорони здоров’я України у 2017 р. / Л.І. Закрутько [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2018. — N 1. — С. 66-70
 6. Нервово-м’язові захворювання: нові можливості в Україні // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 3. — С. 18-19
 7. Нова методика допоможе краще оцінити серцево-судинні захворювання // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 3. — С. 83-84
 8. Нова методика місцевої терапії трофічних виразок нижніх кінцівок [Текст] / В. В. Ващук [та ін.] // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 51-53
 9. Новая опция терапии гормоночувствительного рака молочной железы: результаты исследования MONALEESA-3 // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 3. — С. 33-37
 10. Нові підходи до курації біполярного розладу // НейроNEWS. — 2018. — № 4/5. — С. 24-26
 11. Новый подход к анализу функционального состояния организма детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа / В.Г. Майданник [и др.] // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 37-46