Медико-психологічні наслідки бойових дій в учасників АТО

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.3 2018 р.

 1. Вогнепальні поранення м’яких тканин склепіння черепа: навчальний посібник / А.О. Данчин [и др.]. — Київ: [б. и.], 2017. — 116 с.
 2. Вязьмитинова С.А. Расстройства адаптации и их психотерапевтическая коррекция у участников боевых действий / С.А. Вязьмитинова // Медицинская психология. — 2018. — Том 13 N 1. — С. 63-67
 3. Данілевська Н.В. Особливості структурних компонентів психологічної підтримки госпіталізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО / Н.В. Данілевська // Медицинская психология. — 2018. — Том 13, N 1. — С. 10-13

 1. Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах: методичні рекомендації / Укладачі: П.В.Волощин та ін. — Харків: [б. и.], 2014. — 79 с.
 2. Король С.О. Кісткова пластика в системі спеціалізованого лікування поранених з бойовими травмами кінцівок / С.О. Король // Травма. — 2018. — Том 19 N 1. — С. 35-41
 3. Кріштафор А.А. Профілактика і лікування когнітивних порушень,зумовлених бойовою травмою, завдяки протекції енергетичної забезпеченності клітин реамберином / А.А. Кріштафор // Медичні перспективи. — 2018. — Т. 23 № 1. — С. 37-42
 4. Осадчий О. Відновлювальна хірургія у практиці військових і цивільних медиків: сучасні досягнення / О. Осадчий // Український медичний часопис. — 2018. — № 1. — С. 44-47
 5. Система психопрофілактики, психокорекції, психотерапії та психофармакотерапії адиктивних розладів у учасників бойових дій з посттравматичними психічними порушеннями, які вживають психоактивні речовини : інформ. лист з проблеми «Психіатрія». Вып. 13. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 4 с
 6. Сошенко Т. Ефективність психотерапії та фармакотерапії в лікуванні ПТСР у військовослужбовців і ветеранів / Т. Сошенко, А. Габінська // НейроNEWS. — 2018. — № 3. — С. 32-36
 7. Спосіб оцінки потреб інвалідів-учасників АТО в заходах медико-соціальної реабілітації: інформ. лист з проблеми «Терапія». Вып. 10. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 4 с.
 8. Сучасні хірургічні методи лікування постраждалих з вогнепальними пораненнями кінцівок / О.А. Бур’янов [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 2. — С. 30-35
 9. Тарасенко В.О. Дослідження фізико-хімічних показників крему комплексної дії для лікування ранового процесу поранених військовослужбовців / В.О. Тарасенко, Л.Л. Давтян // Актуальні питання фармації і медичної науки та практики. — 2018. — Том 11, N 1. — С. 69-73
 10. Черненко І.І. Сучасні методи психологічної терапії хворих із посттравматичними стресовими розладами в контексті їх медико-соціального значення / І.І. Черненко, І.А. Чухно // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 5. — С. 112-115