Медичні аспекти боротьби з туберкульозом

туберкульоз

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.3 2018 р.

 1. Ефективність застосування внутрішньовенного ізоніазиду та етамбутолу у хворих на туберкульозний менінгоенцефаліт / Д.О. Бутов [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 2. – С. 26-32
 2. Ефективність лікування хворих за результатами виконання “Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки” / В.М. Мельник [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2018. – N1 – С. 19-22
 3. Корнага С.І. Успіхи та недоліки в боротьбі з туберкульозом / С.І. Корнага, І.І. П’ятночка // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 2. – С. 44-49

 1. Костюк О. Вагітність і туберкульоз. Ризики та наслідки для новонародженого. Чи ми готові до цього? (Частина 2) / О. Костюк // З турботою про жінку. – 2018. – № 3. – С. 40-43
 2. Костюк О. Вагітність і туберкульоз. Ризики та наслідки для новонародженого. Чи ми готові до цього? (Частина 1) / О. Костюк // З турботою про жінку. – 2018. – № 2. – С. 28-31
 3. Линник М.І. Застосування комп’ютерної денситометрії для моніторингу результатів лікування хворих на моно- та полірезистентний туберкульоз легень / М.І. Линник, О.В. Аврамчук, Г.В. Старічек // Український пульмонологічний журнал. – 2018. – N – С. 54-58
 4. Ніколаєва О.Д. Особливості діагностики позалегеневих форм туберкульозу у ВІЛ-інфікованих / О.Д. Ніколаєва // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 2. – С. 33-37
 5. Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ / О.С. Шевченко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 2. – С. 50-60
 6. Петренко В.І. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, О.М. Разнатовська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 2. – С. 61-73
 7. Підвищеннчя ефективності клінічноїдіагностики позалегеневого туберкульозу у хворих на ВІЛ-інфекцію з просунутими стадіями імунодефіциту: інформ. лист з проблеми “Інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби”. Вип. 1.-К.: Укрмедпатентінформ, 2018. – 4 с.
 8. Спосіб покращення переносимості протитуберкульозної поліхіміотерапії у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень: методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, Український центр наукової медичної інформації та патентно–ліцензійної роботи ; уклад.: Ю.І. Фещенко, О.М. Разнатовська, Н.А. Гріцова. – Київ: [б. и.], 2016. – 14 с.
 9. Спосіб профілактики туберкульозу у дітей з груп ризику шляхом застосування ізоніазиду у формі сиропу: інформ. лист з проблеми “Пульмонологія і фтизіатрія”. Вып. 3. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.
 10. Спосіб удосконалення патогенетичного лікування мультирезистентного туберкульозу з урахуванням побічних реакцій на антимікобактеріальні препарати: інформ. лист з проблеми “Пульмонологія і фтизіатрія”. Вып. 4. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с
 11. Тяжкі випадки туберкульозу та обґрунтування шляхів впливу на підвищення ефективності лікування за стандартними схемами / Л.Д. Тодоріко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 2. – С. 7-13
 12. Устінов О. Мультирезистентний туберкульоз в Україні: причини поширення та шляхи подолання / О. Устінов // Український медичний часопис. – 2018. – № 1. – С. 39-41
 13. Хмель О.В. Морфологічні аспекти застосування хірургічного лікування у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень / О.В. Хмель, І.А. Калабуха, І.В. Ліскіна // Український пульмонологічний журнал. – 2018. – N1 – С. 59-64
 14. Шевченко С.Ю. Информативность диагностических тестов в скрининге мочеполового туберкулеза / С.Ю. Шевченко, Е.В. Кульчавеня, Ж.А. Лаушкина // Медичні аспекти здоров’я чоловіка. – 2018. – N 1. – С. 54-58.