МЕДИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

туберкульоз

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2018 р.

 1. Актуальні проблеми лікування і профілактики туберкульозу: тези науково-практичної конференції з міжнародною участю (16-17 травня 2018 р., м. Київ ) // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 2. — С. 74-90
 2. Досвід впровадження фінансування на основі результатів у практику надання послуг хворим на туберкульоз / Є.П. Гелюх [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 1. — С. 69-74
 3. Епідеміологічні аспекти мультирезистентного і з розширеною резистентністю туберкульозу у дорослих / М.І. Сахелашвілі [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 4- С. 13-16

 1. Коморбідність бронхіальної астми та туберкульозу легень: труднощі лікування та перспективи вирішення проблеми / Ю.І. Фещенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N4 — С. 39-42
 2. Корнага С.І. Успіхи та недоліки в боротьбі з туберкульозом / С.І. Корнага, І.І. П’ятночка // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 2. — С. 44-49
 3. Линник М.І. Комп’ютерна денситометрія в оцінці основного курсу антимікобактеріальної терапії у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень / М.І. Линник, О.В. Аврамчук, Г.В. Старічек // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 1. — С. 58-63
 4. Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ / О.С. Шевченко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 2. — С. 50-60
 5. Перспективи покращання ефективності лікування у хворих на мультирезистентний туберкульоз: світові тенденції та вітчизняні досягнення / Ю.І. Фещенко [та ін.] // Інфекційні хвороби. — 2017. — N4 — С. 10-21
 6. Петренко В.І. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, О.М. Разнатовська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 2. — С. 61-73
 7. Петренко В.І. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, О.М. Разнатовська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 1. — С. 90-100
 8. Причини зростання смертності хворих на туберкульоз легень в Україні до і під час епідемії та організаційні заходи щодо її зниження / В.М. Мельник [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N4 — С. 5-12
 9. Спосіб покращення переносимості протитуберкульозної поліхіміотерапії у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень: методичні рекомендації / уклад.: Ю.І. Фещенко, О.М. Разнатовська, Н.А. Гріцова. — Київ: [б. и.], 2016. — 14 с.
 10. Спосіб профілактики туберкульозу у дітей з груп ризику шляхом застосування ізоніазиду уформі сиропу: інформ. лист з проблеми «Пульмонологія і фтизіатрія». Вып. 3. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 4 с.
 11. Спосіб удосконалення патогенетичного лікування мультирезистентного туберкульозу з урахуванням побічних реакцій на антимікобактеріальні препарати: інформ. лист з проблеми «Пульмонологія і фтизіатрія». Вып. 4. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 4 с.
 12. Стан білкового обміну у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від клінічної форми / І.О. Галан [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 1. — С. 33-40
 13. Стандарти бактеріоскопічної діагностики туберкульозу в клініко–діагностичних лабораторіях / О.А. Журило [и др.].; ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім Ф.Г. Яновського АМН України». — Київ: ВСВ «Медицина», 2010. — 112 с.
 14. Сучасні методи діагностики туберкульозу / А.І. Барбова [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 1. — С. 8-14
 15. Тяжкі випадки туберкульозу та обґрунтування шляхів впливу на підвищення ефективності лікування за стандартними схемами / Л.Д. Тодоріко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 2. — С. 7-13
 16. Устінов О. Мультирезистентний туберкульоз в Україні: причини поширення та шляхи подолання / О. Устінов // Український медичний часопис. — 2018. — № 1. — С. 39-41
 17. Функціональні порушення печінки у хворих з уперше діагностованим туберкульозом легень / О.М. Окусок [та ін.] // Інфекційні хвороби. — 2017. — N4 — С. 22-29
 18. Хмель, О.В. Віддалені результати оперативних втручань з приводу туберкульозу легень / О.В. Хмель, І.А. Калабуха // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 1. — С. 48-57