МЕДИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

туберкульоз

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.4 2017 р.

 1. 5 правил, як не заразитися туберкульозом від пацієнтів: санітарний бюлетень // Довідник головної мед. сестри. — 2017. — N 10. — С. 50
 2. Амбулаторне лікування хворих на туберкульоз: «за» та «проти» / Ю.І. Фещенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 5-10.
 3. Барбова А.І. Застосування системи ВАСТЕС MGIT 960 для досліджень клінічного матеріалу хворих на туберкульоз легень / А.І. Барбова, Н.М. Алієва // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 44

 1. Визначення критеріїв резистентності M. tuberculosis до препаратів другого і резервного ряду за допомогою рідкого живильного середовища Middlebrook 7H9 в системі BACTEC MGIT 960 / А.І. Барбова [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 47-52.
 2. Відеоасистовані операції при туберкульозі легень / М.С. Опанасенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 52-53.
 3. Вплив туберкульозної інфекції на перебіг вагітності, післяпологового періоду та стан здоров’я немовлят / Н.А. Мацегора [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 53-56.
 4. Впровадження бедаквіліну в Україні: нова надія для пацієнтів зі стійкими формами туберкульозу / Н.А. Литвиненко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 3. — С. 13-22.
 5. Генітальний туберкульоз та його роль у патогенезі туберкульозного полісерозиту та перитоніту у жінок / І.М. Рудик [та ін.] // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 2. — С. 65-68.
 6. Грищук Л.А. Функціональні порушення печінки у хворих із уперше діагностованим мультирезистентним туберкульозом легень / Л.А. Грищук, О.М. Окусок // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 3. — С. 50-55.
 7. Дезинфектологическая профилактика туберкулеза / Н.С. Морозова [и др.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 37-41
 8. Динаміка змін у системі імунітету хворих на мультирезистентний туберкульоз легень протягом інтенсивної фази лікування / І.Л. Платонова [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 3. — С. 73-79.
 9. Досвід застосування скороченого 12-місячного режиму хіміотерапії для хворих на мультирезистентний туберкульоз в Україні / Г.О. Варицька [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 45-46.
 10. Дужий І.Д. Деякі питання епідемії «сімейного» туберкульозу / І.Д. Дужий, Л.А. Бондаренко, В.О. Олещенко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 3. — С. 44-49.
 11. Захворюваність на туберкульоз медичних працівників / І.Д. Дужий [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 3. — С. 99-103.
 12. Короленко В.В. Перспективи стратегії Harm reduction у сфері протидії поширенню ВІЛ–інфекції в Україні / В.В. Короленко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 3. — С. 5-12
 13. Мультирезистентний туберкульоз у медичних працівників / С.В. Зайков [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 47.
 14. Ніколаєва О.Д. Ефективність застосування меропенему при лікуванні хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю / Н.А. Литвиненко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 50-51.
 15. Овчаренко І.А. Гендерні особливості перебігу мультирезистентного туберкульозу легень / І.А. Овчаренко, О.С. Шевченко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 3. — С. 86-91
 16. Погребняк О.С. Правове регулювання обов’язкової госпіталізації хворого до протитуберкульозного диспансеру в Україні / О.С. Погребняк // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2017. — N 1/2. — С. 163-168.
 17. Роль закладів медичної допомоги у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу при реформуванні охорони здоров’я і вдосконаленні протитуберкульозних заходів: (методичний посібник) / уклад. В.М. Мельник [и др.]. — Київ : [б. и.], 2017. — 44 с.
 18. Соціально–психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування. Частина 2 / Л.А. Мельник [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 3. — С. 104-117
 19. Сравнительный анализ эффективности лечения монорезистентного к изониазиду туберкулеза при использовании различных схем химиотерапии / О.А. Говардовская [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 3. — С. 62-67
 20. Структура клінічних форм та особливості бактеріовиділення у дітей з вперше діагностованим туберкульозом / О.І. Білогорцева [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 44-45.
 21. Тодоріко Л.Д. Імунопатогенез лікарсько–стійкого туберкульозу з позицій сьогодення / Л.Д. Тодоріко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 3. — С. 92-98.
 22. Трофімова Н. Туберкульоз: що варто знати про захворювання / Н. Трофімова // Довідник головної мед. сестри. — 2017. — N 10. — С. 38-49
 23. Функціональні особливості дихальної системи хворих на інфільтративний туберкульоз, поєднаний з хронічним бронхітом, у процесі лікування: (методичні рекомендації) / уклад.: М.М. Островський, М.П. Стовбан, О.П. Мельник. — Київ : [б. и.], 2016. — 18 с.
 24. Хлистун В.М. Ефективність ендобронхіальної терапії у хворих на хіміорезистентний туберкульоз із локалізацією специфічного процесу у верхівкових сегментах легені / В.М. Хлистун // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. — 2017. — Вип. 10, N 2. — С. 181-185.
 25. Ясінський P.M. Результати лікування хворих на неефективно лікований уперше діагностований туберкульоз легень із синдромом системної запальної відповіді / P.M. Ясінський // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. — 2017. — Вип. 10, N 2. — С. 168-172.