МЕДИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

туберкульоз

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.3 2017 р.

 1. Вартість–ефективність скороченого 12–місячного режиму антимікобактеріальної терапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / Ю.І. Фещенко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 2. — С. 11-17.
 2. Влияние ВИЧ-инфекции и туберкулеза на степень дифференцировки Т-лимфоцитов периферической крови [Электронный ресурс] / Е. В. Васильева [и др.] // Инфекция и иммунитет. — 2017. — Т. 7, № 2. — С. 151-161.
 3. Гречаник Л.І. Сучасні погляди на застосування моксифлоксацину в лікуванні хворих на туберкульоз легень / Л.І. Гречаник // Український пульмонологічний журнал. — 2016. — N 4. — С. 64-69.

 1. Діагностика ексудативного компонента туберкульозного запалення хребта / Г.Г. Голка [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 2. — С. 31-37
 2. Доцільність застосування інфузійних форм протитуберкульозних препаратів для хворих на мультирезистентний туберкульоз у скороченому режимі хіміотерапії / Н. А. Литвиненко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2016. — N 4. — С. 19-23.
 3. Корнага С.І. Гематологічні показники у хворих з уперше діагностованим чутливим і мультирезистентним дисемінованим туберкульозом легень / С.І. Корнага, І.Т. П’ятночка, В.І. П’ятночка // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 2. — С. 50-53.
 4. Литвиненко Н.А. Ефективність лікування хворих на туберкульоз легень із пре–розширеною резистентністю за скороченим 12–місячним режимом хіміотерапії з максимальною бактерицидною дією / Н.А. Литвиненко, О.П. Чоботар, В.В. Давиденко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 2. — С. 54-60.
 5. Мельник В.М. Туберкульоз і алкогольна залежність — актуальна проблема сьогодення / В.М. Мельник, Л.В. Турченко // Український пульмонологічний журнал. — 2016. — N 4. — С. 9-18.
 6. Мінливість первинно резистентних штамів M. tuberculosis в установах протитуберкульозної служби / П.І. Потейко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 2. — С. 38-44.
 7. Опанасенко М.С. Відеоасистована хірургія туберкульозу легень і плеври / М.С. Опанасенко, С.М. Шалагай, О.Е. Кшановський // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 2. — С. 61-65.
 8. Особливості епідеміологічної ситуації щодо туберкульозу у дітей в Україні / Ю.І. Фещенко [та ін.] // Укр. пульмонол. журнал. — 2016. — N 4. — С. 5-8
 9. Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз: навчальний посібник / Ю. І. Фещенко [и др.]. — Київ : ВСВ «Медицина», 2017. — 128 с.
 10. Побічні реакції у хворих на неефективно лікований вперше діагностований туберкульоз / Р.М. Шевченко [и др.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2016. — № 3. — С. 96-99
 11. Порівняльні результати лікування хворих на туберкульоз (неуточненої локалізації, рифампіцинорезистентний легень, мультирезистентний легень, міліарний і мультирезистентний нервової системи) у поєднанні з ВІЛ-інфекцією / В.І. Петренко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 21-26.
 12. Применение 7 % ингаляционного раствора натрия хлорида для повышения эффективности диагностики впервые выявленного туберкулеза легких / М.М. Кужко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 2. — С. 45-49.
 13. Соціально–психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування / Л.А. Мельник [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 2. — С. 97-105.
 14. Спосіб лікування хворих на туберкульоз легенів з тиреопатіями: інформ. лист з проблеми «Пульмонологія і фтизіатрія». Вып. 285. — Київ : Укрмедпатентінформ, 2016. — 4 с. Ставицка Е. Прогресс в современной лабораторной диагностике туберкулеза / Е. Ставицка // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. — 2017. — Том 6, N 1. — С. 112-120.
 15. Стельмах О.М. Оцінка впровадження заходів з інфекційного контролю за туберкульозом станом на 01.01.2017 р. у протитуберкульозних закладах України / О.М. Стельмах, Я. С. Терлеєва // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 2. — С. 6-10