МЕДИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

туберкульозтематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Актуальні питання хіміорезистентного туберкульозу у вагітних / М.І. Сахелашвілі [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N3 — С. 41-45.
 2. Бажора Ю.І. Характер взаємозв’язків між чинниками системи імунітету і антиоксидантної системи у хворих на туберкульоз легень / Ю.І.Бажора, П.П. Єрмуракі, О.О. Сметюк // Одеський медичний журнал. — 2016. — N5 — С. 48-53
 3. Веселовський Л.В. Смертність від туберкульозу легень в Україні її динаміка, структура та регіональні особливості до і під час епідемії / Л.В. Веселовський // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 97-103

 1. Вольф С.Б. Влияние противотуберкулезных препаратов на некоторые показатели метаболизма в клетках печени экспериментальных животных / С.Б. Вольф // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 3. — С. 35-40
 2. Вплив інфузійних полівітамінних комплексів на динаміку клінічних і біохімічних показників у хворих на туберкульоз з токсичними побічними ускладненнями на протитуберкульозні препарати / Ю.В. Просвєтов [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 3- С. 52-57.
 3. Гарбузюк В.В. Вагітність і туберкульоз: перспективи наукового пошуку / В.В. Гарбузюк, С.П. Польова, Л.М. Коптєва // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2016. — № 3/4. — С. 39-44
 4. Генетичне розмаїття мікобактерій туберкульозу, виділених у хворих на туберкульоз легень різних вікових груп / О.С. Константиновская [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N4 — С. 25-31.
 5. Деякі питання туберкульозу кісток в умовах епідемії / І.Д. Дужий [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 48-53.
 6. Диагностическая и клиническая значимость внутрикожной пробы Манту и Диаскинтеста у здоровых лиц и больных туберкулезом органов дыхания молодого возраста / И. А. Морозов [и др.] // Инфекционные болезни. — 2016. — Т. 14, № 4. — С. 56-62.
 7. Клинические особенности диагностики и течения некоторых форм внелегочного туберкулеза / Н.С. Правада [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. — 2016. — Том 5 № 4. — С. 465-472
 8. Клінічні параметри вітаміну D при туберкульозі у дітей / Л.І. Миколишин [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 4. — С. 32-38
 9. Константиновская О.С. Туберкульоз у пацієнтів похилого та старечого віку: особливості патогенезу, клініко-рентгенологічного перебігу, лікування / О.С. Константиновская // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 3. — С. 86-91.
 10. Котович Д.С. Алгоритм диагностики синдрома плеврального выпота у пациентов с высоким риском наличия туберкулеза / Д.С. Котович // Клиническая инфектология и паразитология. — 2017. — Том 6, № 1. — С. 31-37.
 11. Кужко М.М. Ефективність лікування хворих на туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням із застосуванням у комплесній терапії / М.М. Кужко, Т.В. Тлустова, А.В. Тараненко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 3. — С. 24-27.
 12. Кузовкова С. Д. Участие и возможная роль эозинофилов в воспалительном процессе при хронических формах туберкулеза легких / С. Д. Кузовкова, И. В. Лискина, Е. М. Рекалова // Астма та алергія. — 2016. — N 3. — С. 14-21.
 13. Кульчавеня Е.В. Роль патогенетической терапии в сохранении фертильности эякулята у больных туберкулезом предстательной железы / Е.В. Кульчавеня, А.В. Осадчий // Урология. — 2016. — N 3. — С. 14-18.
 14. Курбат М.Н. Активация процессов перекисного окисления липидов антиретровирусными препаратами / М.Н. Курбат, В.М. Цыркунов, И.Э. Гуляй // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N — С. 64-69.
 15. Литвиненко Н.А. Вартість-ефективність та переносність внутрішньовенної або пероральної форми лінезоліду у складі індивідуалізованих режимів хіміотерапії на стаціонарному етапі лікування хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю / Н.А. Литвиненко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 4. — С. 5-11
 16. Ліскіна І.В. Діагностичні можливості імуногістохімічного дослідження в разі туберкульознорго запального процесу / І.В. Ліскіна // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 3. — С. 93-99.
 17. Матвеева С.Л. Влияние структурно-функциональных изменений щитовидной железы на клиническое течение туберкулеза и исходы химиотерапии при сопутсвующем сахарном диабете / С.Л. Матвеева // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 54-59.
 18. Матвеева С. Л. Эффективность включения натрия селенита в комплексное лечение больных туберкулезом с тиреопатиями / С. Л. Матвеева, О. С. Шевченко, О. Ю. Филиппова // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 4. — С. 19-24.
 19. Мультирезистентный туберкулез и ко-инфекция ВИЧ/ТБ: особенности эпидемической ситуации в Украине и Беларуси / Л.Д. Тодоріко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 3. — С. 10-16
 20. Окусок О.М. Вплив токсичного ураження печінки на ефективність лікування хіміорезистентного туберкульозу легень / О.М. Окусок, Л.А. Грищук // Інфекційні хвороби. — 2016. — N 4. — С. 77-81.
 21. Оптимальний скорочений режим антимікобактеріальної хіміотерапії для мультирезистентного туберкульозу за тривалістю та дозуванням протитуберкульозних препаратів: систематичний огляд / Н.А. Литвиненко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 66-74
 22. Осадчий А.В. Антропоморфологические особености больных туберкулезом предстательной железы / А.В. Осадчий, Е.В. Кульчавеня, Е.В. Брижатюк // Урология. — 2016. — N 3. — С. 76-78.
 23. Порівняльна ефективність методів виявлення збудника туберкульозу і його хіміорезистентності при туберкульозі легень / М.М. Савула [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 60-65.
 24. Порівняльні результати лікування хворих на туберкульоз (неуточненої локалізації, рифампіцинорезистентний легень, мультирезистентний легень, міліарний і мультирезистентний нервової системи) у поєднанні з ВІЛ-інфекцією / В. І. Петренко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 21-26.
 25. Проблема туберкулеза и сахарного диабета / И.А. Сиренко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 4. — С. 54-59.
 26. Процюк P.Г. Алгоритм діагностики та лікування легеневих кровотеч і кровохаркання / P.Г. Процюк // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N3 — С. 75-85.
 27. П’ятночка І.Т. Аналіз недоліків і їх усунення — запорука зниження поширення хіміорезистентного туберкульозу / І.Т. П’ятночка, С.І. Корнага, Н.В. Тхорик // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2016. — N 1- С. 41-44
 28. П’ятночка І.Т. Структурна динаміка хворих обласного протитуберкульозного стаціонару за останнє десятиріччя / І.Т. П’ятночка, С.І. Корнага, Н.В. Тхорик // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 3. — С. 105-108. —
 29. П’ятночка І.Т. Серцево-судинна система і туберкульоз легень / І.Т. П’ятночка, С.І. Корнага, В.І. П’ятночка // Вісник наукових досліджень. — 2016. — N2 — С. 34-37
 30. Рекалова О.М. Імунологічні методи діагностики туберкульозу / О.М. Рекалова, О.І. Білогорцева, Н.Г. Коваль // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 75-83.
 31. Ресурсний центр з туберкульозу — перша в Україні комплексна платформа для симуляційного до- та післядипломного навчання медиків і спеціалістів немедичних галузей, залучених до контролю за туберкульозом / В.І. Петренко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 16-20.
 32. Роль і значення полімеразної ланцюгової реакції в діагностиці кістково-суглобового туберкульозу / Г.Г. Голка [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 3- С. 28-34.
 33. Соціально-психологічна підтримка хворих на мультирезистентний туберкульоз як дієвий спосіб зменшення відривів у лікуванні / С. С. Окромешко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 12-15.
 34. Ставицка Е. Прогресс в современной лабораторной диагностике туберкулеза / Е. Ставицка // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. — 2017. — Том 6, N 1. — С. 112-120
 35. Супрун У. Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки : проект / У. Супрун // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 5-11.
 36. Характеристики эпидемии туберкулеза: интегральная оценка, моделирование, визуализация, социально-экономические зависимости / А.Д. Крисилов [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 4. — С. 80-97.
 37. Шевченко О.С. Анализ эффективности терапии мультирезистентного туберкулеза у больных, зарегистрированных в 2009-2014 гг. в Харьковской области = Analusis of the effectiveness of tuberculosis multidrug resistant therapy in patients regitered in 2009-2014 in the Kharkiv Region / О.С. Шевченко, И.А. Овчаренко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 4. — С. 39-44
 38. Шевченко О.С. Хіміорезистентний туберкульоз: динаміка епідемічних показників у групах з новими та повторними випадками / О.С. Шевченко, О.О. Говардовська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 4. — С. 98-102.