МЕДИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

туберкульоз

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2019 р.

 1. Грек І.І. Вживання алкоголю хворими на вперше діагностований туберкульоз легень та його вплив на перебіг захворювання / І.І. Грек // Сімейна медицина. — 2018. — № 3. — С. 49-52
 2. Дашкевич Ю. Лікуємо туберкульоз по-новому: рекомендації ВООЗ / Ю. Дашкевич // Довідник головної мед. сестри. — 2018. — N 10. — С. 23-26
 3. Доплата за роботу з хворими на туберкульоз: запитання-відповідь // Управління закладом охорони здоров’я. — 2018. — N 9. — С. 74-75
 4. Екстрене повідомлення: ключові зміни в лікуванні мультирезистентного та рифампіцин–резистентного туберкульозу // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 4. — С. 88-92
 5. Корпусенко І.В. Одномоментна двобічна резекція легень з приводу туберкульозу / І.В. Корпусенко, Ю.Ф. Савенков // Клінічна хірургія. — 2018. — № 1. — С. 45-48
 6. Линник М.І. Результати лікування хворих на моно- й полірезистентний туберкульоз легень та прогнозування рецидивів на основі комп’ютерної денситометрії / М.І. Линник, Г.В. Старічек // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N2 — С. 15-18
 7. Литвинюк О.П. Особливості перебігу та ефективність лікування туберкульозу у медичних працівників / О.П. Литвинюк, С.В. Зайков, Л.Г. Кулик // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N2 — С. 11-14
 8. Матвієнко Ю.О. Гіперчутливість до протитуберкульозних препаратів у хворих на туберкульоз легень / Ю.О. Матвієнко, О.Р. Панасюкова // Астма та алергія. — 2018. — N2 — С. 12-19
 9. Москалюк В.Д. Проблема ВІЛ-асоційованого туберкульозу в Україні / В.Д. Москалюк, Т.Р. Колотило // Інфекційні хвороби. — 2018. — N2 — С. 5-13
 10. Новожилова І.О. Стигматизація хворих на туберкульоз / І.О. Новожилова // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N 3. — С. 59-68
 11. Овчаренко Л.С. Динаміка показників загоєння деструктивних змін легеневої тканини у хворих з різною ефективністю лікування мультирезистентного туберкульозу / Л.С. Овчаренко, О.С. Шевченко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 4. — С. 54-58
 12. Опанасенко М.С. Інтраопераційна профілактика верхівкової залишкової плевральної порожнини при операціях з приводу мультирезистентного туберкульозу легень / М.С. Опанасенко, О.В. Терешкович // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 4. — С. 33-40
 13. Особливості перебігу туберкульозу в дітей, які не щеплені вакциною БЦЖ / О. М. Разнатовська [та ін.] // Запорожский медицинский журнал. — 2018. — Том 20, N 4. — С. 593-602
 14. Патоморфоз туберкульозу — реалії сьогодення, хіміорезистентність як ознака прогресування / Ю.І. Фещенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N2- С. 6-10
 15. Перші результати впровадження бедаквіліну для хворих на мультирезистентний туберкульоз в Україні: рекомендації для практичних лікарів / Н.А. Литвиненко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 4. — С. 19-26
 16. Петренко В.І. Нові підходи до виявлення і лікування латентної туберкульозної інфекції / В.І. Петренко, М.Г. Долинська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 4. — С. 5-10
 17. Петренко В.І. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, О.М. Разнатовська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 4. — С. 77-87
 18. Профіль безпеки протитуберкульозних лікарських засобів на фоні фармакотерапії туберкульозу легень / Т.М. Михайлова [и др.] // Вісник наукових досліджень. — 2018. — № 1. — С. 147-150
 19. Рогожин А.В. Клінічний перебіг хіміорезистентного туберкульозу легень у динаміці лікування залежно від генотипів M. tuberculosis / А.В. Рогожин // Сімейна медицина. — 2018. — № 3. — С. 116-119
 20. Рогожин А.В. Прогнозирование тяжести лечения химиорезистентного туберкулеза легких в зависимости от генотипов МБТ / А.В. Рогожин // Міжнародний медичний журнал. — 2018. — Том 24 N 2. — С. 79-83
 21. Спосіб моделювання туберкульозного сподиліту: інформ. лист з проблеми «Ортопедія і травматологія». Вип. 3. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 22. Туберкулезный сакроилеит / Т.Г. Останина [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 5. — С. 39-43
 23. Фещенко Ю.І. Реорганізація, реструктуризація та реформування протитуберкульозної служби в Україні / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, М.С. Опанасенко. — Київ: Видавництво «Ліра–К», 2015. — 172 с.
 24. Цукровий діабет і туберкульоз: проблема синтропії коморбідної патології / Л.Д. Тодоріко [и др.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2018. — Т. 14, № 4. — С. 115-117
 25. Швець О.М. Вивчення показників вуглеводного обміну у хворих із уперше діагностованим туберкульозом легень / О.М. Швець, О.С. Шевченко, Є.Б. Радзішевська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 4. — С. 59-65