МЕДИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

туберкульоз

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2017 р.

 1. Бажора Ю.І. Характер взаємозв’язків між чинниками системи імунітету і антиоксидантної системи у хворих на туберкульоз легень / Ю.І. Бажора, П.П. Єрмуракі, О.О. Сметюк // Одеський медичний журнал. — 2016. — N 5. — С. 48-53
 2. Використання різних видів парієтальної плевректомії з декортикацією легені при неспецифічному та туберкульозному ураженні / М.С. Опанасенко [та ін.] // Хірургія України. — 2016. — N 3. — С. 91-96.
 3. Дужий І.Д. Туберкульозний плеврит як провісник дисемінованого прогресуючого туберкульозу / І.Д. Дужий, Г.П. Піддубна // Український пульмонологічний журнал. — 2016. — № 1. — С. 68-70

 1. Іскоростенська В. Роль районних центрів ПМСД в профілактиці та лікуванні туберкульозу / В. Іскоростенська // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2016. — № 5. — С. 41-42.
 2. Климанська Л.А. Деякі актуальні питання коінфекції ВІЛ/туберкульоз / Л.А. Климанська, О.А. Голубовська // Практикуючий лікар. — 2016. — N3-С.68-72
 3. Клинические особенности диагностики и течения некоторых форм внелегочного туберкулеза / Н.С. Правада [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. — 2016. — Том 5, № 4. — С. 465-472.
 4. Малець А. Примусова госпіталізація хворого з відкритою формою туберкульозу / А. Малець // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 10. — С. 87-88.
 5. Миколишин Л.І. Сезонність туберкульозу у дітей / Л.І. Миколишин, З.І. Піскур // Український пульмонологічний журнал. — 2016. — № 1. — С. 37-42
 6. Особливості сучасної ситуації з туберкульозу в Україні / Ю.І. Фещенко [и др.] // Український пульмонологічний журнал. — 2016. — № 1. — С. 5-9
 7. Перепелиця А.В. Роль медсестри в профілактиці туберкульозу серед батьків початкових класів / А. В. Перепелиця // Медсестринство. — 2016. — N 2. — С. 58-62.
 8. Примение видеоассистированной резекции легкого по поводу туберкулеза легких / Н.С. Опанасенко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 8. — С. 40-43.
 9. П’ятночка І.Т. Аналіз недоліків і їх усунення — запорука зниження поширення хіміорезистентного туберкульозу / І.Т. П’ятночка, С.І. Корнага, Н.В. Тхорик // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2016. — N 1. — С. 41-44.
 10. П’ятночка І.Т. Серцево-судинна система і туберкульоз легень / І.Т. П’ятночка, С.І. Корнага, В.І. П’ятночка // Вісник наукових досліджень. — 2016. — N 2. — С. 34-37.
 11. П’ятночка І.Т. Динаміка мультирезистентності та летальності хворих на туберкульоз легень / І.Т. П’ятночка, С.І. Корнага, Н.В. Тхорик // Вісник наукових досліджень. — 2016. — N1 — С. 13-14
 12. Радиш Г.В. Ефективність фторхінолонів у комплексному лікуванні хворих на поєднані захворювання — мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю та ВІЛ-інфекцією / Г.В. Радиш // Український пульмонологічний журнал. — 2016. — № 1. — С. 49-52
 13. Сучасні методи виявлення збудника туберкульозу та його медикаментозної чутливості при туберкульозі органів дихання / М.М. Савула [та ін.] // Інфекційні хвороби. — 2016. — N1 — С. 49-51
 14. Тодоріко Л.Д. Ефективність застосування ін’єкційних форм ізоніазиду і рифампіцину в інтенсивну фазу хіміотерапії при чутливому туберкульозі з супутньою патологією гепато–панкреато-біліарної системи / Л.Д. Тодоріко, І.О. Сем’янів // Український пульмонологічний журнал. — 2016.-№1.-С.43-48
 15. Тодоріко Л.Д. Ситуація щодо туберкульозу в Україні та перспективи подолання недуги / Л.Д. Тодоріко // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2016. — N2 — С. 10-13