МЕДИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

туберкульоз

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.4 2018 р.

 1. Алгоритими призначення скорочених 12-місячних режимів лікування на основі лінезоліду для хворих на мультирезистентний туберкульоз: перші обнадійливі результати / Н.А. Литвиненко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 3. – С. 16-25
 2. Алгоритм збору змиву з ротоглотки для діагностики туберкульозу у дітей: інформ. лист з проблеми “Фтизіатрія і пульмонологія”. – Київ: Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України (Київ), 2018. – 3 с.
 3. Алгоритм організації діагностики та лікування туберкульозного отиту: інформ. лист з проблеми “Фтизіатрія і пульмонологія”. – Київ: Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України (Київ), 2018. – 3 с.

 1. Алгоритм призначення скорочених режимів антимікобактеріальної терапії на основі лінезоліду для хворих із резистентним до рифампіцину туберкульозом легень за GENE XPERT: інформ. лист з проблеми “Фтизіатрія і пульмонологія”. – Київ: Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України (Київ), 2018. – 3 с
 2. Возианов С.А. Эволюция методов диагностики туберкулеза половых органов мужчин / С.А. Возианов, С.Н. Шамраев, П.И. Степанов // Урологія. – 2018. – Том 22, N 1. – С. 5-16
 3. Клініко-морфологічна характеристика хірургічного лікування мультирезистентного туберкульозу легень за останніх 10 років / О.В. Терешкович [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 3. – С. 7-15
 4. Клінічна оцінка ефективності препарату мурамілпептидного ряду у хворих на мультирезистентний туберкульоз / М.І. Сахелашвілі [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2018. – N 2. – С. 36-38
 5. Клінічний випадок туберкульозу опорно-рухового апарату в дитини / О.А. Ошлянська [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – N 5. – С. 34-38
 6. Корпусенко І.В. Одномоментна двобічна резекція легень з приводу туберкульозу / І.В. Корпусенко, Ю.Ф. Савенков // Клінічна хірургія. – 2018. – № 1. – С. 45-48
 7. Линник М.І. Результати лікування хворих на моно- й полірезистентний туберкульоз легень та прогнозування рецидивів на основі комп’ютерної денситометрії / М.І. Линник, Г.В. Старічек // Український пульмонологічний журнал. – 2018. – N 2. – С. 15-18
 8. Литвинюк О.П. Особливості перебігу та ефективність лікування туберкульозу у медичних працівників / О.П. Литвинюк, С.В. Зайков, Л.Г. Кулик // Український пульмонологічний журнал. – 2018. – N 2. – С. 11-14
 9. Матвієнко Ю.О. Гіперчутливість до протитуберкульозних препаратів у хворих на туберкульоз легень / Ю.О. Матвієнко, О.Р. Панасюкова // Астма та алергія. – 2018. – N 2. – С. 12-19
 10. Метод ведення побічних реакцій на хіміотерапію у хворих на мультирезистентний туберкульоз: інформ. лист з проблеми “Фтизіатрія і пульмонологія”. – Київ: Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України (Київ), 2018. – 3 с.
 11. Методика призначення скороченого 12-ти місячного курсу лікування на основі лінезоліду у хворих на туберкульоз легень із пре-розширеною резистентністю: інформ. лист з проблеми “Фтизіатрія і пульмонологія”. – Київ: Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України (Київ), 2018. – 3 с.
 12. МОЗ відмінив ревакцинацію проти туберкульозу // Журнал головної медичної сестри. – 2018. – N 7. – С. 6-8
 13. Морфологічна діагностика туберкульозної інфекції за імуногістохімічним дослідженням: інформ. лист з проблеми “Фтизіатрія і пульмонологія”. – Київ: Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України (Київ), 2018. – 3 с.
 14. Патоморфоз туберкульозу – реалії сьогодення, хіміорезистентність як ознака прогресування / Ю.І. Фещенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2018. – N 2. – С. 6-10
 15. Петренко В.І. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, О.М. Разнатовська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 3. – С. 87-97
 16. Працездатність осіб, оперованих з приводу туберкульозу легень / І.Д. Дужий [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 3. – С. 53-57
 17. Туберкулезный сакроилеит / Т.Г. Останина [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – N 5. – С. 39-43