ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.3 2018 р.

  1. Аналіз викликів екстреної/невідкладної медичної допомоги до населення працездатного віку з приводу гіпертензивного кризу в умовах мегаполісу / Л.Ф. Матюха [та ін.] // Сімейна медицина. – 2018. – № 2. – С. 12-15.
  2. Екстрена медична допомога травмованим на догоспітальному етапі / В.О. Крилюк [и др. – Київ: [б. и.], 2016. – 400 с.
  3. Екстрена та невідкладна медична допомога: навчальний посібник / О.Ю. Бодулев [и др.]. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 240 с.

  1. Іщенко О. Екстрена медична допомога за гіпертонічного кризу та анафілаксії. Наказ та алгоритми: з додатками / О. Іщенко // Довідник головної мед. сестри. – 2018. – N 5. – С. 23-30
  2. Компьютерная томография в неотложной медицине / ред.: С. Мирсадре, К. Мэнкад, Э. Чалмерс; пер. с англ. О. В. Ускова. – М.: Бином, 2017. – 239 с.
  3. Скибчик, В. А. Електрокардіографічна діагностика і лікування в невідкладній кардіології / В.А. Скибчик, Я.В. Скибчик. – 2-е вид. доп. – Львів: Простір–М, 2016. – 164 с.
  4. Шайтор В.М. Скорая и неотложная медицинская помощь детям: краткое руководство для врачей / В.М. Шайтор. – 2-е изд., испр. и доп. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 416 с.