ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. Анафилаксия: мировой опыт неотложной помощи // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 6. — С. 66.
 2. Анафілактичний шок / С.М. Недашківський [и др.] // Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря. — 2017. — № 4. — С. 18-22.
 3. Виклики сучасного світу: підготовка лікарів з медицини катастроф / Г.Г. Рощін [и др.] // Сімейна медицина. — 2017. — № 4. — С. 22-27.

 1. Дзюба Д.О. Холера: особливості перебігу та інтенсивної терапії / Д.О. Дзюба, О.А. Галушко, А.С. Крылова // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. — 2017. — № 2. — С. 30-36
 2. Екстрена медична допомога травмованим на догоспітальному етапі / В.О. Крилюк [и др.]. — Київ : [б. и.], 2016. — 400 с.
 3. Екстрена та невідкладна медична допомога: навчальний посібник / О.Ю. Бодулев [и др.]; заг. ред. Д.А. Шкурупія. — Вінниця : Нова Книга, 2017. — 240 с.
 4. Зозуля І.С. Інсульт: втрати часу на догоспітальному та госпітальному етапах / І.С. Зозуля, А.І. Зозуля // Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря. — 2017. — № 4. — С. 5-6
 5. Компьютерная томография в неотложной медицине / ред.: С. Мирсадре, К. Мэнкад, Э. Чалмерс ; пер. с англ. О. В. Ускова. — М.,2017. — 239 с.
 6. Кочин И.В. Организационные принципы работы бригад экстренной медицинской помощи по улучшению эвакуационной медицинской сортировки пострадавших с хирургической патологией при чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] / И.В. Кочин // Военная медицина. — 2017. — № 4. — С. 131-133.
 7. Макогончук А.В. Екстрена медична допомога при зовнішніх кровотечах на догоспітальному етапі / А.В. Макогончук // Травма. — 2017. — Том 18, N 2. — С. 61-65.
 8. Недашківський С.М. Фальсифікований алкоголь: небезпеки отруєння та інтенсивна терапія / С.М. Недашківський, О.А. Галушко // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. — 2017. — № 1. — С. 45-51.
 9. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим без свідомості: наказ № 398 МОЗ України від 16.06.2014 // Журнал головної медичної сестри. — 2017. — N 8. –с.64
 10. Сучасні шляхи введення лікарських препаратів при виконанні серцево-легеневої та мозкової реанімації на догоспітальному етапі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2017. — N 2. — С. 26-32.
 11. Травма органів грудної клітки – пневмоторакс. Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги [НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ] //Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря.-2017.-№2.-с.48-59
 12. Шайтор В.М. Неотложная неонатология : краткое реководство для врачей / В.М. Шайтор, Л.Д. Панова. – М., 2018. — 320 с.
 13. Шайтор В.М. Скорая и неотложная медицинская помощь детям: краткое руководство для врачей / В.М. Шайтор. — 2-е изд., испр. и доп. – М., 2017. — 416 с.