ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

швидка

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.4 2017 р.

  1. Ведення пацієнтів із медикаментозною алергією (за матеріалами «Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію», адаптована версія зі скороченнями // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 4. — С. 36-40.
  2. Гострі отруєння алкоголем у дорослих, алкогольна кома: практичні рекомендації на догоспітальному етапі / І.С. Зозуля [и др.] // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 128-131
  3. Децик О.З. Сучасні підходи до організації надання ургентної і планової медичної допомоги при сечокам’яній хворобі / О.З. Децик, Д.Б. Соломчак // Здоровье мужчины. — 2017. — № 2. — С. 58-61

  1. Москвичев В.Г. Ургентные состояния при опийной наркомании / В.Г. Москвичев // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 4. — С. 110-114
  2. Оптимізація персоналізованої невідкладної терапії нападів бронхіальної астми фізичної напруги у школярів з альтернативними ацетиляторними фенотипами / О.К. Колоскова [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N 3. — С. 91-94
  3. Организация оказания помощи на догоспитальном этапе при террористическом акте. Лекция для врачей скорой медицинской помощи / С.Ю. Грачев [и др.] // Экстренная медицина. — 2017. — Том 6, № 2. — С. 164-177.
  4. Удосконалення медико-технологічного забезпечення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільної лікарні (аналітичний огляд літератури) / Г.Г. Рощін [та ін.] // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 2. — С. 21-27
  5. Ященко В. Особливості домедичної та медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій / В. Ященко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 36-40