ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

швидка

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.3 2017 р.

  1. Досвід використання методу електрозварювання біологічних тканин у невідкладній та плановій хірургії / Л.С. Білянський [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 2. — С. 5-6
  2. Екстренна та невідкладна медична допомога: підручник / А. А. Гудима [и др.] ; за редакцією М. І. Шведа. — Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. — 448.00 с.
  3. Козаченко А.В. О трудном диагнозе, стандартах в медицине в целом и стандарте ATLS в частности / А.В. Козаченко, М.А. Хомченко // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 2. — С. 158-162.

  1. Медицина невідкладних станів: підручник для лікарів–слухачів післядипломної освіти, лікарів–інтернів і студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / В. І. Боброва [и др.] ; ред. І. С. Зозуля. — 3-е видання, перероблене та доповнене. — Київ : ВСВ «Медицина», 2017. — 960 с.
  2. Перша долікарська допомога: навчальний посібник / О. М. Кіт [и др.]. — 2-ге видання, без змін. — Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. — 336 с.
  3. Печиборщ В. П. Відділення екстренної медичної допомоги розвинених країн як компонент системи екстренної медицини та структурний підрозділ багатопрофільної лікарні / В.П. Печиборщ, М.М. Михайловський, В.В. Вороненко // Екстрена медицина: від науки до практики. — 2016. — № 4. — С. 23-32.
  4. Процюк Р. Г. Невідкладна екстрена (швидка) медична допомога в разі гострої дихальної недостатності / Р.Г. Процюк, Г. Й. Власова–Процюк // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 2. — С. 71-79.
  5. Рожелюк О.В. Професійна адаптація фельдшерів-початківців на робочому місці на станції невідкладної допомоги / О.В. Рожелюк // Медсестринство. — 2017. — N 1. — С. 54-55.
  6. Удосконалення медико-технологічного забезпечення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільної лікарні (аналітичний огляд літератури) / Г.Г. Рощін [та ін.] // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 2. — С. 21-27
  7. Халмурадов, Б. Д. Медицина надзвичайних ситуацій: підручник / Б. Д. Халмурадов, П. Б. Волянський. — Київ : «Центр учбової літератури», 2016. — 208 с.