ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

швидка

Тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Ioskovich A. Неотложные состояния в акушерстве: опыт израильских специалистов. Обзор конференции / A. Ioskovich, A. Samueloff // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 1. — С. 25-31.
 2. Зовнішня кровотеча з тулуба та шиї. Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги. МОЗ України (2016 р.) // Острые и неотложные состояния в практике врача. — 2016. — № 6. — С. 26-40
 3. Капшитарь А.В. Обезболивание после неотложной холецистэктомии из мини-доступа / А.В. Капшитарь // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 4. — С. 178

 1. Надання невідкладної допомоги в світі та Україні / П. Ф. Дудка [и др.] // Астма та алергія. — 2016. — N 3. — С. 34-43.
 2. Недашківський С. М. Травматичний шок: невідкладна допомога та інтенсивна терапія / С. М. Недашківський, О. А. Галушко // Острые и неотложные состояния в практике врача. — 2016. — № 6. — С. 19-24.
 3. Неотложные состояния в акушерстве: опыт израильских специалистов. Обзор конференции / A. Ioskovich, A. Samueloff // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 1. — С. 25-31.
 4. Пехньо Н. В. Практичне значення рівня лактату в крові плода при невідкладному його стані / Н. В. Пехньо // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 120-122
 5. Реформа «Швидкої»: працювати, щоб рятувати життя // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 3. — С. 24-27.
 6. Романюк Л. И. Оказание неотложной помощи при анафилаксии. Автоинъектор с адреналином EpiPen / Л.И. Романюк // Астма та алергія. — 2016. — N 4. — С. 83-85.
 7. Рощина Г.Ф. Основные подходы к диагностике и неотложной помощи при угрозе прерывания беременности с геморрагическим синдромом в I триместре / Г. Ф. Рощина // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 1. — С. 54-62.
 8. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію» : наказ МОЗ України від 30.12.2015 № 916 // Астма та алергія. — 2016. — N 3. — С. 46-68
 9. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: реакція на важкий стрес і розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2016. — № 4. — С. 50-63
 10. Усенко Л.В. Сердечно-легочная и церебральная реанимация: новые рекомендации Европейского совета по реанимации 2015 г. / Л.В. Усенко, А.В. Царев, Ю.Ю. Кобеляцкий // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 4. — С. 25-35
 11. Ященко В. Особливості домедичної та медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій / В. Ященко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 36-40.
 12. Ященко В. Особливості домедичної та медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій / В. Ященко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 36-40.