ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.4 2018 р.

  1. Актуальні питання медицини невідкладних станів (тези доповідей) // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. — 2018. — № 2/3. — С. 50-74
  2. Гузій О. Ліцензування лікарів і нова система екстреної медичної допомоги / О. Гузій // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1, № 3. — С. 45-46
  3. Гузій О. Невідкладна та екстрена медична допомога в Україні: актуальні питання / О. Гузій // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1, № 3. — С. 35-37

  1. Досвід організації екстреної медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях у США та розвинених державах світу / Є.Д. Мороз [та ін.] // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2, № 4. — С. 9-13.
  2. Мазуренко О.В. Організація медичної допомоги при подіях із масовими ураженнями людей / О.В. Мазуренко, Г.Г. Рощін, І.Й. Сличко // Медицина неотложных состояний. — 2018. — № 1. — С. 82-87
  3. Мартинюк А. Алгоритм надання першої допомоги за опіків / А. Мартинюк // Довідник головної мед. сестри. — 2018. — N 7. — С. 36
  4. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, які отримують пероральні антикогулянти, що не є антоганістами вітаміну К / J.W. Eikelboom [et al.] // Біль, знеболювання і інтенс. терапія. — 2018. — N 2. — С. 39-52.
  5. Невідкладна військова хірургія / Інститут Бордена, Центр і школа Медичної служби армії США, Форт Сем Г’юстон, Штат Техас. — українське видання. — Київ: [б. и.], 2015. — 540 с.
  6. Особливості надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах при гострій цереброваскулярній патології: методичні рекомендації / уклад. І.С. Зозуля. — Київ: [б. и.], 2017. — 48 с.
  7. Стасенко Т. Невідкладна медична допомога у новому форматі: зручність для пацієнта, економія ресурсів для міста / Т. Стасенко // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2, № 4. — С. 7-8