ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

швидка

Тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2017 р.

 1. Васильков В.Г. Интенсивная диагностика в медицине критических состояний / В.Г. Васильков, А.И. Сафронов // Вестник интенсивной терапии. — 2016. — № 1. — С.35-37
 2. Васкес Абанто Х.Э. От формальных задач — к реальной работе врача в неотложной медицине / Абанто Х.Э. Васкес, Абанто А.Э. Васкес, Васкес С.Б. Арельяно // Медицина неотложных состояний. — 2016. — № 6. — С. 17-23.
 3. Відділення Emergency Department як компонент системи екстреної медичної допомоги та структурний підрозділ багатопрофільної лікарні / Н.І. Іскра [и др.] // Острые и неотложные состояния в практике врача. — 2016. — N 5. — С. 15-19.

 1. Галушко О. Невідкладна допомога: компетенції медичної сестри / О. Галушко // Журнал головної медичної сестри. — 2016. — N 12. — С. 58-65.
 2. Гострі отруєння. Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги МОЗ України // Острые и неотложные состояния в практике врача. — 2016. — № 3/4. — С. 44-54
 3. Екстрена кардіохірургічна та акушерська тактика у вагітних групи високого кардіального ризику / В.В. Лазоришинець [та ін.] // Перинатологія та педіатрія. — 2016. — N 2. — С. 24.
 4. Зозуля І.С. Створення інсультних центрів залишається проблемою № 1 у боротьбі з мозковими інсультами / І.С. Зозуля, А.І. Зозуля, А.О. Волосовець // Медицина неотложных состояний. — 2016. — № 6. — С. 11-16.
 5. Іскра Н.І. Особливості планування функції та структури відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільних лікарень на основі досвіду США / Н.І. Іскра, В.П. Печиборщ, В.Ю. Кузьмін // Острые и неотложные состояния в практике врача. — 2016. — N 5. — С. 5-13.
 6. Кучма А.Б. Аналіз навантаження на відділення інтенсивної терапії та госпітальний етап невідкладної допомоги за рахунок пацієнтів з гострим отруєнням метадоном / А.Б. Кучма, В.Ф. Струк, В.М. Падалка // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 4. — С. 192-193.
 7. Лысенко В.И. Диагностика и неотложная помощь при отравлении монооксидом углерода / В.И. Лысенко, М.А. Голянищев // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 5. — С. 18-24.
 8. Проблемні питання організації надання екстреної медичної допомоги у Збройних Силах / М.О. Стрельников [и др.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2016. — N 2. — С. 20-26
 9. Стратификация периоперационного риска у больных с неотложной хирургической патологией органов брюшной полости / О.В. Кравец, Е.Н. Клигуненко, В.В. Ехалов // Медицина неотложных состояний. — 2016. — № 6. — С. 90-94.