ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ДИТИНИ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. «Зміщення парадигми в питаннях ранньої профілактики вроджених вад розвитку для народження здорових дітей»: міждисциплінарна конференція із залученням вітчизняних та іноземних науковців // Здоровье женщины. — 2017. — № 3. — С. 16-18
 2. Горячко А.Н. Изменения в последе и факторы риска, ассоциированные с развитием врожденной пневмонии у недоношенных новорожденных / А.Н. Горячко, А.В. Сукало // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5, N 3. — С. 293-298.
 3. Діагностика і лікування вродженої плоско–вальгусної деформації стоп у дітей: (методичні рекомендації) / сост. О.В. Щокін. — Київ: [б. и.], 2015. — 24 с.

 1. Клінічний випадок голопрозенцефалії у доношеної новонародженої дівчинки з множинними уродженими вадами розвитку / Ю.Д. Годованець [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7, № 3. — С. 95-100
 2. Клінічний протокол санаторно-курортного лікування дітей із вродженими вадами серця (Шифр за МКХ-10: Q21.0, Q21.1) // Журнал головної медичної сестри. — 2017. — N 6. — С. 57-59
 3. Консенсусное заявление ISUOG о своевременном понимании взаимосвязи между задержкой психомоторного развития и наличием врожденных пороков сердца у детей: влияние на пренатальное консультирование // Ультразвуковая и функциональная диагностика. — 2017. — № 3. — С. 85-89.
 4. Кравченко Е.Н. Исследование плода и плаценты при врожденных пороках развития, несовместимых с жизнью / Е.Н. Кравченко, Е.В. Коломбет, А.Е. Любавина // Лечащий Врач. — 2017. — № 10. — С. 62-65.
 5. Маменко М.Є. Гіпотиреоз у дітей [ГИПОТИРЕОЗ ВРОЖДЕННЫЙ]: (лекція для педіатрів та лікарів загальної практики) / М.Є. Маменко // Современная педиатрия. — 2017. — N 6. — С. 17-27. —
 6. Мухина А.Ю. Способ определения порогов цветовой чувствительности у детей с врожденной миопией с использованием нового комплекта таблиц / А.Ю. Мухина, И.М. Бойчук, Л.Д. Журавлева // Офтальмологічний журнал. — 2017. — N 5. — С. 12-14.
 7. Синдром Дауна у практиці гематолога [ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ] / О.І. Дорош [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N 6. — С. 130-146
 8. Студеникин В.М. Соматическое и неврологическое здоровье детей, родившихся у матерей, страдающих эпилепсией [АНОМАЛИИ ВРОЖДЕННЫЕ] / В.М. Студеникин, С.Ш. Турсунхужаева // Лечащий Врач. — 2017. — № 6. — С. 16-19.
 9. Чолас Е. Магнітно-резонансна томографія у пренатальній діагностиці аномалій розвитку плода / Е. Чолас // З турботою про жінку. — 2017. — № 6. — С. 28-31
 10. Фактори ризику формування перинатальної патології у передчасно народжених дітей з гестаційним віком 34 0/7-36 6/7 тижнів / Є.Є. Шунько [и др.] // Перинатологія та педіатрія. — 2017. — N 3. — С. 65-69