ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ДИТИНИ

вроджені вади

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.4 2017 р.

  1. Вроджений гіповентиляційний синдром в неонатальній практиці / О.В. Воробйова [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7, № 1. — С. 81-85
  2. Гойда Н.Г. Роль лікаря загальної практики — сімейного лікаря у діагностиці та профілактиці вродженої та спадкової патології / Н.Г. Гойда, О.В. Процюк // Современная педиатрия. — 2017. — N 3. — С. 45-52.
  3. Дергачев А.В. Критические пороки сердца периода новорожденности [ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ] / А.В. Дергачев, В.И. Аверин, А.Н. Воронецкий // Экстренная медицина. — 2017. — Том 6, № 2. — С. 235-247

  1. Досвід діагностики природженої аномалії артеріальної системи в дитини з бронхіальною обструкцією: клінічний випадок та інформаційна довідка / Л.В. Беш [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 5. — С. 113-118.
  2. Карамышев А.М. Анестезиологическое обеспечение при хирургической коррекции врожденных пороков развития мочеполовой системы у детей / А.М. Карамышев, Г.В. Илюкевич // Экстренная медицина. — 2017. — Том 6, № 1. — С. 62-73.
  3. Ніколаєнко В. Спадкові, метаболічні та вроджені захворювання печінки в дитячому віці: питання діагности, консервативного та оперативного лікування / В. Ніколаєнко // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 34-39
  4. Романюк О.М. Сучасні підходи до хірургічного лікування аортальних вад у новонароджених та немовлят (літературні дані та власний досвід) [ВРОЖДЕННЫЕ, НАСЛЕДСТВЕННЫЕ АНОМАЛИИ] / О.М. Романюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7, № 2. — С. 26-31
  5. Сорокман Т.В. Уроджений гіпотиреоз: частота та клінічні особливості різних форм / Т.В. Сорокман // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13, N 3. — С. 72-77.
  6. Чолас Е. Магнітно-резонансна томографія у пренатальній діагностиці аномалій розвитку плода / Е. Чолас // З турботою про жінку. — 2017. — № 6. — С. 28-31.