ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ДИТИНИ

вроджені вади

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.3 2017 р.

  1. Makarova М. О. Peculiarities of surgical treatment of gastrointestinal tract combined congenital malformations in newborns = Особливості хірургічного лікування комбінованих вроджених вад розвитку шлунково-кишкового тракту в новороджених / М. О. Makarova // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19, N 2. — С. 172-174.
  2. Врожденный порок сердца у новорожденного: аортолегочное окно. Случай из практики / Т.М. Клименко [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2016. — Т. 6, N 1. — С. 71-73
  3. Діагностика та лікування хілотораксу у дітей після хірургічного втручання з приводу вроджених вад серця: інформ. лист з проблеми «Хірургія серця і магістральних судин». Вып. 308. — Київ : Укрмедпатентінформ, 2016. — 4 с.

  1. Діагностика та лікування патології трахеобрахіального дерева упацієнтів із вродженими вадами серця і судин: інформ. лист з проблеми «Хірургія серця і магістральних судин». Вып. 304. — Київ : Укрмедпатентінформ, 2016. — 4 с.
  2. Карамышев А.М. Анестезиологическое обеспечение при хирургической коррекции врожденных пороков развития мочеполовой системы у детей / А.М. Карамышев, Г.В. Илюкевич // Экстренная медицина. — 2017. — Том 6, № 1. — С. 62-73.
  3. Пащенко ЮВ. Використання шлунка при хірургічній корекції атрезії стравоходу при VACTER-асоційованих вадах розвитку в дітей / Ю.В. Пащенко, П.В. Губанов, К.Ю. Пащенко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2016. — Т. 6, N 4. — С. 81-83.
  4. Спахі О.В. Аналіз основних чинників ризику розвитку вроджених вад сечової системи у дітей / О.В. Спахі, О.Д. Кокоркін, О.П. Пахольчук // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2016. — Т. 6, N 1. — С. 38-41
  5. Томчик Н.В. Наиболее значимые факторы, ассоциированные с удлинением интервала QT, у детей с малыми аномалиями сердца [вроджені вади серця] / Н.В. Томчик, С.А. Ляликов // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5, № 2. — С. 140-147.
  6. Чуйко М.М. Природжена гідроцефалія. Як діяти неонатологу пологового будинку, якщо вада несумісна із життям? / М.М. Чуйко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2016. — Т. 6, № 3. — С. 103-106