ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ДИТИНИ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2019 р.

  1. Васильева И. Пренатальная диагностика генетических синдромов / И. Васильева // З турботою про жінку. — 2018. — № 4. — С. 56-60
  2. Джам О.П. Природжений стеноз анального каналу як варіант аноректальної вади розвитку / О.П. Джам, В.П. Сорока // Хірургія дитячого віку. — 2018. — N 2. — С. 94
  3. Діагностика та лікування природжених вад розвитку у плодів, новонароджених та дітей раннього віку: збірник наукових праць ДУ «ІПАГ НАМН України» / О. К. Слєпов [и др.]. — Київ: ТОВ «Задруга», 2018. — 221 с.
  4. Ксьонз І.В. Ентеростомія у комплексі хірургічного лікування новонароджених із захворюваннями та вадами розвитку кишечника / І.В. Ксьонз, Є.М. Гриценко, М.І. Гриценко // Хірургія дитячого віку. — 2018. — N 2- С. 81-84
  5. Фофанов О.Д. Рідкісна аноректальна мальформація — вроджений товстокишковий мішок у новонароджених. Огляд літератури та власне спостереження / О.Д. Фофанов, В.О. Фофанов, В.В. Банасевич // Хірургія дитячого віку. — 2018. — N 2. — С. 72-76
  6. Шамсієв А.М. Епідеміолого–клінічні паралелі уроджених вад тонкої кишки в новонароджених / А.М. Шамсієв, Ф.С. Оріпов, Д.А. Шамсієва // Вісник наукових досліджень. — 2018. — № 1. — С. 71-74