ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ДИТИНИ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.4 2018 р.

  1. Васильева И. Пренатальная диагностика генетических синдромов / И. Васильева // З турботою про жінку. – 2018. – № 4. – С. 56-60
  2. Врожденные пороки развития – вклад в детскую заболеваемость и инвалидность, подходы к профилактике / О.И. Пикуза [и др.] // Репродуктивная эндокринология. – 2018. – N 3. – С. 95-97
  3. Губанов О.В. Вибір анестезіологічної тактики при хірургічний корекції вроджених вад нижніх кінцівок у дітей раннього віку в залежності від комборбідності / О.В. Губанов, А.М. Георгіянц // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2018. – N3 – С. 65

  1. Євтушок Б.А. Клініко–генетична та епідеміологічна характеристика вроджених вад невральної трубки (на моделі Рівненської області): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня / Б.А. Євтушок. – Київ: [б. и.], 2017. – 20 с.
  2. Микитенко Д. Пренатальна діагностика спадкової ціліопатії: випадок з практики / Д. Микитенко, В. Зукін, О. Соловйов // З турботою про жінку. – 2018. – № 5. – С. 44-47
  3. Пренатальная диагностика синдрома Дауна у беременной с гигантской миомой матки и наследственной тромбофилией / Н.П. Веропотвелян [и др.] // Здоровье женщины. – 2018. – № 3. – С. 24-30
  4. Процюк О.В. Поширеність в Україні вроджених вад розвитку серед живо-, мертвонароджених і плодів (результати 15-річного дослідження) / О.В. Процюк, О.В. Линчак, Т.М. Поканєвич // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2018. – Том 4 N 1. – С. 32-38
  5. Хирургическая тактика и особенности интраокулярной коррекции у детей с врожденными катарактами первого года жизни [Электронный ресурс] / Т.Б. Круглова [и др.] // Офтальмохирургия. – 2018. – № 1. – С. 13-18