ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ДИТИНИ

вроджені вади

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Агавелян Э.Г. Анестезиологическое обеспечение при отделении плода–паразита у ребенка двух суток жизни с сопутствующим некорригориованным критическим врожденным пороком сердца / Э.Г. Агавелян, Е.М. Сваринская, С.В. Овчинников // Анестезиология и реаниматология. — 2016. — № 1. — С. 47-50
 2. Анализ послеоперационного течения при отсроченном ушивании грудины после коррекции сложных врожденных пороков сердца у детей первых месяцев жизни / И.М. Хабибуллин [и др.] // Анестезиология и реаниматология. — 2016. — № 1. — С. 11-14.
 3. Бойко О.І. Аномалії коронарних артерій у дітей (на автопсійному матеріалі) / О.І. Бойко // Серце і судини. — 2017. — N 1. — С. 33-37.

 1. Випадок кістозної атрезії дванадцятипалої кишки у новонародженої дитини з множинними природженими вадами розвитку та глибокою морфофункціональною незрілістю / О.К. Слєпов [та ін.] // Перинатологія та педіатрія. — 2016. — N 3. — С. 110-112.
 2. Вроджені вади розвитку, Полісся, Чорнобиль / В.Є. Вертелецький [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2016. — Т. 6, № 2. — С. 5-14.
 3. Диференційний підхід до стомування кишечника у новонароджених з некротичним ентероколітом і вадами розвитку шлунково-кишкового тракту, ускладнення кишкових стом / І.О. Македонський [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2016. — Т. 6, № 2. — С. 57-64.
 4. Дудник В.М. Діагностичні та фармакоекономічні переваги скринінгової пульсоксиметрії при обстеженні новонароджених з критичними вродженими вадами серця / В.М. Дудник, О.О. Зборовська // Перинатологія та педіатрія. — 2016. — N 4. — С. 50-53. —
 5. Клименко Т.М. Пренатальна діагностика як резерв ведення дітей з вродженими вадами серця / Т. М. Клименко, С. М. Коровай, О. Ю. Карапетян // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2016. — Т. 6, № 2. — С. 20-24.
 6. Левицький А.Ф. Інновації в консервативному лікуванні вродженої клишоногості в дітей до 1 року життя / А.Ф. Левицький, О.В. Карабенюк, О.О. Голубенко // Травма. — 2016. — Том 17 N 3. — С. 99-102
 7. Лечение аортальных пороков сердца у пациентов детского возраста. Операция легочного аутографта / А.Н. Романюк [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. — 2016. — Том 4, № 4. — С. 538-544
 8. Сваринская Е.М. Особенности проведения анестезии и искусственной вентиляции легких у детей с хирургической патологией и сопутствующими врожденными пороками сердца / Е.М. Сваринская, Э.Г. Агавелян, А.В. Хилихнев // Анестезиология и реаниматология. — 2016. — № 1. — С. 54-57. —
 9. Современные пути предупреждения преждевременных родов и врожденных пороков развития // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 1. — С. 88-90
 10. Тихолаз В.О. Порівняння структурної організації довгастого мозку в плода людини з баштовим черепом та в плодів без аномалій розвитку для вдосконалення пренатальної діагностики вроджених вад розвитку центральної нервової системи / В.О. Тихолаз // Перинатологія та педіатрія. — 2016. — N 3. — С. 85-87.