ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА РАДІАЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ

радіація

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.4 2017 р.

  1. Бандажевский Ю.И. Генетические полиморфизмы и уровень гомоцистеина в крови у детей и их матерей из районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции / Ю.И. Бандажевский, Н.Ф. Дубовая // Педиатрия. Восточная Европа. – 2017. – Том 5, № 2. – С. 130-139
  2. Бондажевский Ю.И. Гипергомоцистеинемия и В12-фолиевый дефицит у детей, проживающих на территории, загрязненной радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции / Ю.И. Бондажевский, Н.Ф. Дубовая // Педиатрия. Восточная Европа. – 2017. – Том 5, № 1. – С. 25-32.
  3. Домбровська Н.С. Роль іонізуючого випромінювання у виникненні та розвитку цукрового діабету типу 2 / Н.С. Домбровська // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2017. – N 1/2. – С. 44-50

  1. Застосування цитруліну для корекції ендотеліальної дисфункції у дітей- мешканців радіоактивно забруднених територій: інформ. лист з проблеми “Радіаційна медицина”. Вып. 228. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. – 8 с. – Б. ц
  2. Клініко-функціональна оцінка стану системи кровообігу в осіб у віддалені терміни впливу радіаційного чинника / О.С. Ільчишин [та ін.] // Променева діагностика, променева терапія. – 2017. – N 1. – С. 41-43.
  3. Опарин А.А. Изучение качества жизни ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, больных гипертонической болезнью / А.А. Опарин, В.П. Синельник // Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 2. – С. 57-61
  4. Синельник В.П. Рівень апеліну в сироватці крові ліквідаторів аварії на ЧАЕС, хворих на гіпертонічну хворобу та гіпертонічну хворобу у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, в динаміці лікування / В.П. Синельник // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 3. – С. 25-29.
  5. Цитогенетическая индексация дозы облучения примерно через 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС / В.Ю. Нугис [и др.] // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2017. – Т. 62 № 3. – С. 26-32
  6. Эффекты дозы и мощности дозы ионизирующего излучения – дискуссия с позиции радиологической защиты / В. Рюм [и др.] // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2017. – Т. 62, № 3. – С. 50-75.