ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА РАДІАЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ

радіація

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.3 2017 р.

 1. Базика Д.А. Зв’язок регуляції довжини теломер, клітинної проліферації та апоптозу з дозою опромінення у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи / Д.А. Базика, І.М. Ільєнко // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. — 2016. — Т. 22, № 2. — С. 123-134
 2. Бандажевский Ю.И. Генетические полиморфизмы и уровень гомоцистеина в крови у детей и их матерей из районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции / Ю.И. Бандажевский, Н.Ф. Дубовая // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5, № 2. — С. 130-139
 3. Бондажевский Ю.И. Гипергомоцистеинемия и В12-фолиевый дефицит у детей, проживающих на территории, загрязненной радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции / Ю.И. Бондажевский, Н.Ф. Дубовая // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5, № 1. — С. 25-32

 1. Епідеміологічні дослідження кардіо- та цереброваскулярних захворювань в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: аналіз впливу радіаційного і нерадіаційних факторів / В.О. Бузунов [и др.] // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. — 2016. — Т. 22, № 2. — С. 153-162.
 2. Епідеміологія раку після Чорнобильської аварії / А.Є. Присяжнюк [и др.] // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. — 2016. — Т. 22, № 2. — С. 230-239.
 3. Загальнодозиметрична паспортизація населенних пунктів України та реконструкція індивідуалізованих доз суб’єктів Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / І.А. Ліхтарьов [и др.] // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. — 2016. — Т. 22, № 2. — С. 208-221.
 4. Клініко-функціональна оцінка стану системи кровообігу в осіб у віддалені терміни впливу радіаційного чинника / О.С. Ільчишин [та ін.] // Променева діагностика, променева терапія. — 2017. — N 1. — С. 41-43.
 5. Кобринська Н.Я. Динаміка поширеності мультифокальних карцином щитоподібної залози в мешканців України після Чорнобильської катастрофи / Н.Я. Кобринська // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22, № 1. — С. 81-82.
 6. Кравченко В.І. Йодний дефіцит як причина високої розповсюдженості тиреоїдної патології серед населення регіонів, що постраждали після аварії на ЧАЕС / В.І. Кравченко // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. — 2016. — Т. 22, № 2. — С. 222-229.
 7. Красовська І. Працівники-чорнобильці: трудові пільги та компенсації / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 4. — С. 34-42.
 8. Особливості розвитку хвороб системи кровообігу в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії / О.М. Настіна [и др.] // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. — 2016. — Т. 22, № 2. — С. 179-186.
 9. Результати тридцятирічного дослідження стану бронхолегеневої системи в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи / В.О. Сушко [и др.] // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. — 2016. — Т. 22, № 2. — С. 193-197.
 10. Стан здоров’я осіб, які перенесли гостру променеву хворобу внаслідок Чорнобильської аварії / Д.О. Білий [и др.] // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. — 2016. — Т. 22, № 2. — С. 198-207.
 11. Територіальні особливості забруднення атмосферного повітря міста хімічними канцерогенами і його вплив на захворюваність населення на рак щитоподібної залози: інформ. лист з проблеми «Гигиєна навколишнього середовища». Вып. 164. — Київ : Укрмедпатентінформ, 2016. — 4 с.
 12. Хоменко І.М. Гігієнічна оцінка фактичного харчування працездатного населення зони спостереження Запорізької атомної електростанції / І.М. Хоменко, І.П. Козярін, Н. В. Закладна // Довкілля та здоров’я. — 2017. — N 1. — С. 54-58.
 13. Хронический лимфолейкоз и острые миелоидные лейкозы в структуре онкогематологических заболеваний у населения Украины в постчернобыльский период / Д.Ф. Глузман [и др.] // Онкология. — 2017. — Том 19, N 1. — С. 33-40.
 14. Цереброваскулярні захворювання та інші ураження головного мозку у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи / К.М. Логановський [и др.] // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. — 2016. — Т. 22, № 2. — С. 163-178.