ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА РАДІАЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ

радіація

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

  1. Артамонова Н.О. 30 років Чорнобильської катастрофи: наукометричний аналіз наукових публікацій / Н.О. Артамонова, Ю.В. Павліченко, А.Г. Шепелєв // Український радіологічний журнал. — 2016. — Том 24, N 2. — С. 14-18
  2. Вроджені вади розвитку, Полісся, Чорнобиль / В.Є. Вертелецький [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2016. — Т. 6, № 2. — С. 5-14.
  3. Інформаційна складова радіаційного захисту населення зони спостереження АЕС / В. А. Прилипко [та ін.] // Довкілля та здоров’я. — 2016. — N 4. — С. 30-34.

  1. Клінічні прояви судинних порушень у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, що мешкають у зоні радіаційного контролю / О. А. Ошлянська [и др.] // Перинатологія та педіатрія. — 2016. — N 4. — С. 81-84
  2. Логановський К.М. Роль оцінки преморбідного інтелекту для верифікації нейрокогнітивного дефіциту в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / К.М. Логановський, К.В. Куц // Проблемы старения и долголетия. — 2016. — Т. 25, № Приложение. — С. 88-89
  3. Логановський К. М.Психологічні особливості сприйняття радіаційної загрози / К.М. Логановський, М.В. Гресько // Проблемы старения и долголетия. — 2016. — Т. 25, № Приложение. — С. 88
  4. Радіологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС крізь призму проблем протирадіаційного захисту населення України / А.М. Сердюк [и др.] // Довкілля та здоров’я. — 2016. — N 1. — С. 22-30