ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА РАДІАЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ

радіація

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2017 р.

  1. Аміразян С.А.Низькі дози радіації: наукова полеміка або конфронтація поглядів / С.А. Аміразян, Є.Б. Радзішевська, Н. О. Гордієнко // Український радіологічний журнал. — 2016. — Том 24, N 3. — С. 36-41.
  2. Кравченко В.І. Чорнобильська аварія та йодна недостатність як фактори ризику тиреоїдної патології у населення постраждалих регіонів України / В.І. Кравченко // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2016. — N2- С.13-20
  3. Порядок отримання посвідчення, що надає право на пільги вдові (вдівцю) особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, що віднесена до категорії 2 // Медичне право. — 2016. — № 2. — С. 93-95.

  1. Уровень циркулирующих иммунных комплексов и фагоцитарной активности моноцитов у пациентов с заболеваниями щитовидной железы, которые проживают в регионах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы / И.М. Хоменко [и др.] // Сімейна медицина. — 2016.-N2.-С.99-102
  2. Хронический лимфолейкоз и ионизирующая радиация / Д.Ф. Глузман [и др.] // Онкология. — 2016. — Том 18 N 2. — С. 84-92