АЛКОГОЛІЗМ І НАРКОМАНІЯ

алкоголь

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

  1. Falksted, D. Канабіс, тютюн, алкоголь і ризик раннього інсульту / D. Falkstedt, V. Wolff, P. et al. Allebeck // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 1. — С. 93.
  2. Винникова М.А. Случай формирования синдрома зависимости от синтетических каннабиноидов (спайс) / М.А. Винникова, С.М. Шахова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2016. — Том 116 N 5. — С. 88-92.
  3. Высоцкий М. Витамины группы В и силимарин в терапии алкогольного и токсического поражения печени / М. Высоцкий // Участковый врач. — 2016. — № 10. — С. 48-49.

  1. Злоупотребление алкоголем среди пациентов гастроэнтерологического профиля [Electronic resource] / М.В. Маевская [и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. — 2016. — N 4. — С. 24-35.
  2. Зубченко С.О. Поширеність асоціативних зв’язків впливу ко-факторів на прояви харчової алергії [АЛКОГОЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ] / С.О. Зубченко, С. Р. Маруняк // Астма та алергія. — 2016. — N 3. — С. 22-26.
  3. Кривомаз Т. Генетическая подоплека алкоголизма / Т. Кривомаз // Фармацевт практик. — 2016. — № 12. — С. 16-17.
  4. Кручаниця В.В. Антиалкогольна робота лікаря загальної практики — сімейного лікаря / В.В. Кручаниця // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2016. — N 3. — С. 22-26.
  5. Миронов А.В. Суицидологическая и наркологическая характеристика супругов, страдающих алкогольной зависимостью, и варианты динамики брака / А.В. Миронов, Д.И. Шустов, А.В. Лукашук // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2016. — Том 116, N 6. — С. 14-19.
  6. Павлов О.О. Актуальність вивчення проблеми післяопераційного делірію в пацієнтів похилого віку / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 5. — С. 98-101.
  7. Слабкий Г. Методичні підходи до розробки та впровадження регіональних цільових антиалкогольних програм / Г. Слабкий, В. Кручаниця // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 18-23.