АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.4 2018 р

 1. Безпека хімічних матеріалів як один із факторів формування громадського здоров’я [ТОКСИЧНИЙ ВПЛИВ] / О.М. Голіченков [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2018. – N Спецвип.86. – С. 79-84
 2. Бердник О.В. Медико-екологічні аспекти формування хвороб алергічної природи у дітей [популяційні дослідження] / О.В. Бердник, О.П. Рудницька, О.В. Добрянська // Довкілля та здоров’я. – 2018. – N 2. – С. 19-22
 3. Гігієнічне обґрунтування моделі прогнозування небезпеки для дітей різного віку при вживанні сільськогосподарських продуктів контамінованих пестицидами (на прикладі фунгіцидів класу амідів та триазолів): інформ. лист з проблеми “Хірургія”. Вип. 2. – К: Укрмедпатентінформ, 2018. – 5 с.

 1. Гребняк М.П. Принципи профілактики шкідливого впливу індустріальних атмосферних забруднень на стан здоров’я населення / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Довкілля та здоров’я. – 2018. – N 1. – С. 51-56
 2. Дослідження генотоксичності електромагнітного поля низькочастотного діапазону. Сучасний стан: [II повідомлення] / Н.В. Баленко [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2018. – N 2. – С. 23-28
 3. Забруднення питної води хлороформом: канцерогенний ризик для здоров’я населення: інформ. лист з проблеми “Гігієна навколишнього середовища”. Вып. 17. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. – 8 с.
 4. Канцерогенні сполуки повітряного середовища та рак щитоподібної залози / І.О. Черниченко [и др.]. – Київ – Кам’янець–Подільський: [б. и.], 2018. – 224 с.
 5. Розробка проблеми з питань хімічного канцерогенезу в Україні: досвід та досягнення [до 25-річчя НАМНУ] / І.О. Черниченко [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2018. – N Спецвип.86. – С. 40-46
 6. Сердюк А.М. Реалізація державних програм та міжнародні заходи в напрямку гігієни та медичної екології / А.М. Сердюк, Н.С. Полька, А.В. Коблянська // Довкілля та здоров’я. – 2018. – N Спецвип.86. – С. 65-69
 7. Слаутенко Є.Г. Нові інструменти оцінки небезпеки для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря свинокомплексами / Є.Г. Слаутенко // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 96-100.
 8. Слаутенко Є.Г. Сучасні підходи до оцінки впливу на здоров’я населення запахів, обумовлених забруднюючими речовинами повітря / Є.Г. Слаутенко, В.В. Моргульова // Довкілля та здоров’я. – 2018. – N 1. – С. 47-51