АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р

  1. Забруднення питної води хлороформом: канцерогенний ризик для здоров’я населення: інформ. лист з проблеми «Гігієна навколишнього середовища». Вып. 17. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 8 с.
  2. Лагода Л.С. Ураження зубів карієсом у дітей, які проживають на територіях із різним екологічним забрудненням / Л.С. Лагода, Х.Г. Мусій-Семенців // Клінічна стоматологія. — 2017. — N4 — С. 66-72
  3. Моніторинг епідпроцесу при геогельмінтозах серед дитячого населення Рівненської області [ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЕ(вредные воздействия)] / Р.Р. Драб [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 3. — С. 64-69

  1. Семенюк О.О. «Як тій дитині зватися Богданком, коли епоха зветься НТР?» [ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЗДЕЙСТВИЕ, БОЛЕЗНИ] / О.О. Семенюк // Участковый врач. — 2017. — N 5. — С. 12-14.
  2. Станіславчук Л.М. Вплив забруднювачів атмосферного повітря на частоту стенозуючого ларинготрахеїту та рецидивуючого стенозуючого ларинготрахеїту в дітей / Л.М. Станіславчук // Запорож. мед. журн. — 2017. — Том 19, N 5. — С. 590-595
  3. Черёмухина О. Н. Медикаментозная профилактика офтальмопатологии, возникшей при воздействии артифициальных ассоциированных неинвазивных и инвазивных факторов [ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ] / О. Н. Черёмухина // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7, N 3. — С. 364-370.
  4. Юсупова Л.А. Современный взгляд на проблему старения кожи [ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ] / Л.А. Юсупова // Лечащий Врач. — 2017. — № 6. — С. 75-80.