АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

медична екологія

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.4 2017 р

  1. Гребняк М.П. Гігієнічна донозологічна діагностика впливу атмосферних забруднень на органи дихання / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Довкілля та здоров’я. — 2017. — N 1. — С. 15-19
  2. Гребняк М.П. Токсикологічні аспекти атмосферних забруднень в індустріальному місті / М П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Довкілля та здоров’я. — 2017. — N 2. — С. 31-35.
  3. Роль середовищних факторів у виникненні та перебігу нефрологічної патології у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини / Н.С. Лук’яненко [и др.] // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11, № 2. — С. 19-27.

  1. Спосіб оцінки ступеня медико-екологічної напруги в районі розташування водної рекреаційної зони: інформ. лист з проблеми «Гігієна навколишнього середовища». Вып. 76. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2016. — 4 с. — Б. ц.
  2. Юсупова Л.А. Современный взгляд на проблему старения кожи [ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ] / Л.А. Юсупова // Лечащий Врач. — 2017. — № 6. — С. 75-80