АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

медична екологія

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р

  1. Еколого-гігієнічна детермінованість погіршення здоров’я населення промислового регіону / E.M. Білецька [та ін.] // Довкілля та здоров’я. — 2016. — N 4. — С. 15-18.
  2. Порівняльна гігієнічна оцінка стійкості у грунті та ризику забруднення грунтових вод інсектицидами різних хімічних класів і прогноз небезпечності для людини при вживанні контамінованої води / А.М. Антоненко [и др.] // Проблеми харчування. — 2016. — № 2. — С. 31-39.
  3. Про можливі механізми впливу забруднень атмосфери бенз(А)піреном на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози / Н.В. Баленко [и др.] // Довкілля та здоров’я. — 2016. — N 1. — С. 4-8.

  1. Прокопов В.О. Вплив Мінерального складу питної води на хвороби системи кровообігу / В.О. Прокопов, О.Б. Липовецька, М.Ю. Антомонов // Довкілля та здоров’я. — 2016. — N 1. — С. 54-58.
  2. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и продолжительность жизни в странах Европы: связь с показателями загрязнения атмосферного воздуха / Н.М. Кошель [и др.] // Проблемы старения и долголетия. — 2016. — Т. 25, № Приложение. — С. 121
  3. Структурне підгрунтя патогенної дії ультрамікроскопічних часток нітриду титану на дихальну систему / Н.В. Солоха, Н. А. Колесова // Довкілля та здоров’я. — 2016. — N 1. — С. 18-21.
  4. Як обрати питну воду, що буде корисною для здоров’я // Участковый врач. — 2016. — № 9. — С. 20