НА ДОПОМОГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Возможности родственной трансплантации с использованием пограничных доноров / В.Н. Лесовой [и др.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 89-90
 2. Вплив гіперпролактинемії у пацієнтів з ХХН V стадії, які лікуються гемодіалізом на хронічне запалення / І.О. Дудар [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 3- С. 85
 3. Гіпероксалурія як фактор ризику рецидивуючого перебігу пієлонефриту / М.О. Колесник [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N — С. 21-22

 1. Діагностика ступеня порушення резистентності мембран еритроцитів у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії з анемією / М.О. Колесник [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 87-88
 2. Ефективність емпіричної антибіотикотерапії хронічного пієлонефриту залежно від експресії плазмід-індукованих механізмів резистентності / О.І. Чуб [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 37-38
 3. Значення інтервалу QT ЕКГ за впливу БІ-престаріуму у хворих з діаліз-залежною хворобою нирок та артеріальною гіпертензією / П.П. Ковальський [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 3- С. 85-86
 4. Іванкова А.В. Функціональний стан нирок у хворих з артеріальною гіпертензією та різними формами екстрасистолій / А.В. Іванкова, Н.В. Кузьмінова // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 3- С. 20-21
 5. Клініко-лабораторні зіставлення з морфологічними ознаками гломерулонефриту у хворих на васкуліт Шенлайна-Геноха / К.В. Ливенцова [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 24-25
 6. Кузьмінова Н.В. Функціональна здатність нирок у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом тривалої комбінованої антигіпертензивної терапії / Н.В. Кузьмінова, О.В. Нечипорук, Н.П. Півоварова // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 22
 7. Курята О.В. Предиктори розвитку хронічної хвороби нирок у хворих на системну склеродермію / О.В. Курята, Т.К. Лисунець, В.В. Семенов // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 3- С. 23-24
 8. Лесовой В.Н. Аутотрансплантация почки как альтернатива лечения при дефиците диализных мест / В.Н. Лесовой, Н.М. Андоньева, Н.Н. Поляков // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 90
 9. Лисянська О.Ю. Оцінка змін рівня сатурації крові в пацієнтів на програмному гемодіалізі / О.Ю. Лисянська // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 3- С. 80-83
 10. Оцінка ефективності корекції ліпіном оксидантно-антиоксидантного статусу хворих на хронічну хворобу нирок V Д стадії / Л.В. Король [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3- С. 88-89
 11. Оцінка предикторів порушень серцевого ритму у хворих із хронічною хворобою нирок V Д стадії / Н.В. Кузьмінова [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 89
 12. Патогенетическое обоснование малоинвазивных методик в коррекции гетерохронии органов мочевыводящей системы / В.А. Дмитряков [и др.] // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 4- С. 436-440
 13. Перебіг ревматоїдного мезангіального гломерулонефриту / В.В. Пилипенко [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N — С. 27
 14. Реологічні властивості сечі здорових людей та хворих на первинні мезагіальні гломерулонефрити / Г.С. Такташов [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 33-34
 15. Роборчук С.В. Віддалені результати протизапальної комплексної диференційованої терапії у хворих на ревматоїдний артрит з наявністю хронічної хвороби нирок / С.В. Роборчук, Л.О. Зуб // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 28-29
 16. Сєркова В.К. Порушення функції ендотелію як критерій прогресування хронічної хвороби нирок та можливості їх корекції / В.К. Сєркова, Н.П. Пивоварова, В.О. Романова // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 29
 17. Сусла О.Б. Судинна кальцифікація у хворих на ХХН: механізми розвитку та перспектива досліджень / О.Б. Сусла // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 3- С. 32-33
 18. Фітотерапія при хронічному перебігу нефропатій та інфекціях сечовивідних шляхів / В.О. Мойсеєнко [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 25-26
 19. Хіміон Л.В. Сучасні погляди на діагностику ураження нирок у хворих з артеріальною гіпертензією з метою ранньої профілактики / Л.В. Хіміон, Л.С. Тимощук // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 3- С. 12-16
 20. Хронічне запалення та анемія у хворих на ХХН VД cт. / І.О. Дудар [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 3- С. 84-85
 21. Чернацька О.М. Маркери діабетичної нефропатії у осіб із супутньою артеріальною гіпертензією / О.М. Чернацька, А.О. Масленко, Н.В. Деміхова // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 3- С. 36-37
 22. Шимова А.Ю. Розлади нутриційного статусу у хворих, які лікуються постійним амбулаторним перитонеальним діалізом. Дані одного центру / А.Ю. Шимова // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 3- С. 93