НА ДОПОМОГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2019 р.

 1. Антиоксидантні ефекти застосування імуномодуляторних засобів у пацієнтів з рецидивуючим пієлонефритом / М.О. Колесник [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2018. — N 2. — С. 19-28
 2. Лечение гнойнодеструктивных форм острого пиелонефрита / Н.В. Багрицевич [и др.] // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2018. — Том 8 N 3. — С. 406-408
 3. Новикова И.А. Функциональный статус нейтрофилов и про-/антиоксидантный баланс крови у пациентов с хронической болезнью почек / И.А. Новикова, Т.Н. Мелеш, С.Л. Зыблев // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2018. — Том 8 N 3. — С. 438-441

 1. Результаты различных вариантов лечения кист почек / Д.И. Садикова [и др.] // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2018. — Том 8 N 3. — С. 449-450
 2. Рівень хоріонічного гонадотропіну у жінок в період постменопаузи з XXH V стадії, які лікуються гемодіалізом / Х.Я. Абрагамович [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2018. — N 2. — С. 9-12
 3. Симченко Н.И. Антибиотикорезистентность в урологической практике / Н.И. Симченко, О.Л. Быков // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2018. — Том 8 N 3. — С. 450-451
 4. Статус вітамінів крові хворих на хронічну хворобу нирок II-V стадій / І.О. Дудар [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2018. — N 2. — С. 29-33
 5. Суржко Л.М. Оцінка резидуальної функції нирок у хворих на XXH VД ст. та підходи до її збереження / Л.М. Суржко // Український журнал нефрології та діалізу. — 2018. — N 2. — С. 41-48
 6. Трудности дифференциальной диагностики у больных с кистами почек / Р.А. Бобоев [и др.] // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2018. — Том 8 N 3. — С. 408-409
 7. Фоміна С.П. Скринінг, діагностика та менеджмент пацієнтів з хворобою Фабрі: заключення дискусійної конференції «Хвороба нирок: покращення глобальних результатів» (KDIGO) / С.П. Фоміна, Н.О. Пічкур // Український журнал нефрології та діалізу. — 2018. — N 2. — С. 49-61
 8. Функціональний стан нирок у хворих на резистентну артеріальну гіпертензію: взаємозв’язок з гуморальними факторами регуляції артеріального тиску / К.І. Сербенюк [та ін.] // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 3. — С. 73
 9. Хіміон Л.В. Функціональний нирковий резерв як предиктор прогресування ураження нирок / Л.В. Хіміон, Л.С. Тимощук // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 3. — С. 71-72
 10. Чайковська М.І. Зв’язок фактора росту фібробластів 23 та ліпідного обміну у хворих на хронічну хворобу нирок / М.І. Чайковська, Л.П. Мартинюк // Український журнал нефрології та діалізу. — 2018. — N 2. — С. 35-40
 11. Чернацька О.М. Структурно-функціональні та ендотеліальні особливості діабетичної нефропатії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією / О.М. Чернацька, Н.В. Деміхова // Український журнал нефрології та діалізу. — 2018. — N 2. — С. 13-17