НА ДОПОМОГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2019 р.

 1. Бухмин А. В. Лечение хронических циститов у детей инстилляциями полости мочевого пузыря  / А. В. Бухмин, В. В. Россихин, С. В. Суманов // Хірургія дитячого віку. -2018. – N 4. – С. 80-85
 2. Горпинченко І. І. “Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології”  : науково-практична конференція, м. Дніпро, 4-5 жовтня 2018 р. / І. І. Горпинченко, В. В. Спиридоненко, С. І. Баранник // Урологія. – 2018. – Том 22 N 4. – С. 69-74
 3. Діагностичне та прогностичне значення гена RASSF1 у хворих на нирково-клітинний рак  / Г. В. Дубровська [та ін.] // Урологія. – 2018. – Том 22 N 4. – С. 24-28
 4. Епідеміологія доброякісної гіперплазії передміхурової залози в Україні  / Н. О. Сайдакова [та ін.] // Урологія. – 2018. – Том 22 N 4. – С. 5-12
 5. Законь К. М. Частота порушення функції нирок та її вплив на результати лікування кардіохірургічних пацієнтів  / К. М. Законь, В. В. Романова, Х. Л. Твердохліб // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. – N 4. – С. 41-47
 6. Квятковский Е. А. Сравнительный анализ данных урофлоуметрии у больных ДГПЖ и больных ДГПЖ в сочетании с хроническим простатитом  / Е. А. Квятковский, Т. А. Квятковская // Урологія. – 2018. – Том 22 N 4. – С. 13-16
 7. Король П. О. Оптимізація стандартизованої методики визначення клубочкової фільтрації нирок хворих на гідронефроз  / П. О. Король // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. – N 1. – С. 24-27
 8. Литвинець Є. А. Особливості діагностики хронічного абактеріального простатиту вірусної етіології  / Є. А. Литвинець, А. І. Федорів // Урологія. – 2018. – Том 22 N 4. – С. 59-63
 9. Можливість використання цитруліну як нового біохімічного маркеру оцінки стану нирок у пацієнтів з серцево-судинною патологією  / О. Б. Кучменко [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. – N 4. – С. 36-39
 10. Молчанов Р. М. Ускладнення тазової лімфодисекції при радикальній простатектомії  / Р. М. Молчанов, Є. В. Пилин, О. О. Гончарук // Урологія. – 2018. – Том 22 N 4. – С. 40-43
 11. Обоснование метафилактики кальций-оксалатного нефролитиаза с учетом вида гиперкристаллурии  / В. В. Черненко [и др.] // Урологія. – 2018. – Том 22 N 4. – С. 52-58
 12. Особливості фенотипів пацієнтів з пієло- та гломерулонефритом за аналізом розподілу HLA  / В. Є. Дріянська [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. – N 4. – С. 12-18
 13. Фактори, асоційовані з нутриційним статусом хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, які лікуються постійним амбулаторним перитонеальним діалізом  / І. О. Дудар [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. – N 4. – С. 20-27
 14. Характеристика репродуктивного потенциала эякулята в зависимости от антропометрического статуса и метаболического состояния организма мужчин фертильного возраста  / Д. М. Ниткин [и др.] // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. -2018. – Том 7 N 4. – С. 517-526
 15. Яцина О. І. Якість життя жінок в її взаємозв’язку із поширеністю розладів сечовипускання в Україні  / О. І. Яцина // Урологія. – 2018. – Том 22 N 4. – С. 17-23