НА ДОПОМОГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2018 р.

 1. Возіанов О.С. Дистанційна ударно-хвильова літотрипсія у лікуванні конкрементів сечоводу: досвід клініки / О.С. Возіанов // Здоровье мужчины. — 2018. — № 2. — С. 123-124
 2. Возіанов С.О. Модифікація виконання доступу при перкутанній нефролітотрипсії / С.О. Возіанов, В.О. Мазурець, О.О. Шевчук // Здоровье мужчины. — 2018. — № 2. — С. 126
 3. Гурженко Ю.Н. Опыт применения D-маннозы при воспалительных заболеваниях мочевыделительной системы (Аналитический обзор литературы) / Ю.Н. Гурженко, В.В. Спиридоненко, Е.Ю. Гурженко // Здоровье мужчины. — 2018. — № 2. — С. 34-38

 1. Дехтяр Ю.М. Адаптивне біоуправління у консервативному лікуванні гіперактивного сечового міхура / Ю.М. Дехтяр, Ф.І. Костєв, Д.О. Кузнєцов // Здоровье мужчины. — 2018. — № 2. — С. 126-127
 2. Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія в лікуванні хворих на сечокам’яну хворобу похилого та старечого віку / С.О. Возіанов [та ін.] // Здоровье мужчины. — 2018. — № 2. — С. 124
 3. Иванов Д.Д. Нефрология «под микроскопом». Ренопротекция / Д.Д. Иванов // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 4. — С. 68-69
 4. Кальцій-оксалатний нефролітіаз і основи його метафілактики / Д.В. Черненко [та ін.] // Здоровье мужчины. — 2018. — № 2. — С. 65-70
 5. Комбінований метод контролю під час виконання доступу при перкутанній нефролітотомії / С.О. Возіанов [та ін.] // Здоровье мужчины. — 2018. — № 2. — С. 125-126
 6. Костев Ф.И. Разработка и валидизация опросника по рецидивирующей инфекции мочевой системы RUTIQ / Ф.И. Костев, Е.И. Лукинюк, М.В. Шостак // Здоровье мужчины. — 2018. — № 1. — С. 38-143
 7. Костєв Ф.І. Уродинамічні патерни гіперактивного сечового міхура, клінічний перебіг та фармакологічний моніторинг / Ф.І. Костєв, Ю.М. Дехтяр, К.А. Залива // Здоровье мужчины. — 2018. — № 2. — С. 127
 8. Литвинець Є.А. Дослідження рівня С-реактивного білка у хворих на хронічний бактеріальний простатит та його діагностичне значення / Є.А. Литвинець, А. Кабіру // Здоровье мужчины. — 2018. — № 1. — С. 85-87
 9. Литвинець Є.А. Макро- та мікроелементний статус у хворих на сечокам’яну хворобу / Є.А. Литвинець, Н.Т. Скоропад // Здоровье мужчины. — 2018. — № 1. — С. 106-108
 10. Литвинець Є.А. Роль герпетичної інфекції у розвитку хронічного абактеріального простатиту / Є.А. Литвинець, А.І. Федорів // Здоровье мужчины. — 2018. — № 2. — С. 31-33
 11. Маменко М.Е. Острые респираторные инфекции: рациональный антибактериальный старт в эпоху антибиотикорезистентности / М.Е. Маменко // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 3. — С. 58-63
 12. Оцінювання ефективності терапії ідіопатичного гіперактивного сечового міхура із застосуванням методів біологічного зворотного зв’язку / Ю.М. Дехтяр [та ін.] // Здоровье мужчины. — 2018. — № 1. — С. 97-101
 13. Применение Канефрона Н при мочекаменной болезни / В.А. Григорян [и др.] // Здоровье мужчины. — 2018. — № 1. — С. 88-91
 14. Применение растительного препарата Канефрон® Н в амбулаторной метафилактике уратного литиаза / Ф.И. Костев [и др.] // Здоровье мужчины. — 2018. — № 2. — С. 99-103
 15. Слободянюк В.А. Методика лікування хворих на сечокам’яну хворобу у поєднанні із супутньою патологією / В.А. Слободянюк, М.Д. Соснін, В.О. Зайченко // Здоровье мужчины. — 2018. — № 1. — С. 151
 16. Тріщ В.І. Цинк та мідь у системі антиоксидантного захисту у хворих на хронічний абактеріальний простатит / В.І. Тріщ // Здоровье мужчины. — 2018. — № 1. — С. 65-69
 17. Хроническая болезнь почек: профилактика и терапия осложнений // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2 № 4. — С. 24
 18. Шостак М.В. Часто рецидивирующие инфекции мочевых путей и их эффективная интермиттирующая терапия препаратом золотарника (Solidago virgaurea) ЦИСТО-АУРИН® / М.В. Шостак, Ф.И. Костев, Е.И. Лукинюк // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 4. — С. 57-62