НА ДОПОМОГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2018 р.

  1. Абоян И.А. Ретроградный и антеградный доступ при комбинированном эндоскопическом лечении камней проксимального отдела мочеточника [Электронный ресурс] / И.А. Абоян, К.А. Ширанов, С.М. Пакус // Экспериментальная и клиническая урология. – 2018. – N 2. – С. 28-32
  2. Абоян И.А. Эффективность применения цитратной смеси “Блемарен” при мочекислом нефролитиазе [Электронный ресурс] / И.А. Абоян, В.А. Скнар, С.В. Павлов // Экспериментальная и клиническая урология. – 2018. – N 2. – С. 44-48
  3. Андрущак М.О. Предиктори хронічної хвороби нирок у пацієнтів, інфікованих вірусом імунодефіциту людини / М.О. Андрущак // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. – N 1. – С. 32-37

  1. Антеградная уретеролитотрипсия влечении проксимального уретеролитиаза / А.И. Сагалевич [и др.] // Урологія. – 2018. – Том 22, N 2. – С. 22-27
  2. Барна О.М. Гіперурикемія та діуретична терапія – як не нашкодити пацієнту? / О.М. Барна, М.О. Одинець // Ліки України. – К., 2018. – N 3. – С. 36-39
  3. Випадок токсичного епідермального некролізу у пацієнта з хронічною хворобою нирок V стадії на замісній нирковій терапії методом гемодіалізу / В.М. Лісовий [та ін.] // Урологія. – 2018. – Том 22, N 2. – С. 99-104
  4. Геглюк О.М. Епідеміологічні та етіологічні особливості інфекцій сечовивідних шляхів, сучасний стан проблеми (огляд літератури) / О.М. Геглюк, І.М. Антонян // Урологія. – 2018. – Том 22, N 2. – С. 86-91
  5. Пат. 123030 Украина, МКИ МПК (2017.01) А61К36/00 А61К36/18А61К36/28 А61К36/38 А61К36/86 А61К36/88 А61К127/00 А61К127/00 А61К131/00 А61К133/00 А61Р13/00. Збір для профілактики та лікування захворювань нирок, сечового міхура та сечовивідних шляхів “К-1” / К.А. Таран, С.Г. Таран. – № 201707293; Заявл. 11.07.2017; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3, 2018 р. – 3. с.
  6. Зеляк М.В. Наш досвід лікування хронічного циститу у жінок / М.В. Зеляк, М.В. Ткачук // Урологія. – 2018. – Том 22, N 2. – С. 105
  7. Квятковская Т.А. Состояние уродинамики нижних мочевых путей при полипах уретры у женщин по данным урофлоуметрии / Т.А. Квятковская, Е.А. Квятковский, И.М. Русинко // Урологія. – 2018. – Том 22, N 1. – С. 41-44