НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

терапевт

інформаційно-бібліографічний список

Вип.11 2017 р.

 1. Головач І.Ю. Алгоритм діагностики та покрокового лікування остеоартриту: на допомогу сімейному лікарю / І.Ю. Головач // Ліки України. — 2017. — № 5. — С. 16-21
 2. Гузій О. Кращі практики сімейної медицини з перших вуст. Зарубіжний досвід / О. Гузій // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 60-65
 3. Заремба Є.Х. Оптимізація комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від показників добового моніторингу артеріального тиску / Є.Х. Заремба, О.В. Заремба-Федчишин, М.М. Вірна // Сімейна медицина. — 2017. — № 2. — С. 67-71

 1. Козлов В.В. Емпірична антибіотикотерапія гострих інфекцій сечової системи фторхінолоном левофлоксацин у практиці сімейного лікаря / В.В. Козлов, М.В. Трофімов, Д.А. Ісаєвський // Сімейна медицина. — 2017. — № 2. — С. 152-155
 2. Мартишин О. Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні / О. Мартишин // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 51-53
 3. Матвієць Л.Г. Організація та моніторинг своєчасного надання медико-психологічної допомоги на первинному рівні при гострих та посттравматичних стресових розладах / Л.Г. Матвієць // Сімейна медицина. — 2017. — № 2. — С. 6-10
 4. Медведь В.И. Метаболический синдром: взгляд терапевта / В.И. Медведь // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 3. — С. 14-19
 5. Новицька А.В. Комбінована терапія артеріальної гіпертензії: вибір найкращого варіанту / А.В. Новицька, Я.В. Корост, В.О. Сірик // Ліки України. — 2017. — № 5. — С. 22-25
 6. П’єх Н. Знай цифри свого артеріального тиску / Н. П’єх // Фармацевт практик. — 2017. — № 5. — С. 22-24
 7. Раціональне застосування антибіотиків при інфекціях дихальних шляхів в амбулаторній практиці / Л.В. Хіміон [и др.] // Сімейна медицина. — 2017. — № 2. — С. 40-48
 8. Сидорова Л.Л. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента при лечении больных с АГ: проблема выбора / Л.Л. Сидорова // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N4 — С. 13-18
 9. Ткаченко В.І. Змішане захворювання сполучної тканини в практиці сімейного лікаря / В.І. Ткаченко, Л.П. Кекух // Ліки України. — 2017. — № 5. — С. 36-39

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. «Феерия» клинических «масок» желчнокаменной болезни / Н.Б. Губергриц [и др.] // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 3. — С. 18-23
 2. Авраменко А.А. Отсутствие реакции иммунной системы на высокую концентрацию хеликобактерной инфекции у больной хроническим неатрофическим гастритом / А.А. Авраменко // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2017. — N 1/2. — С. 134-137
 3. Вдовиченко В.І. «Рефрактерна» гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: стан проблеми / В.І. Вдовиченко, А.В. Острогляд // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 3. — С. 70-77
 4. Губська О.Ю. Сімейна панкреатична гіперферментемія: що про неї відомо та що робити лікарю? / О.Ю. Губська, Т.С. Альянова // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 3. — С. 62-69
 5. Колесникова Е.В. Клинические дилеммы неалкогольной и алкогольной болезни печени / Е.В. Колесникова // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 3. — С. 30-38
 6. Матяш Л.А. Синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике у пациентов с гастроэзофагеальной рфлюксной болезнью, синдромом раздраженного кишечника и при их сочетании / Л.А. Матяш // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 146-149
 7. Палій І.Г. Стандарти діагностики та лікування кислотозалежних і Helicobacter pylori-асоційованих захворювань / І.Г. Палій // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 90-97
 8. Пасієшвілі Л.М. Оцінка внеску поліморфних варіантів гена ендотеліальної NO-синтази у формування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при супутньому ожирінні / Л.М. Пасієшвілі // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 3. — С. 12-17
 9. Терапия билиарного сладжа: повышение клинической эффективности урсодезоксихолевой кислоты при совместном применении с лактулозой / М.Б. Щербинина [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 3. — С. 55-61
 10. Терсіна О.Д. Неалкогольна жирова хвороба печінки, поєднана з підвищеною масою тіла: гендерні показники функціональних судинних змін / О.Д. Терсіна // Сімейна медицина. — 2017. — № 2. — С. 56-59
 11. Урсодезоксихолевая кислота: возможности применения в лечении хронических заболеваний печени // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 101-104
 12. Фадеенко Г.Д. Опыт применения многокомпонентного пробиотика «Вивокапс 16» у больных с синдромом раздраженного кишечника / Г.Д. Фадеенко, А.Е. Гриднев // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 3. — С. 41-50

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Абрамова Н.О. Современные представления о синдроме эутиреоиднои патологии в клинической практике / Н.О. Абрамова, Н.В. Пашковская // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2017. — N 1/2. — С. 31-38
 2. Баянова Е.Г. Взаимосвязь между компонентами метаболического синдрома у больных ожирением / Е.Г. Баянова // Міжнародний ендокринологічний журнал. — — Том 13 N 2. — С. 125-128
 3. Генделека Г.Ф. Типичные ошибки при диагностике и лечении сахарного диабета / Г.Ф. Генделека, А.Н. Генделека // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N 3- С. 91-96
 4. Исмаилов С.И. Динамика антропометрических показателей у женщин фертильного возраста с ожирением при различных схемах терапии / С.И. Исмаилов, М.Б. Абдувахабова // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N2 — С. 36-40
 5. Камінський О.В. Офіційні критерії діагностики цукрового діабету, нормоглікемія і самоконтроль глікемії / О.В. Камінський // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N 3- С. 84-90
 6. Кондрацька І. Лікування хворого з цукровим діабетом та високим серцево-судинним ризиком. Погляд ендокринолога (клінічний випадок) / І. Кондрацька // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N3 — С. 67-69
 7. Малачкова Н.В. Уровень гликемии и инсулинорезистентности у больных с сахарным диабетом 2-го типа, диабетической ретинопатией и ожирением / Н.В. Малачкова, И.В. Комаровская, М.Л. Кирилюк // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N 3- С. 27-32
 8. Нікберг І.І. Гомеопатичні методи в лікуванні цукрового діабету: факти та вигадки / І.І. Нікберг // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N2 — С. 129-133
 9. Паньків В.І. Вміст тиреотропного гормону в крові як основний діагностичний маркер і критерій успішності лікування захворювань щитоподібної залози / В.І. Паньків // Міжнародний ендокринологічний журнал. — — Том 13 N 2. — С. 63-67
 10. Паньків В.І. Переваги комбінованої терапії метформіном і глімепіридом у хворих на цукровий діабет 2-го типу / В.І. Паньків // Міжнародний ендокринологічний журнал. — — Том 13 N 2. — С. 31-35
 11. Пішак В.П. Адреногенітальний синдром: молекулярні механізми розвитку / В.П. Пішак, М.О. Ризничук // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N2 — С. 111-118
 12. Сорокман Т.В. Уроджений гіпотиреоз: частота та клінічні особливості різних форм / Т.В. Сорокман // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N3 — С. 72-77
 13. Стандарти медичної допомоги при діабеті-2017, Американська діабетична асоціація // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 3. — С. 9-27
 14. Чернявская И.В. Подходы к лечению субклинических форм тиреоидной патологии / И.В. Чернявская, И.П. Романова, Е.Г. Дорош // Проблеми ендокринної патології. — 2017. — N2 — С. 49-55

КАРДІОЛОГУ

 1. Andersson C. Чи є використання інгібіторів ренін-ангіотензинової системи безпечним та сприятливим щодо прогнозу в пацієнтів зі стенозом аортального клапана? Систематичний огляд і метааналіз / C. Andersson, J. Abdulla // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2017. — N1- С. 86
 2. Hulot J.-S. Генная терапия сердечной недостаточности: отдаленная перспектива / J. -S. Hulot, K. Ishikawa, R. J. Hajjar // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2017. — N1 — С. 69-75
 3. Абдуллаев Т.А. Влияние трехмесячного курса терапии L-аргинином на общеклиническое состояние больных с различными формами сердечной недостаточности / Т.А. Абдуллаев, Я.Р. Ахматов, И.А. Цой // Сімейна медицина. — 2017. — № 2. — С. 84-88
 4. Беловол А.Н. Антагонисты минералокортикоидных рецепторов при сердечной недостаточности: что мы о них знаем и как должны использовать / А.Н. Беловол, И.И. Князькова // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2017. — N 1. — С. 15-29
 5. Виживання упродовж 12 місяців та його предиктори в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі / Л.Г. Воронков [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 4. — С. 86-89
 6. Доказательства терапевтической эффективности препарата Милдронат при постинфарктной дисфункции левого желудочка и сердечной недостаточности/ подгот. Н. Очеретяная // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2017. — N 1. — С. 57-62
 7. Досвід застосування механічної підтримки лівого шлуночка в лікуванні термінальної стадії серцевої недостатності / Б.М. Тодуров [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2017. — N 2- С. 40-44
 8. Дюдина И.А. Транстиретиновый амилоидоз: современное состояние проблемы / И.А. Дюдина // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2017. — N 1. — С. 63-68
 9. Ефективність статичної балонної атріосептостомії для корекції гемодинаміки при складних природжених вадах серця / О.О. Мотречко [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2017. — N 3- С. 30-36
 10. Іванов В.П. Клінічна ефективність та безпечність етацизину в пацієнтів із симптомною шлуночковою екстрасистолією без тяжких структурних уражень міокарда / В.П. Іванов // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 4. — С. 90-99
 11. Клінічне застосування статинів при виконанні аортокоронарного шунтування / О.Й. Жарінов [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 4. — С. 108-116
 12. Клінічні особливості та вибір методу реваскуляризації в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка / Ю.А. Борхаленко [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2017. — N2 — С. 13-23
 13. Кожухов С.Н. Научные доказательства оптимизации терапии больных с хронической сердечной недостаточностью на фоне ишемической болезни сердца / С.Н. Кожухов // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2017. — N 1. — С. 39-45
 14. Колесник Т.В. Место бетаксолола в лечении сердечно-сосудистых заболеваний / Т.В. Колесник // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 123-127
 15. Корнацький В.М. Стресові розлади як негативний чинник впливу на розвиток та перебіг серцево–судинної патології / В.М. Корнацький, А.М. Дорохіна // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 4. — С. 117-124
 16. Король С.В. Фактори ризику віддаленого несприятливого прогнозу після перенесеного інфаркту міокарда в гострому періоді із зубцем Q / С.В. Король // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2017. — N 1/2. — С. 51-55
 17. Кремзер А.А. Использование новой шкалы риска, основанной на измерении уровня циркулирующих биомаркеров, в прогнозировании наступления неблагоприятного исхода у пациентов с хронической сердечной недостаточностью / А.А. Кремзер // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2017. — N 1. — С. 46-56
 18. Лебідь І.Г. Гендерні та вікові розбіжності в дорослих з природженими вадами серця / І.Г. Лебідь // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2017. — N 3- С. 23-29
 19. Милюхина Г. Ведение пациентов с сердечной недостаточностью: обновленное руководство AHA/ACC/HFSA (2017) / Г. Милюхина // Medicine Review. — 2017. — № 3. — С. 7-13
 20. Милюхина Г. Руководство Европейского общества кардиологов и Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов по двойной антитромбоцитарной терапии у пациентов с ИБС (2017) / Г. Милюхина // Medicine Review. — 2017. — № 3. — С. 14-21
 21. Мишаківський О.А. Предиктори погіршення систолічної функції лівого шлуночка після хірургічного втручання з приводу тяжкої первинної мітральної недостатності: одноцентрове проспективне дослідження / О.А. Мишаківський // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 4. — С. 100-107
 22. Належна практика реваскуляризації міокарда в пацієнтів з гострим коронарним синдромом: Критерії Американської колегії кардіологів/ Американської асоціації торакальних хірургів/ Американської асоціації серця/ Американської асоціації спеціалістів з ехокардіографії/ Американської асоціації спеціалістів з ядерної кардіології/ Товариства спеціалістів із серцево-судинної ангіографії та втручань/ Товариства спеціалістів із серцево-судинної комп’ютерної томографії/ Товариства торакальних хірургів 2016 року / M. Patel [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2017. — N3 — С. 53-61
 23. Належна практика реваскуляризації міокарда в пацієнтів з хронічними формами ішемічної хвороби серця: Критерії Американської колегії кардіологів/ Американської асоціації торакальних хірургів/ Американської асоціації серця/ Американської асоціації спеціалістів з ехокардіографії/ Американської асоціації спеціалістів з ядерної кардіології/ Товариства спеціалістів з серцево-судинної ангіографії та втручань/ Товариства спеціалістів із серцево-судинної комп’ютерної томографії/ Товариства торакальних хірургів 2017 року / M. Patel [et al.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2017. — N2 — С. 45-59
 24. Повторні операції після радикальної корекції тетради Фалло: результати та перспективи / М.Ф. Зіньковський [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2017. — N2 — С. 24-32
 25. Статеві та вікові відмінності взаємозв’язку між показниками діастолічної функції лівого шлуночка та центральної гемодинаміки і судинної жорсткості у хворих з неконтрольованою неускладненою артеріальною гіпертензією / К.М. Амосова [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 4. — С. 52-62
 26. Трансформація гіпертрофічної кардіоміопатії в дилатаційну з подальшим зворотним розвитком / F. Spillmann [та ін.] // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2017. — N — С. 79-82
 27. Триметазидин как системный модулятор энергетического метаболизма: расширение представлений о механизмах лечебного эффекта при ХСН/ комментарий Л.Г. Воронкова // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2017. — N 1. — С. 35-37
 28. Улучшение глобального метаболизма путем регуляции утилизации субстратов при сердечной недостаточности / F. Loiacono [и др.] // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2017. — N 1. — С. 31-34
 29. Урсуленко В.И. Окклюзия подключичной артерии как причина рецидива стенокардии после маммарного шунтирования / В.И. Урсуленко, Е.К. Гогаева, Л.С. Дзахоева // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2017. — N3 — С. 48-52
 30. Чен-Скарабеллі К. Критичний огляд застосування карведилолу при ішемічній хворобі серця / К. Чен-Скарабеллі, Л.Дж. Сараволац, І. Мурад // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2017. — N 1- С. 76-78

ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Вплив фізичного навантаження на параметри легеневої вентиляції у хворих на бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень та їх поєднання / Ю.І. Фещенко [и др.] // Астма та алергія. — 2017. — N2- С. 7-12
 2. Денисова О.В. Алгоритм діагностики інфекційного загострення хронічного бронхіту вірусної етіології / О. В. Денисова // Астма та алергія. — 2017. — N2 — С. 36-42
 3. Форманчук O.K. Особливості сучасної діагностики хронічного обструктивного захворювання легень. Проблеми спірометрії / O.K. Форманчук // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N3 — С. 16-17
 4. Форманчук O.K. Особливості сучасної діагностики хронічного обструктивного захворювання легень. Клінічні фенотипи / O.K. Форманчук // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N4 — С. 19-20