НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

терапевт

інформаційно-бібліографічний список

Вип.9 2017 р.

 1. Chow C.K. Чвертьдозова чотирикомпонентна комбінована терапія для старту лікування артеріальної гіпертензії / C.K. Chow, J. Thakkar, A. Bennett // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 2. — С. 95
 2. Farvid M.S. Джерела харчового протеїну та ризик смерті від усіх або окремих причин / M.S. Farvid, A.F. Malekshah, A. Pourshams // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 2. — С. 94-95
 3. Андрух В.С. Геморагічна лихоманка Ебола й діти: що потрібно знати про це педіатру або сімейному лікарю / В.С. Андрух, В.Н. Андрух, В.Н. Слободян // Практикуючий лікар. — 2017. — N 2- С. 41-44

 1. Дуда А.К. Новые возможности коррекции дисбиоза в практике семейного врача / А.К. Дуда, Е.И. Дубровский // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 3. — С. 90-95
 2. Маменко М.Є. Профілактика йододефіцитних захворювань: що має знати та може зробити педіатр і лікар загальної практики? (Клінічні рекомендації) / М.Є. Маменко // Современная педиатрия. — 2017. — N 2. — С. 8-16
 3. Радченко А.Д. Место бета-блокаторов в лечении артериальной гипертензии в 2017 году: так ли все плохо / А.Д. Радченко // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 2. — С. 9-34
 4. Рослинно-медикаментозні взаємодії в клінічній практиці / Б.Б. Бодревич [та ін.] // Раціональна фармакотерапія. — 2017. — № 1. — С. 5-12
 5. Сотников А.С. Коморбидная патология как палитра причин для болевого синдрома: рекомендации терапевта и клинического фармаколога / А. С. Сотников, О.Г. Рожнова, Е.А. Алгиян // Лечащий врач. — 2017. — № 4. — С. 25-32
 6. Фролькіс В. В. Механізми старіння й продовження життя / В. В. Фролькіс // Практикуючий лікар. — 2017. — N2 — С. 57-66

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Давлатов С.С. Дифференцированный подход к лечению больных острым холангитом, осложненным билиарным сепсисом / С.С. Давлатов // Вісник наукових досліджень. — 2017. — N 1. — С. 72-76
 2. Ентеросгель — ефективна сорбційна терапія при захворюваннях шлунково-кишкового тракту // Раціональна фармакотерапія. — 2017. — № 1. — С. 40-41
 3. Козлова Н.М. Эффективность применения комбинированного препарата масляной кислоты у пациентов с синдромом раздраженного кишечника / Н.М. Козлова, Н.И. Меринова // Лечащий врач. — 2017. — № 4. — С. 51-55
 4. Марушко Ю.В. Властивості екстрактів артишоку, куркуми, розторопші та їх використання в гастроентерологічній практиці / Ю.В. Марушко, А.О. Асонов // Практикуючий лікар. — 2017. — N 2- С. 30-35
 5. Погожева А.В. Роль пробиотиков в питании здорового и больного человека / А.В. Погожева, С.А. Шевелева, Ю.М. Маркова // Лечащий Врач. — 2017. — № 5. — С. 67-75
 6. Філіппова О.Ю. Зміни прямих маркерів фіброзу печінки у хворих зі стеатогепатитами неалкогольного та алкогольного генезу на тлі ожиріння та патології біліарного тракту / О.Ю. Філіппова // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N2 — С. 168-171

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Буряковская А.А. Сахарный диабет: роль генетических факторов в развитии заболевания / А.А. Буряковская, А. С. Исаева // Міжнародний ендокринологічний журнал. — — Том 13 N 1. — С. 110-119
 2. Власенко М.В. Кортикоандростерома: розгорнута клінічна картина (випадок із практики) / М.В. Власенко, З.П. Ніжинська–Астапенко, А.О. Долженко // Практикуючий лікар. — 2017. — N 2. — С. 19-25
 3. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу / Н. В. Пасєчко [та ін.] // Вісник наукових досліджень. — 2017. — N1 — С. 38-43
 4. Кравчун Н.О. Особливості змін рідинних секторів тіла при ожирінні, що виявлені вивченням його структури / Н.О. Кравчун, К.В. Місюра // Міжнародний ендокринологічний журнал. — — Том 13 N 1. — С. 97-103
 5. Паньків В.І. Порушення вуглеводного обміну в клінічній практиці / В.І. Паньків // Міжнародний ендокринологічний журнал. — — Том 13 N 1. — С. 59-64
 6. Паньків В.І. Рівень тиреотропного гормону в крові як основний діагностичний маркер і критерій успішності лікування захворювань щитоподібної залози / В.І. Паньків // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 3. — С. 84-88
 7. Пашковська Н.В. Селен та автоімунні захворювання щитоподібної залози / Н.В. Пашковська // Міжнародний ендокринологічний журнал. — — Том 13 N 1. — С. 51-56
 8. Перцева Н.О. Проявление инсулинорезистентности у пациентов, длительно страдающих сахарным диабетом 1-го типа, пути ее коррекции / Н.О. Перцева, Е.Н. Марциник, Т.В. Чурсинова // Міжнародний ендокринологічний журнал. — — Том 13 N 1. — С. 23-27

КАРДІОЛОГУ

 1. Андрєєв Є.В. Поліморфізм генів фолатного циклу в пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда: результати дослідження української популяції / Є.В. Андрєєв, Ю.М. Макуха // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 3. — С. 27-30
 2. Бабий Л.Н. Диастолическая дисфункция левого желудочка сердца и ее роль в развитии сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца / Л.Н. Бабий, Н.П. Строганова, Ю.О. Хоменко // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 3. — С. 20-26
 3. Бубешко Д.А. Взаимосвязь полиморфизма С-592А гена интерлейкина-10 с уровнем интерлейкина-10 и риском развития неклапанной фибрилляции предсердий [Электронный ресурс] / Д.А. Бубешко, В.А. Снежицкий, Т.Л. Степуро // Вестник Витебского Государственного медицинского университета. — 2017. — Т. 16 № 2. — С. 70-78
 4. Відновлення систолічної функції лівого шлуночка в пацієнтів з аортальним стенозом після протезування аортального клапана / Н.В. Понич [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 3. — С. 58-64
 5. Дроздова І.В. Особливості структурно-функціонального стану серця у хворих на хронічну серцеву недостатність, коморбідну з артеріальною гіпертензією / І.В. Дроздова // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 3. — С. 257-260
 6. Залєвська Т.Д. Плейотропні ефекти препаратів, що пригнічують активність ренін–ангіотензинової системи, їх значення для клінічної практики / Т.Д. Залєвська // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 3. — С. 73-78
 7. Залізна Ю.І. Предиктори виникнення ускладнень у пацієнтів з уперше діагностованою фібриляцією передсердь при 6–місячному спостереженні / Ю.І. Залізна, К.О. Міхалєв, О.Й. Жарінов // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 3. — С. 40-50
 8. Лоллини В.А. Нестатистические подходы к анализу сердечного ритма [Электронный ресурс] / В.А. Лоллини, А.А. Науменко // Вестник Витебского Государственного медицинского университета. — 2017. — Т. 16 № 1. — С. 44-49
 9. Новые возможности терапии пациентов с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. Триметазидин в рекомендациях Европейской ассоциации кардиологов (ESC) 2016 года/ подгот.: Ю. Сульская // Раціональна фармакотерапія. — 2017. — № 1. — С. 42-49
 10. Особливості толерантності до фізичного навантаження у дорослих пацієнтів після операції заміни аортального клапана легеневим автографом / І.Г. Лебідь [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 3. — С. 65-72
 11. Сипало А.О. Взаємозв’язок між показниками кардіогемодинаміки та типами дисліпідемій у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу / А.О. Сипало, П.Г. Кравчун, О.І. Кадикова // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 3- С. 261-264
 12. Сичов О.С. Валідація опитувальника якості життя HeartQol у пацієнтів з фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження / О.С. Сичов, А.О. Бородай, Е.С. Бородай // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 3. — С. 51-57
 13. Стрільчук Л.М. Ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка з дилатацією його порожнини та без неї: відмінності клінічних, лабораторних та інструментальних показників / Л.М. Стрільчук // Практикуючий лікар. — 2017. — N2 — С. 5-7
 14. Сыволап В.Д. Клинический случай разрыва межжелудочковой перегородки у пациента с острым инфарктом миокарда / В.Д. Сыволап, Е.В. Назаренко, Я.В. Земляной // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 2- С. 233-236
 15. Тащук В.К. Ефективність включення до комплексної терапії стабільної стенокардії алопуринолу та кверцетину — особливості змін біомаркерів і гомеостазіологічних показників / В.К. Тащук, Васек Обейд Аль Салама Мухамед, Т.М. Амеліна // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 3- С. 265-269
 16. Целуйко В.И. Влияние стабильной стенокардии в анамнезе на прогноз у пациентов с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне инфаркта миокарда с зубцом Q задней стенки левого желудочка / В.И. Целуйко, Т.А. Лозовая, В.М. Доминас // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 3. — С. 12-19

ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Басанець А.В. Хронічне обструктивне захворювання легень та генетична схильність / А.В. Басанець, Л.В. Долінчук // Довкілля та здоров’я. — 2017. — N 1- С. 4-10
 2. Марущак М.І. Мітохондріальні механізми апоптозу при гострому ушкодженні легень в експерименті / М.І. Марущак // Вісник наукових досліджень. — 2017. — N1 — С. 121-124
 3. Перцов В.І. Досвід лікування хворих на гостру неспецифічну парапневмонічну емпієму плеври зі застосуванням торакоскопічних втручань / В.І. Перцов, Я.В. Тєлушко, С.І. Савченко // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N2 — С. 175-180
 4. Предиктори затяжного перебігу позалікарняної пневмонії / В.В. Сиволап [та ін.] // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 2- С. 143-150