НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2019 р.

 1. Актуальні аспекти варіабельності артеріального тиску при артеріальній гіпертензії / С.С. Боєв [та ін.] // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 2. — С. 44-51
 2. Антигипертензивные и прогноз-модифицирующие эффекты эплеренона в терапии артериальной гипертензии / подгот. В. Николаенко // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 2. — С. 27-32
 3. Вплив орлістату на рівень артеріального тиску // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 1. — С. 97
 4. Ефективність деалізату лейкоцитів ліофілізованого (імодину) у хворих на поліноз: інформ. лист з проблеми «Клінічна імунологія та алергологія». Вип. 1. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с. — Б. ц.­
 5. Засіб для підвищення активності адаптаційних систем організму: внформ. лист з проблеми «Нормальна та патологічна фізіологія». Вип. 2. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 6. Інноваційний спосіб корекції дисбіозу у хворих на гострі респіраторні інфекції: інформ. лист з проблеми «Інфекційні та паразитарні хвороби». Вип. 17. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 7. Класифікація та стандарти надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію Асоціації кардіологів України // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 4. — С. 32-53
 8. Міщенко Л.А. Фактори ризику та соціально–економічний статус пацієнтів з уперше виявленою артеріальною гіпертензією: результати дослідження СТАРТ II / Л.А. Міщенко // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 6. — С. 47-58
 9. Сиренко Ю.Н. Аттенто — новое слово в лечении артериальной гипертензии / Ю.Н. Сиренко, О.Л. Рековец // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 1. — С. 9-14
 10. Сіренко Ю.М. Методи вимірювання артеріального тиску лікарями та пацієнтами / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 2. — С. 93-98
 11. Сіренко Ю.М. Фактори ризику, що впливають на прогноз у хворих з артеріальною гіпертензією / Ю.М. Сіренко, Г.Д. Радченко, О.Л. Рековець // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 2. — С. 59-69
 12. Скибчик В.А. Синдром старечої астенії (frailty) — сучасна проблема геронтологічної медицини / В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 4. — С. 16-22
 13. Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у осіб молодого віку з підвищеною артеріальною ригідністю: інформ. лист з проблеми «Кардіологія». Вип. 4. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.­
 14. Спосіб прогнозування розвитку ортостатичної гіпотензії у молодих чоловіків з артеріальною гіпертензією: інформ. лиист з пролблеми «Кардіологія». Вип. 1. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с..­
 15. Структура пацієнтів із резистентною артеріальною гіпертензією / О.Л. Рековець [та ін.] // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 1. — С. 46-66
 16. Хафизова Л.Ш. Эффективная длительная многокомпонентная антигипертензивная терапия в достижении целевого АД у больных резистентной артериальной гипертензией / Л.Ш. Хафизова, Г.А. Хамидуллаева // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 4. — С. 9-15

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Використання рослинного екстракту капусти городньої у якості протизапального та противиразкового засобу при лікуванні виразкових уражень шлунка: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вип. 23. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 2. Журавлева Л.В. «Синдром перекреста» при функциональных гастроинтестинальных расстройствах: комплексный подход к лечению / Л.В. Журавлева, Ю.О. Шеховцова // Практикуючий лікар. — 2018. — N 4. — С. 12-19
 3. Пат. 117244 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К31/519 А61Р1/00. Застосування тіазолопріримідинону для лікування запальних захворювань кишечнику / Чайтаня Датт [и др.]. — № 20151199; Заявл. 12.05.2014; Опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13, 2018 р. — 10 с.
 4. Комплексний підхід до морфологічної діагностики хронічного гастриту: інформ. лист з проблеми «Патологічна анатомія». Вип.4. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 5. Образцов В.П. Про дослідження шлунка і кишок (продовження) / В.П. Образцов // Практикуючий лікар. — 2018. — N 4. — С. 42-45
 6. Півень Н. Рекомендації щодо здорового харчування дорослих / Н. Півень // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 1. — С. 67-74
 7. Спосіб корекції дисбіотичних порушень у хворих на хронічний панкреатит із супутнім аскаридозом: інформ. лист з проблеми «Гастроентерологія». Вип. 3. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 2 с.
 8. Пат. 127124 Украина, МКИ МПК (2006.01) А61В17/94 А61В1/313. Спосіб лікування гострого біліарного панкреатиту, ускладненого холедохолітіазом та синдромом механічної жовтяниці в ранній фазі захворювання / Р.С. Цимбалюк [и др.]. — № 201804611; Заявл. 26.04.2018; Опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13, 2018 р. — 2 с.
 9. Пат. 126981 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61В17/00. Спосіб лікування хронічного холангіту, ускладненого міліарними абсцесами печінки / В. В. Бойко [и др.]. — № 201801591; Заявл. 10.07.2018; Опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13, 2018 р. — 3 с.

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Антидіабетичні властивості сухого екстракту імбиру: інформ. лист з проблеми «Фармиація». Вип. 24. — Київ : Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 2. Семаглутид — ефективна терапія втрати ваги в пацієнтів з ожирінням і без цукрового діабету / підгот.: Г.Д. Радченко, О. Торбас // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 2. — С. 105-106
 3. Пат. 117263 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К35/545 А61К35/22 А61К35/407 А61Р3/10. Спосіб комплексного лікування хворих на цукровий діабет 1 типу з мікроальбумінурією з включенням препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин / І.Г. Матіящук [и др.]. — № 201605922; Заявл. 01.06.2016; Опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13, 2018 р. — 7 с.
 4. Спосіб оптимізації лікування ентеропатії з переважанням обстипації у хворих на цукровий діабет 2 типу: інформ лист з проблеми «Терапія». Вип. 11. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.

КАРДІОЛОГУ

 1. Атрощенко Е.С. «Новые ишемические синдромы». Сообщение 2: ишемическое пре- и посткондиционирование / Е.С. Атрощенко, И. С. Карпова // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 5. — С. 685-690
 2. Выбор оптимального ингибитора протонной помпы для пациентов с ишемической болезнью сердца, нуждающихся в проведении двойной антитромбоцитарной терапии / А.А. Ханюков [и др.] // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 1. — С. 17-25
 3. Динамика ремоделирования миокарда у пациентов с хронической ревматической болезнью сердца в течение года после хирургической коррекции клапанных пороков / Н.А. Казаева [и др.] // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 5. — С. 638-657
 4. Донаторы оксида азота в терапии пациентов с ишемической болезнью сердца: фокус на молсидомин / подгот. Т. Чистик // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 2. — С. 19-24
 5. Епанчинцева О.А. Динамика систолической функции левого желудочка после шунтирования коронарных артерий у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца / О.А. Епанчинцева // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 6. — С. 873-891
 6. Ломаковський О.М. Вплив статинів на показники імунного запалення залежно від їх вихідного рівня в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця / О.М. Ломаковський // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 6. — С. 27-33
 7. М’якінькова Л.О. Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST на тлі оклюзії огинаючої гілки лівої коронарної артерії (клінічний випадок) / Л.О. М’якінькова, Ю.В. Тесленко, Д.Д. Баклицький // Практикуючий лікар. — 2018. — N 4. — С. 5-11
 8. Оценка госпитальных и отдаленных результатов пластики корня аорты при коррекции пороков аортального клапана у пациентов с узким фиброзным кольцом / И.Е. Андралойть [и др.] // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 6. — С. 835-847
 9. Оцінка серцево-судинних подій після гострого коронарного синдрому на фоні терапії алірокумабом — результати дослідження ODYSSEY OUTCOMES / підгот.: Г.Д. Радченко, О. Торбас // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 2. — С. 99-101
 10. Поєднання субстратів атипової атріовентрикулярної вузлової реципрокної тахікардії та феномена Вольфа–Паркінсона–Уайта / О.С. Стичинський [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 6. — С. 109-112
 11. Порівняльна клініко–інструментальна характеристика пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка без анемії залежно від наявності залізодефіциту / Л.Г. Воронков [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 6. — С. 101-108
 12. Предиктори великих несприятливих клінічних подій після шунтування вінцевих артерій у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця при трирічному спостереженні / О.А. Єпанчінцева [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 6. — С. 15-26
 13. Предиктори виникнення ранніх ускладнень після аортокоронарного шунтування в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця / І.В. Шклянка [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 6. — С. 34-46
 14. Прогнозирование продолжительности жизни пациентов с ишемической болезнью сердца старше 60 лет в зависимости от наличия факторов кардиоваскулярного риска / В.Ю. Жаринова [и др.] // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 6. — С. 827-834
 15. Розбіжності серед пацієнтів з артеріальною гіпертензією і серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі / К.М. Амосова [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 6. — С. 85-92
 16. Серцево-судинні події в пацієнтів, яким призначено різні схеми антикоагулянтної терапії, — дослідження OMPASS / підгот.: Г.Д. Радченко, О. Торбас // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 2. — С. 101-102
 17. Сравнительный анализ эффективности ривароксабана и варфарина у пациентов с тромбозом глубоких вен / В.Я. Хрыщанович [и др.] // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 5. — С. 629-637
 18. Старт физических тренировок у пациентов, перенесших инфаркт миокарда: наблюдение в течение 1 года / Н.М. Терещенко [и др.] // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 6. — С. 799-808
 19. Фролов А.В. Точность кардиодиагностики в фокусе теории измерений / А.В. Фролов, В.Б. Поляков // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 5. — С. 691-701
 20. Хирургическое лечение пациента с расслоением аорты I типа по DeBakey с распространением на почечные и подвздошные артерии / А.Н. Казанцев [и др.] // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 5. — С. 740-747
 21. Черняк А.А. Рестеноз внутри стента у пациентов с ишемической болезнью сердца после коронарного стентирования / А.А. Черняк, В.А. Снежицкий, А.В. Янушко // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 5. — С. 729-738
 22. Экзопротезироваание аорты как метод хирургического лечения умеренного расширения восходящей аорты: обзор литературы / Д.А. Божко [и др.] // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 5. — С. 702-717
 23. Эффективность и безопасность триметазидина (Карметадина) в комплексном лечении больных с ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью / А.А. Ханюков [и др.] // Артериальная гипертензия. — 2018. — N 1. — С. 26-32

ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Асанов Э.О. Влияние дыхательных тренировок с положительным давлением в конце выдоха на вентиляцию и газообмен в легких у больных пожилого возраста с ХОЗЛ / Э.О. Асанов, И.А. Дыба // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N 3. — С. 38-43
 2. Дзюблик Я.О. Сучасні досягнення у профілактиці і лікуванні загострень ХОЗЛ / Я.О. Дзюблик // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N 3. — С. 49-51
 3. Інвазивна діагностика та хірургічне лікування аспергільозу легень та плеври / М.С. Опанасенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N 3. — С. 13-16
 4. Легочный альвеолярный протеиноз: ближайшие и отдаленные результаты лечения / В.К. Гаврисюк [и др.] // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N 3. — С. 17-27
 5. Меренкова Е.А. Частота рецидивов у лиц, клинически излеченных от саркоидоза легких / Е.А. Меренкова // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N 3. — С. 28-33
 6. Мостовой Ю.М. Вплив генетичних факторів на розвиток та перебіг хронічного обструктивного захворювання легень / Ю.М. Мостовой, Н.С. Слепченко, К.Д. Дмитрієв // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N 3. — С. 52-58
 7. Пат. 126606 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61к31/573А61Р11/00. Спосіб лікування ушкодження легень грипозної етіології / А.М. Бондаренко, Л.А. Бондаренко. — № 201801041; Заявл. 05.02.2018; Опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12, 2018 р. — 4 с.
 8. Фещенко Ю.І. Актуальні проблеми сучасної пульмонології / Ю.І. Фещенко // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N 3. — С. 5-12