НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

терапевт

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.8 2017 р.

 1. Андріїшин Л.-О. Практика організації паліативної допомоги сімейним лікарем / Л.-О. Андріїшин // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 1. — С. 9-21
 2. Барна О.М. Нова фіксована комбінація в лікуванні артеріальної гіпертензії / О.М. Барна, Н.М. Горобець // Ліки України. — 2017. — № 2. — С. 30-33
 3. Відкрите клінічне дослідження антигіпертензивної ефективності генеричного препарату телмісартан (ХІПотел) або комбінації із S–амлодипіном (Семлопін) чи гідрохлортиазідом у ТЕРапії пацієнтів із м’якою та помірною артеріальною гіпертензією (результати дослідження ХІПСТЕР–АГ) / Ю.М. Сіренко [и др.] // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 1. — С. 11-23

 1. Воронцов О. Організація допологового ведення вагітних жінок за участю сімейного лікаря. Ви володієте диспансерним методом? / О. Воронцов, Л. Бабінець // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 1. — С. 46-57
 2. Давидова І.В. Комбінована терапія в сучасному лікуванні артеріальної гіпертензії: фіксовані та нефіксовані комбінації / І.В. Давидова, Я.В. Корост // Ліки України. — 2017. — № 2. — С. 24-29
 3. Дуда А.К. Антибиотикорезистентность и пути ее преодоления / А.К. Дуда // Мистецтво лікування. — 2017. — № 3. — С. 34-39
 4. Как помочь больному с непродуктивным кашлем? // Приватний лікар. — 2017. — N 1. — С. 18-20
 5. Медведовська Н. Офтальмологічні прояви цукрового діабету в практиці сімейного лікаря (Частина 1, продовження у №2 (2017)) / Н. Медведовська // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 1. — С. 29-33
 6. Николаенко В. Основные подходы к лечению дизурических расстройств в практике врача первичного звена / В. Николаенко // Участковый врач. — 2017. — N 4. — С. 22-24
 7. Новицька А. В. Спіронолактон у лікуванні пацієнтів із резистентною артеріальною гіпертензією (рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження) ASPIRANT (Addition of spironolactone in patients with resistant arterial hypertension) / А.В. Новицька, О.О. Аліфер // Ліки України. — 2017. — № 2. — С. 50-56
 8. Сверенко М. Современные стратегии лечения артериальной гипертензии: фиксированные и нефиксированные комбинации / М. Сверенко // Участковый врач. — 2017. — № 3. — С. 20-22
 9. Святко О. Есенціальна гіпертензія: основні принципи діагностики та терапії / О. Святко // Приватний лікар. — 2017. — № 3. — С. 24-25
 10. Сіренко Ю.М. Раміприл у пацієнтів з артеріальною гіпертензією як монотерапія або комбінації з гідрохлортіазидом / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 1. — С. 81-91
 11. Темченко О. Моніторинг національного превентивного механізму (НПМ) стану забезпечення права на паліативну допомогу осіб, які перебувають в установах соціальної сфери / О. Темченко, І. Сергієнко // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 1. — С. 22-28
 12. Ткаченко В.І. Використання метформіну пролонгованої дії в практиці сімейного лікаря: системний огляд / В.І. Ткаченко, Я.А. Садовнік // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 1. — С. 65-71
 13. Эналаприл и индапамид в лечении артериальной гипертензии // Участковый врач. — 2017. — N 4. — С. 34-35
 14. Эффективная антигипертензивная терапия: в центре внимания хлорталидон // Medicine Review. — 2017. — № 2. — С. 52-59

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Гранули месалазину перевершують таблетки месалазину з покриттям Eudragit-L щодо індукції ремісії при виразковому коліті дистальних ділянок (узагальнений аналіз) / Л. Лайфельд [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 2. — С. 102-110
 2. Гриднев А.Е. В центре внимания альгинат натрия (данные доказательной медицины) / А.Е. Гриднев, Т.Л. Можина // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 2. — С. 75-83
 3. Губергриц Н.Б. Адеметионин: от фармакологии к клинической эффективности. Клиническое применение и его перспективы на основе доказательной медицины / Н.Б. Губергриц, П.Г. Фоменко // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 2. — С. 84-97
 4. Дорофеев А.Э. Особенности коморбидного течения и диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и синдрома раздраженной кишки у пациентов гастроэнтерологического профиля / А.Э. Дорофеев, Л.А. Матяш // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 2. — С. 28-35
 5. Заздравнов А.А. Синдром подразненого кишечника як вияв вегетативної вісцеральної дисфункції при ревматоїдному артриті / А.А. Заздравнов // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 2. — С. 36-40
 6. Кіндрат Г.В. Стан неспецифічної резистентності ротової порожнини у хворих із патологією шлунково-кишкового тракту / Г.В. Кіндрат, Н.С. Гаврилюк, Н.М. Яцинович // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 2. — С. 41-46
 7. Колесникова Е.В. Опыт применения препарата «Доктовит» в лечении НПВП-гастропатии / Е.В. Колесникова, Т.А. Соломенцева // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 2. — С. 66-72
 8. Мамчур В.И. Проблемы, связанные с использованием генерических препаратов пантопразола / В.И. Мамчур, Д.С. Носивец // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 2. — С. 98-101
 9. Модифікація способу житія шляхом корекції харчової поведінки у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки / А.С. Свінціцький [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 2. — С. 23-27
 10. Потяженко М.М. Плейотропные эффекты урсодезоксихолевой кислоты — дополнительный аргумент в пользу расширения клинического применения / М.М. Потяженко, А.В. Невойт, О.Е. Китура // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 2. — С. 120-125
 11. Синдром раздраженного кишечника. Современные подходы к диагностике и лечению / Н.В. Харченко [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 2. — С. 56-60
 12. Ткач С.М. Эффективность «Зафакола» при функциональных и воспалительных заболеваниях кишечника / С.М. Ткач, А.Э. Дорофеев // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 2. — С. 111-119
 13. Фадєєнко ГД. Клінічний досвід застосування полікозанолу для корекції дисліпідемії у хворих з коморбідним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та гіпертонічної хвороби на тлі вісцерального ожиріння / Г.Д. Фадєєнко, Я.В. Нікіфорова // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 2. — С. 49-55

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Журавлева Л.В. Комплексная терапия сахарного диабета 2-го типа в условиях реальной клинической практики: отдаленные метаболические и клинические последствия / Л.В. Журавлева, Т.А. Моисеенко, Л.В. Ведяева // Ліки України. — 2017. — № 2. — С. 57-64
 2. Костіцька І.О. Принципи корекції вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ознаками уповільнення моторики шлунка / І.О. Костіцька // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 1. — С. 25-30
 3. Лукашевич П.Ю. Сучасні підходи до забезпечення цукрознижувальною терапією хворих на цукровий діабет в Україні / П.Ю. Лукашевич, В.Л. Орленко, М.Д. Тронько // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 1. — С. 45-50
 4. Лукашеня О.С. Зміни активності та експресії синтази оксиду азоту в тканині надниркових залоз під дією агоністів / О.С. Лукашеня, І.В. Гончар // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 1. — С. 83
 5. Особливості метаболічних змін у хворих на цукровий діабет 2-го типу з різними фенотиповими особливостями на тлі застосування інгібіторів SGLT-2 / О.В. Прибила [та ін.] // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 1. — С. 84-85
 6. Рівень остеокальцину та конституційно-метаболічні фенотипові параметри у хворих на цукровий діабет 2-го типу / А.В. Ковальчук [та ін.] // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 1. — С. 31-36
 7. Цукровий діабет 1-го типу у молодих людей та дорослих. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Вибрані положення // Ліки України. — 2017. — № 2. — С. 4-8

КАРДІОЛОГУ

 1. Абдуева Ф. Внутриклеточные механизмы кардиопротекции при сердечной недостаточности: роль триметазидина / Ф. Абдуева // Medicine Review. — 2017. — № 2. — С. 40-42
 2. Алгоритм прийняття рішень щодо перипроцедурної антикоагулянтної терапії в пацієнтів з фібриляцією передсердь неклапанного генезу: експертний консенсусний документ Американської колегії кардіологів 2017 року // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2017. — N1 — С. 44-63
 3. Апикальная гипертрофическая кардиомиопатия. Клинический случай и обзор литературы / Е.Г. Несукай [и др.] // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 1. — С. 60-71
 4. Важливість оцінки стану кардіореспіраторної витривалості в клінічній практиці: той випадок, коли фізична тренованість може бути клінічним симптомом. Наукова заява від Американської асоціації серця // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 1. — С. 96-97
 5. Ішемічна хвороба серця: діагностика та лікування стабільної форми // Приватний лікар. — 2017. — N 1- С. 14-15
 6. Лебідь І.Г. Поширеність природжених вад серця і магістральних судин у дорослих / І.Г. Лебідь // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2017. — N 1- С. 6-12
 7. Место клопидогреля в рекомендациях научно-практических руководств от ведущих кардиологических сообществ // Medicine Review. — 2017. — № 2. — С. 60-63
 8. Молчанов Д. Старые проблемы и новые технологии в лечении пациентов с ишемической кардиомиопатией / Д. Молчанов // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2017. — N 1- С. 64-68
 9. Оцінювання предикторів поліпшення систолічної функції лівого шлуночка в пацієнтів з критичним аортальним стенозом пясля протезування аортального клапана / Н.В. Понич [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2017. — N 1- С. 22-29
 10. Руководство Европейского общества кардиологов по поведению пациентов с фибрилляцией предсердий (2016) // Medicine Review. — 2017. — № 2. — С. 6-14
 11. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Хронічна серцева недостатність» // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 1. — С. 98-123
 12. Эволюция сердечно-сосудистых полипилл: от концепции к реальной защите // Medicine Review. — 2017. — № 2. — С. 43-51

ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Хронічне обструктивне захворювання легень / В.Є. Сабадаш [и др.] // Мистецтво лікування. — 2017. — № 3. — С. 4-12