НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.9 2018 р.

 1. Пат. 123411 Украина, МКИ МПК (2018.01) 61К31/187 А61К31/375 А61К31/4402 А61К47/22 А61К9/20 А61Р1/06 А61Р13/06 А61Р24/04 А61Р29/00. Комбінований лікарський засіб, який має аналгетичну, жарознижувальну, протизапальну та спазмолітичну дію / О.В. Добровський, Г.Г. Хорунжий, О.М. Когута. — № 20170974; Заявл. 21.09.2017; Опубл. 26.02.2018, Бюл. №4, 2018 р. — 6 с.
 2. Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги: наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 178/24 від 06.02.2018 // Управління закладом охорони здоров’я. — 2018. — N 3. — С. 81-87
 3. Удосконалення алгоритму дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахуванням результатів бактеріологічного дослідження / С.І. Климнюк [та ін.] // Інфекційні хвороби. — 2018. — N 1. — С. 74-79

 1. Хронічне запалення в ґенезі анемії хронічних захворювань / О.В. Карпенко [та ін.] // Ліки України. — — N 2. — С. 18-20
 2. Шевченко Л. Порядок надання первинної медичної допомоги: вивчаємо документ за 5 хвилин / Л. Шевченко // Управління закладом охорони здоров’я. — 2018. — N 4. — С. 9-13

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Рябова Н.В. Минеральный статус пациентов с хроническим панкреатитом в динамике стационарного лечения [Электронный ресурс] / Н.В. Рябова // Военная медицина. — 2018. — № 2. — С. 71-75
 2. Пат. 123594 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61В1/00. Спосіб виявлення дуоденогастрального рефлюксу у хворих на хронічний гелікобактеріоз за Авраменком А.О. / А.О. Авраменко. — № 201711194; Заявл. 16.11.2017; Опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4, 2018 р. — 3 с.
 3. Пат. 123094 Украина, МКИ МПК (2006.01) А61К33/04 А615/48. Спосіб комплексного лікування хронічного панктеатиту у хворих на гіпотереоз / О.І. Федів, В.В. Раца. — № 201708445; Заявл. 17.08.2017; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3, 2017 р. — 5 с.
 4. Пат. 123026 Украина, МКИ МПК (2017.01) А61К35/00 А61Р1/16. Спосіб лікування та профілактики прогресування фіброзу печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит / О.С. Хухліна [и др.]. — № 2017407235; Заявл. 10.07.2017 ; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3, 2018 р. — 5 с.
 5. Пат. 123179 Украина, МКИ МПК (2006.01) 0133/497 А61В5/081. Спосіб тестування гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобактеріоза за допомогою хелік-тесту / А. О. Авраменко, О. А. Авраменко. — № 201709728; Заявл. 05.10.2017; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3, 2018 р. — 3 с.

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Влияние дозированной нормобарической гипоксии и мелатонина на морфофункциональное состояние щитовидной железы / Р.В. Янко [и др.] // Проблеми ендокринної патології. — 2018. — N 1. — С. 71-77
 2. Гиоргадзе Е. Для чего нужны новые базальные аналоги инсулина? / Е. Георгадзе // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 2. — С. 23-25
 3. Гиоргадзе Е. Ингибиторы ДПП-4 — все ли нам про них известно? / Е. Гиоргадзе // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 2. — С. 17-22
 4. Кондрацька І. Реімбурсація забезпечення інсуліном: практичні аспекти. Програма «Доступні ліки» / І. Кондрацька, А. Урбанович // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 2. — С. 33-34
 5. Кондрацька І. Рівень компенсації хворих з цукровим діабетом 2 типу в Україні / І. Кондрацька // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 2. — С. 29-32
 6. Олексик О. Власний досвід ефективності впровадження програми лікування хворих на акромегалію / О. Олексик // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 2. — С. 45-47
 7. Орлик О. Дієтотерапія в лікуванні хворих на цукровий діабет / О. Орлик // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 2. — С. 48-49
 8. Пат. 123463 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61В5/00 А61В5/107 G01N33/48. Спосіб прогнозування ризику розвитку метаболічного синдрому у дорослого населення / Н. О. Кравчун, К. В. Місюра. — № 201709726 ; Заявл. 05.10.2017 ; Опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4, 2018 р. — 5 с.
 9. Перцева Н. Новые препараты для лечения сахарного диабета: уроки мировой и отечественной реальной клинической практики / Н. Перцева // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 2. — С. 58-63
 10. Перцева Н. Сахароснижающая терапия как ренопротективный подход — имеют ли место плейотропные эффекты? / Н. Перцева // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 2. — С. 50-57
 11. Роль и местофитотерапии в комплексном лечении аутоиммунных заболеваний щитовидной железы / И. В. Чернявская [и др.] // Пробл. ендокринної патології. — 2018. — N 1. — С. 62-70
 12. Соколова Л. От преимуществ дапаглифлозина к результатам реальной клинической практики — прошлое, настоящее, будущее / Л. Соколова // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 2. — С. 64-69
 13. Тихонова Т.М. Точне вимірювання глікемії — основна складова самоконтролю цукрового діабету / Т. М. Тихонова, Ю. М. Смілка, О. О. Хижняк // Пробл. ендокринної патології. — 2018. — N 1. — С. 42-48
 14. Тихонова Т.М. Сучасні вимоги до індивідуальних засобів вимірювання глікемії / Т. М. Тихонова, Ю. М. Смілка, О. О. Хижняк // Пробл. ендокринної патології. — 2018. — N 2. — С. 93-98
 15. Чумак С.А. Современные возможности контроля гликемии (обзор литературы) / С.А. Чумак // Проблеми ендокринної патології. — 2018. — N 1. — С. 92-105
 16. Чуприняк Л. [Бета]-клітинний дефект — як ключова ланка патогенезу цукрового діабету 2 типу / Л. Чуприняк // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 2. — С. 73-78
 17. Шернтанер Г. Дослідження EMPA-REG — прорив в діабетології / Г. Шернтанер // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 2. — С. 79-82

КАРДІОЛОГУ

 1. Borlaug B.A. Дослідження INDIE-HFpEF: неорганічні нітрити не виправдали сподівань щодо покращення якості життя пацієнтів із СН зі збереженою ФВ / B.A. Borlaug // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2018. — № 1. — С. 45-46
 2. Olgin J. Дослідження VEST: носимий кардіовертер-дефібрилятор запобігає смертельним випадкам у перші місяці після інфаркту / J. Olgin // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2018. — № 1. — С. 43
 3. Vaduganathan M. Раптова смерть серед пацієнтів із СН зі збереженною ФВ: аналіз дослідження TOPCAT / M. Vaduganathan, B. L. Claggett, N. A. Chatterjee // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2018. — № 1. — С. 46
 4. Безпосередні результати реконструкціїаортального клапана за методикою Озакі / Б.М. Тодуров [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2018. — N 2. — С. 45-50
 5. Березин А.Е. Перспективные направления медикаментозного лечения острой и хронической сердечной недостаточности / А.Е. Березин // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2018. — № 1. — С. 5-17
 6. Воронков Л.Г.ИАПФ при сердечно-сосудистой патологии: рамиприл как доказательная модель / Л. Г. Воронков // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2018. — № 1. — С. 25-30
 7. До питання раціональної антикоагулянтної терапії для профілактики інсультів у пацієнтів із фібриляцією передсердь / В.М. Коваленко [та ін.] // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2018. — № 1. — С. 54-57
 8. Жирова дисплазія правого шлуночка та некомпактність міокарда лівого шлуночка в пацієнтки похилого віку з хронічною стабільною ішемічною хворобою серця / Л.П. Паращенюк [та ін.] // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2018. — № 1. — С. 58-68
 9. Зміни якості життя та критерії ефективності аортокоронарного шунтування в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка / Ю.А. Борхаленко [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2018. — N 2. — С. 14-23
 10. Іванів Ю.А. Ехокардіографічна діагностика дисфункції протезованих клапанів серця як можливої причини серцевої недостатності / Ю.А. Іванів // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2018. — № 1. — С. 18-24
 11. Пат. 123570 Украина, МКИ МПК А61F2/24(2006.01). Кільце для анулопластики мітрального клапана / Б.М. Тодуров, А.В. Іванюк, О.В. Зеленчук. — № 201710957; Заявл. 09.11.2017, Бюл. № 4, 2018 р. — 5 с.
 12. Пат. 123992 Украина, МКИ МПК А61F2/24. Кільце для анулопластики мітрального клапана / Б.М. Тодуров, А.В. Іванюк, О.В. Зеленчук. — № 201710955; Заявл. 09.11.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р. — 4 с.
 13. Орищин Н.Д. Ехокардіографічні предиктори рецидиву ішемічної мітральної недостатності після анулопластики мітрального клапана / Н.Д. Орищин, Ю.А. Іванів // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2018. — N 2. — С. 24-33
 14. Пат. 120984 Украина, МКИ МПК А61К31/33(2006.01) А61К31/365(2006.01) А61Р9/04(2006.01). Спосіб комплексного лікування хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому та старечому віці / Л.М. Єна [и др.]. — № 201705321; Заявл. 31.05.2017, Бюл. № 22, 2017 р. — 5 с.
 15. Пат. 123511 Украина, МКИ МПК (2006.01) A61B8/06. Спосіб оцінки ступеня ішемічно–реперфузійного пошкодження міокарда і ефективності коригуючих антиішемічних впливів / Ю.В. Гошовська, Т. В. Шиманська, В. Ф. Сагач. — № 201710098; Заявл. 19.10.2017; Опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4, 2018 р. — 6 с.
 16. Пат. 123092 Украина, МКИ МПК (2006.01) А61В5/0402. Спосіб прогнозування перебігу стабільної стенокардії / В.К. Тащук, О.С. Полянська , Т.М. Амеліна. — № 201708438; Заявл. 17.08.2017; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3, 2018 р. — 2 с.
 17. Пат. 123414 Украина, МКИ МПК (2006.01) А61В5/02 А61В5/0205. Спосіб прогнозування порушень серцевого ритму у пацієнтів із стабільною ішемічною хворобою серця та хронічним обструктивним захворюванням легень під час виконання спірографії / Ю.М. Мостовой, Л.В. Распутіна, Д.В. Діденко. — № 201709358; Заявл. 25.09.2017; Опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4, 2018 р. — 4 с.
 18. Пат. 123148 Украина, МКИ МПК А61В5/0402. Спосіб прогнозування розвитку несприятливих подій у пацієнтів з шлуночковою екстрасистолією та гострим інфарктом міокарда / В.К. Тащук [и др.]. — № 201709224; Заявл. 19.09.2017; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3, 2018 р. — 4 с.
 19. Применение нейрогуморальных модуляторов в лечении пациетов с сердечной недостаточностью: практические рекомендации / коммент. В. И. Целуйко; подгот. Н. Очеретяная // Серцева недостатність та коморбідні. — 2018. — № 1. — С. 69-74
 20. Рябенко Д.В. Современное состояние проблемы миокардитов / Д.В. Рябенко // Серцева недостатність та коморбідні стани. — 2018. — № 1. — С. 36-42
 21. Функциональные методы диагностики в кардиологии (Сообщение 2) [Электронный ресурс] / Н.Г. Хотько [и др.] // Военная медицина. — 2018. — № 2. — С. 144-153

ПУЛЬ МОНОЛОГУ

 1. Бронхиальная астма у пожилых людей: обзор клинических исследований / Ю.В. Просветов [и др.] // Астма та алергія. — 2018. — N 1. — С. 48-56
 2. Діагностика алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів та уточнення фенотипів алергічної та неалергічної бронхіальної астми на етапі спеціалізованої медичної допомоги / В.І. Ігнатьєва [та ін.] // Астма та алергія. — 2018. — N 1. — С. 32-39
 3. Кузьменко Н.М. Небулайзерна терапія у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Н.М. Кузьменко, О.Б. Яременко // Астма та алергія. — 2018. — N 1. — С. 40-47
 4. Пат. 124180 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К31/606 А61Р11/00. Спосіб лікування загострення хронічного обструктивного захворювання легень / М.М. Потяженко [и др.]. — № 201710212; Заявл. 23.10.2017; Опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6, 2018 р. — 3 с.
 5. Сухий кашель: сучасний підхід до лікування / І.В. Баранова [та ін.] // Астма та алергія. — 2018. — N 1. — С. 20-26
 6. Функціональна ефективність комплексної терапії із включенням тіотропію броміду у хворих на поєднану патологію бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень / Ю.І. Фещенко [та ін.] // Астма та алергія. — 2018. — N 1. — С. 7-14