НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2018 р.

 1. «Гострий живіт» та абдомінальний біль у практиці лікаря загальної практики — сімейної медицини / В.Б. Гощинський [та ін.] // Сімейна медицина. — 2018. — № 2. — С. 22-27
 2. Борисова І.С. Туберкульоз у практиці сімейного лікаря: особливості оформлення документів для проходження медико-соціальної експертної комісії / І.С. Борисова, Г.Ю. Трайдук, Н.А. Марченко // Сімейна медицина. — 2018. — № 1. — С. 105-107
 3. Здорик І.Ф. Енурез в практиці сімейного лікаря / І.Ф. Здорик, Г.М. Назар, Е.В. Павлюков // Мистецтво лікування. — 2018. — № 1/2. — С. 19-25

 1. Значення лабораторної медицини у практиці сімейного лікаря на етапі реформування первинної медико-санітарної допомоги / Є.Х. Заремба [та ін.] // Сімейна медицина. — 2018. — № 1. — С. 47-50
 2. Колесник М. Стандарты лечения внутренних болезней в практике семейного врача / М. Колесник // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 2. — С. 12-16
 3. Марценковський І.А. Біполярний розлад: діагностика і терапія (лекція для лікарів первинної ланки медичної допомоги) / І.А. Марценковський, І.І. Марценковська // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 2. — С. 81-89
 4. Міщенко Л.А. Комбінована антигіпертензивна терапія: критерії вибору препаратів / Л.А. Міщенко // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 2. — С. 58-62
 5. Підвищення раціональності лікарської терапії у літніх хворих терапевтичного профілю / Є.Ф. Грінцов [та ін.] // Клінічна фармація. — 2018. — Том 22 № 1. — С. 14-19
 6. Проблема лікування неускладненого циститу у практиці сімейного лікаря // Раціональна фармакотерапія. — 2018. — № 1. — С. 40-44
 7. Рекомендації щодо використання вітаміну D / Pawel Pludowski [та ін.] // Сімейна медицина. — 2018. — № 1. — С. 36-46
 8. Родіонова В.В. Застосування Муцитусу (ердостеїну) у лікуванні бронхо-легеневих захворювань у практиці сімейного лікаря / В.В. Родіонова, Л.А. Глиняна // Сімейна медицина. — 2018. — № 2. — С. 93-96
 9. Роль домашнього моніторування артеріального тиску в оцінюванні чутливості до антигіпертензивних препаратів / І.С. Лисий [та ін.] // Сімейна медицина. — 2018. — № 1. — С. 33-35
 10. Сердечная недостаточность. Стандарты оказания медицинской помощи врачами первичного звена (по материалам Руководства Европейского кардиологического общества (ESC) по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности 2016 г.) // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 2. — С. 48-56
 11. Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих на хронічний некалькульозний холецистит на первинному рівні медичної допомоги / Л.В. Хіміон [та ін.] // Сімейна медицина. — 2018. — № 2. — С. 6-11

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Бабак О.Я. Комплексне лікування неалкогольної жирової хвороби печінки: досвід застосування гепатопротекторів / О.Я. Бабак, К.А. Лапшина, А.М. Черняк // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 2. — С. 32-36
 2. Журавлева Л.В. Применение ингибиторов протонной помпы в широкой клинической практике: преимущества и недостатки / Л.В. Журавлева, Ю.А. Шеховцова // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 2. — С. 70-76
 3. Звягинцева Т.Д. Алкогольный фиброз печени: современное состояние проблемы / Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 2. — С. 52-60
 4. Колеснікова О.В. Роль кишкової мікробіоти в розвитку метаболічних порушень / О.В. Колеснікова // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 2. — С. 37-45
 5. Лечение синдрома раздраженного кишечника. Место пробиотиков / А.Э. Дорофеев [и др.] // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 2. — С. 77-82
 6. Место ингибиторов протонной помпы в лечении хронического панкреатита. Обзор и собственное наблюдение / Н.Б. Губергриц [и др.] // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 2. — С. 85-94
 7. Особливості клінічної симптоматики та стану вісцеральної жирової тканини у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі метаболічного синдрому / Г.Д. Фадєєнко [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 2. — С. 10-15
 8. Просоленко К.О. Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на кардіогемодинамічні показники та судинні порушення у пацієнтів з гіпертонічною хворобою / К.О. Просоленко, В.І. Молодан, А.С. Шалімова // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 2. — С. 25-31
 9. Степанов Ю.М. Особливості макроскопічного стану слизової оболонки верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в пацієнтів з печінковою та позапечінковою портальною гіпертензією / Ю.М. Степанов, М. В. Чалий, О.В. Сімонова // Медичні перспективи. — 2018. — Т. 23 № 1. — С. 56-62
 10. Филиппов Ю.А. Современная парадигма хронического гастрита, ассоциированного с билиарным рефлюксом / Ю.А. Филиппов, М.Ю. Зак // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 2. — С. 95-103
 11. Функциональная диспепсия: возможности диагностики и терапии / А.Э. Дорофеев [и др.] // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 2. — С. 46-51

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Динамика показателей упруго-эластических свойств артериальной стенки у пациентов с морбидным ожирением после проведения бариатрического лечения / Т.В. Колесник [и др.] // Медичні перспективи. — 2018. — Т. 23 № 1. — С. 76-81
 2. Журавлева Л. Помповая инсулинотерапия и постоянное мониторирование гликемии у больных инсулинозависимым сахарным диабетом: теоретические предпосылки и практические результаты / Л. Журавлева, И. Смирнов, Д. Пылев // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 1. — С. 87-100
 3. Колесник М. Сахарный диабет и другие эндокринные заболевания: современные возможности лечения / М. Колесник // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 2. — С. 5-8
 4. Маньковский Б.Н. Ингибиторы натрийзависимого котранспортера глюкозы-2 в лечении больных сахарным диабетом 2 типа — чем вызван энтузиазм врачей? / Б.Н. Маньковский // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 1. — С. 55-64
 5. Могильницкая Л.А. Эндотелиальный моноцитактивирующий пептид-ІІ при метаболическом синдроме / Л.А. Могильницкая // Сімейна медицина. — 2018. — № 1. — С. 95-98
 6. Насколько эффективна замена оригинального глимепирида на генерический? / И. Кондрацкая [и др.] // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 1. — С. 69-72
 7. Паньків В.І. Нові рекомендації американської діабетичної асоціації з діагностики та лікування цукрового діабету (2018). Практикуючому ендокринологу / В.І. Паньків // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 2- С. 62-68
 8. Резниченко В.М. Инновационная роль оценки Проинсулина при сахарном диабете 2 типа / В.М. Резниченко, М.И. Бобрик, И.В. Сидорова // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 1. — С. 101-104
 9. Рыбаков С.И. Пять «крестных отцов» тиреотоксического зоба / С.И. Рыбаков // Ендокринологія. — 2018. — Т. 23 № 1. — С. 91-98
 10. Скорикова С.Л. Возможности современной инсулинотерапии в достижении наилучших терапевтических результатов у больных сахарным диабетом / С.Л. Скорикова // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 2. — С. 97-101
 11. Стандартизация диагностических методов и клинически значимых критериев сахарного диабета I типа помимо НbA1c / G. Agiostratidou [и др.] // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 1. — С. 9-21
 12. Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете-2018, ADA. Раздел «Медикаментозные подходы к сахароснижающей терапии» // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 1. — С. 22-39
 13. Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете-2018, ADA. Раздел «Дети и подростки» // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 1. — С. 40-54

КАРДІОЛОГУ

 1. Випадок успішної перикардіотомії з дренуванням перикардіальної порожнини в пацієнта з мультиморбідністю / Н.М. Середюк [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2018. — N1 — С. 45-49
 2. Волков В.И. Рациональная статинотерапия: точка зрения / В.И. Волков, А.С. Исаева // Раціональна фармакотерапія. — 2018. — № 1. — С. 5-12
 3. Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST у пацієнта молодого віку із синдромом Барде-Бідля / І.М. Січкарук [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2018. — N 1- С. 32-39
 4. Динаміка тромбу та/або сладжу у вушку лівого передсердя і відновлення синусового ритму в пацієнтів із фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження при повторній черезстравохідній ехокардіографії / О.С. Сичов [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 3. — С. 86-92
 5. Ефективність та безпечність періопераційного застосування статинів при проведенні аортокоронарного шунтування / І.В. Шклянка [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2018. — N 1- С. 14-24
 6. Кардиопротекторная терапия при стресс-ассоциированных заболеваниях сердца // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 2. — С. 102
 7. Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2017) / Л.Г. Воронков [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 3. — С. 11-59
 8. Рідкісні хвороби серця — хвороби-сирітки / підгот. Л. Онищук // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2018. — N 1- С. 65-69
 9. Сидорова Л.Л. Блокаторы ?-адренорецепторов при хронической сердечной недостаточности: Tantum scimus, guantum memoria tenemus / Л.Л. Сидорова // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 2. — С. 91-95
 10. Эффективность и безопасность терапии L-карнитином при хронической сердечной недостаточности: мета-анализ результатов рандомизированных контролируемых исследований // Раціональна фармакотерапія. — 2018. — № 1. — С. 52-62

ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Бронхолегочная дисплазия: отдаленные бронхолегочные нарушения / Е.Н. Охотникова [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 2. — С. 35-41
 2. Бронхолегочная дисплазия: подходы к дифференциальной диагностике отдаленных последствий / Е.Н. Охотникова [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 2. — С. 42-51
 3. Быченко О.В. Частота рецидивов у лиц, клинически излеченных от саркоидоза легких с бессимптомным дебютом / О.В. Быченко // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N 1- С. 23-28
 4. Госпітальна пневмонія: діагностика та терапія / В.Є. Сабадаш [та ін.] // Мистецтво лікування. — 2018. — № 1/2. — С. 3-6
 5. Качанко Е.Ф. Внебольничная пневмония: современные подходы к диагностике и антибактериальной терапии / Е.Ф. Качанко // Клиническая инфектология и паразитология. — 2018. — Том 7 N 1. — С. 126-139
 6. Крахмалова Е.О. Оптимизация патогенетической терапии у пациентов с ХОЗЛ в сочетании с ИБС / Е.О. Крахмалова, Ю.Е. Харченко, А.Ю. Токарева // Раціональна фармакотерапія. — 2018. — № 1. — С. 45-51
 7. Крихтіна М.А. Ризик формування тромботичних ускладнень у хворих на негоспітальну пневмонію третьої та четвертої клінічних груп / М.А. Крихтіна // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N 1- С. 29-32
 8. Меренкова Е.А. Препараты иммуносупрессивной терапии больных интерстициальными заболеваниями легких / Е.А. Меренкова // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N 1- С. 33-38
 9. Можливості діагностики гіперінфляції та емфіземи легень у хворих з поєднаним перебігом бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень на первинному та спеціалізованому рівнях надання медичної допомоги / Ю.І. Фещенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N 1- С. 7-13
 10. Оптимізація лікування вірусно-бактеріальної пневмонії у військовослужбовців, які мобілізовані для проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції / Я.О. Дзюблик [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N 1- С. 14-18
 11. Островський М.М. Етіотропна терапія негоспітальної пневмонії / М.М. Островський // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 2. — С. 71-73
 12. Раціональна комбінована антибактеріальна терапія першої лінії для лікування хворих на негоспітальну пневмонію в умовах стаціонару / Т.О. Перцева [та ін.] // Сімейна медицина. — 2018. — № 2. — С. 98-102
 13. Рідкісний випадок поєднання дифузної осифікації легень і лівобічного хілотораксу / М.С. Опанасенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2018. — N 1- С. 49-53