НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. 130/80 буде новим цільовим рівнем у рекомендаціях // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 5. — С. 85-86
 2. Бова А.А. Фибрилляция предсердий в практике терапевта [Электронный ресурс] / А.А. Бова // Военная медицина. — 2018. — № 1. — С. 6-10
 3. Гуменюк А.Ф. Ретроспективний аналіз якості надання медичної допомоги хворим на негоспітальну пневмонію на амбулаторному етапі в умовах реорганізації роботи первинної ланки охорони здоров’я / А.Ф. Гуменюк, О.Р. Линдюк // Практикуючий лікар. — 2017. — N 4- С. 11-15

 1. Диференційна діагностика вторинної артеріальної гіпертензії // Участковый врач. — 2017. — N 5. — С. 26-27
 2. Довгострокові результати застосування лерканідипіну порівняно з іншими блокаторами кальцієвих каналів при вперше діагностованій артеріальній гіпертензії: загальнонаціональне когортне дослідження / Cheng Kai-Hung, al. et // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 6. — С. 7
 3. Луначевская И. Диагностика воспалительных заболеваний кишечника на амбулаторно–поликлиническом этапе / И. Луначевская // Участковый врач. — 2017. — N 5. — С. 39-41
 4. Можейко В.Ч. Телемедицина: от прошлого к настоящему, перспективы развития при оказании первичной медицинской помощи [Электронный ресурс] / В.Ч. Можейко // Военная медицина . — 2018. — № 1. — С. 108-114
 5. Науменко Л.Ю. Сучасні підходи до визначення порушень життєдіяльності у практиці сімейного лікаря / Л.Ю. Науменко, І.С. Борисова, В.М. Березовський // Сімейна медицина. — 2017. — № 4. — С. 74-77
 6. Новейшая информация об осложненных и неосложненных гипертензивных кризах / M.L. Muiesan [и др.] // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 6. — С. 50-64
 7. Основний напрямок роботи фахівців сімейної медицини — профілактика / Є.Х. Заремба [и др.] // Практикуючий лікар. — 2017. — N — С. 5-10
 8. Палій І.Г. Біль у животі: що необхідно знати сімейному лікарю / І.Г. Палій, С.В. Заїка // Сімейна медицина. — 2017. — № 4. — С. 122-128
 9. Пам’ятка пацієнту. Гострі респіраторні інфекції // Ліки України. — 2017. — № 8. — С. 8-10
 10. Перспективы широкого применения небиволола в лечении больных артериальной гипертензией в сочетании с различной коморбидной патологией / С.Н. Коваль [и др.] // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 5. — С. 20-26
 11. Рекомендации по диагностике, оценке риска, профилактике и лечению артериальной гипертензии у взрослых 2017 года Канадского общества по артериальной гипертензии / A.A. Leung, al. et // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 6. — С. 65-84
 12. Роль мікроелементів у профілактиці та лікуванні артеріальної гіпертензії // Ліки України. — 2017. — № 8. — С. 47-48
 13. Сиренко Ю.Н. Утреннее повышение артериального давления у пациентов с мягкой и умеренной артериальной гипертензией и способ коррекции с помощью метопролола ретард / Ю.Н. Сиренко, О.Л. Рековец // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 5. — С. 32-38
 14. Ткаченко В.І. Вторинна профілактика ішемічної хвороби серця у практиці лікаря загальної практики / В.І. Ткаченко, О.А. Гайова // Сімейна медицина. — 2017. — № 4. — С. 6-7

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Губергриц Н.Б. Первичный холангит: инновации и постоянство рекомендаций EASL / Н.Б. Губергриц, И.Я. Луначевская // Участковый врач. — 2017. — N 5. — С. 50-51
 2. Звягинцева Т.Д. Билиарные дисфункции и методы современной терапии / Т.Д. Звягинцева, И.И. Шаргород // Сімейна медицина. — 2017. — № 4. — С. 129-132
 3. Кишечный микробиом: от изучения состава и функции к безопасной коррекции микробиоценоза // Участковый врач. — 2017. — N 5. — С. 48-49
 4. Матвеева Л. Бишофит для ее величества печени / Л. Матвеева // Участковый врач. — 2017. — N 5. — С. 52-53
 5. Неалкогольная жировая болезнь печени [Электронный ресурс] / Д.Ф. Одинец [и др.] // Военная медицина . — 2018. — № 1. — С. 115-118
 6. Свінціцький А.С. Особливості клінічної картини різних варіантів функціональної диспепсії / А.С. Свінціцький, І.В. Бірюченко, Н.М. Корендович // Практикуючий лікар. — 2017. — N4 — С. 16-20
 7. Степура А. Современные рекомендации по лечению и профилактике ГЭРБ / А. Степура // Участковый врач. — 2017. — N 5. — С. 46-47
 8. Функциональные кишечные расстройства: римские критерии IV // Участковый врач. — 2017. — N 5. — С. 43-44
 9. Циммерман Я.С. Стойкие заблуждения современной гастроэнтерологии (Часть 1) / Я.С. Циммерман // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 7/8. — С. 24-26
 10. Циммерман Я.С. Стойкие заблуждения современной гастроэнтерологии (Часть 2) / Я.С. Циммерман // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 9. — С. 27-30

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Волошина Л.О. Патоморфоз метаболічного фенотипу остеоартрозу: роль ожиріння, цукрового діабету та гіпотиреозу (вікові та гендерні аспекти) / Л.О. Волошина, С.І. Сміян // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N5 — С. 11-18
 2. Гребенникова Т.А. Гипопаратиреоз: современное представление о заболевании и новые методы лечения [Электронный ресурс] / Т.А. Гребенникова, Ж.Е. Белая, Г.А. Мельниченко // Эндокринная хирургия. — 2017. — Т. 11 № 2. — С. 70-80
 3. Исследование LEADER: новая страница в лечении диабета // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 5. — С. 46-54
 4. Лучицький Є.В. Чоловічий гіпогонадизм (частина 2) / Є.В. Лучицький, В.Є. Лучицький, М.Д. Тронько // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N5 — С. 105-112
 5. Паньків І.В. Частота автоімунного тиреоїдиту в жінок на тлі гіповітамінозу D / І.В. Паньків // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N 5- С. 46-49
 6. Полиморфизм гена альдостеронсинтазы при алиментарном ожирении, компонентах метаболического синдрома, некоторых формах вторичных артериальных гипертензий и патологии коры надпочечников (обзор литературы) / С.Н. Коваль [и др.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N5 — С. 69-80
 7. Рыкова О.В. Индекс свободного тестостерона или тестостерон общий и свободный: что оптимально выбрать для диагностики биохимической гиперандрогении? / О.В. Рыкова // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N5 — С. 59-61
 8. Черныш О. В. Современный взгляд на проблемы ожирения и возможности медикаментозной коррекции [Электронный ресурс] / О.В. Черныш, А.А. Бова, А.С. Рудой // Военная медицина . — 2018. — № 1. — С. 131-135

КАРДІОЛОГУ

 1. Влияние лозартана на массу миокарда левого желудочка сердца: 3-летнее наблюдение за пациентами пожилого возраста с артериальной гипертензией и сохранившейся, несмотря на традиционное антигипертензивное лечение, гипертрофией левого желудочка / С. Moroni [и др.] // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 9. — С. 54-57
 2. Жарінов О.Й. Електрокардіографічні особливості і принципи ведення пацієнтів з фібриляцією та тріпотінням передсердь / О.Й. Жарінов, В.О. Куць // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 7/8. — С. 14-19
 3. Катеренчук І.П. Корекція ендотеліальної дисфункції як важлива складова зменшення кардіоваскулярного ризику: протекторні властивості аргініну / І.П. Катеренчук // Практикуючий лікар. — 2017. — N 4- С. 21-26
 4. Лапанов П.С. Влияние эмоционального возбуждения на функциональные показатели сердечно-сосудистой системы в норме и патологии [Электронный ресурс] / П.С. Лапанов // Военная медицина . — 2018. — № 1. — С. 36-44
 5. Порівняльна клінічна характеристика пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі / О.Л. Філатова [и др.] // Сімейна медицина. — 2017. — № 4. — С. 113-116
 6. Профілактика серцево-судинних захворювань (за матеріалами «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Профілактика серцево-судинних захворювань», адаптована версія) // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 7/8. — С. 47-52
 7. Рекомендації Української асоціації кардіологів і дієтологів щодо дієти з пониженим вмістом солі : проект для громадського обговорення // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 5. — С. 73-75
 8. Функциональные методы диагностики в кардиологии. Сообщение 1 [Электронный ресурс] / Н.Г. Хотько [и др.] // Военная медицина . — 2018. — № 1. — С. 124-131

ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Ведення пацієнтів із бронхіальною астмою. Керівництво Шотландської міжколегіальної мережі із розробки // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. — 2017. — № 3. — С. 33-54
 2. Глобальна ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень // Ліки України. — 2017. — № 8. — С. 16-18
 3. Діагностика й лікування госпітальної пневмонії: практичний підхід // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. — 2017. — № 3. — С. 11-16
 4. Дяченко В.В. Рациональная антибиотикотерапия бронхитов и пневмонии. Вопросы совместимости антибиотиков / В.В. Дяченко // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 9. — С. 9-12
 5. Церах Т.М. Альвеолиты. Всегда ли происходит фиброзирование в лёгких? [Электронный ресурс] / Т.М. Церах, А.В. Полянская // Военная медицина . — 2018. — № 1. — С. 141-142
 6. Эффективность эрдостеина для лечения кашля у больных внебольничными пневмониями: результаты исследования МУКАСТАТ / И.Г. Березняков [и др.] // Сімейна медицина. — 2017. — № 4. — С. 100-106