НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Байдала О.Д. Роль диспансеризації у збереженні здоров’я населення України / О.Д. Байдала, Н.Є. Дуб // Сімейна медицина. — 2017. — № 3. — С. 15-17
 2. Горішня О.І. Покращення носового дихання без застосування судинно-звужуючих крапель у практиці сімейного лікаря / О.І. Горішня, І.І. Горішній, В.І. Ткаченко // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 126-127
 3. Гриб Н.В. Клінічний випадок синдрому Денді-Волкера в практиці сімейного лікаря / Н.В. Гриб, С.Ю. Зінчук // Здоров’я. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 136-137

 1. Грицько Р.Ю. Громадське здоров’я об’єднаних територіальних громад та інтегративна сімейна медицина / Р.Ю. Грицько, Б.Б. Лемішко, І.І. Фуртак // Сімейна медицина. — 2017. — № 3. — С. 51-55
 2. Дячук Д.Д. Обізнаннсть сімейних лікарів з питань надмірної маси тіла та ожиріння у дітей (за даними анкетування лікарів загальної практики-сімейних лікарів) / Д.Д. Дячук, Л.Ф. Матюха, І.Е. Заболотна // Сімейна медицина. — 2017. — № 3. — С. 69-72
 3. Ендогенне дихання в практиці сімейного лікаря / Є.Х. Заремба, О.В. Заремба-Федчишин, Л.Б. Ших // Здоров’я. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 137-138
 4. Зозуля И.С. Некоторые вопросы ургентных и неотложных состояний в практике врача первичного / И.С. Зозуля, А.А. Волосовец, А.И. Зозуля // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 117-118
 5. Ковалева О.Н. Оптимизация лечения пациентов с гипертонической болезнью / О.Н. Ковалева // Сімейна медицина. — 2017. — № 3. — С. 104-112
 6. Матюха Л.Ф. Роль лікарів загальної практики — сімейних лікарів в ранньому виявленні осіб з орфанними захворюваннями / Л.Ф. Матюха, Т.М. Бухановська // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 112-113
 7. Новые возможности в лечении пациентов с легочной артериальной гипертензией в Украине // Раціональна фармакотерапія. — 2017. — № 3. — С. 59-65
 8. Рощін Г.Г. Роль сімейного лікаря в системі медицини катастроф / Г.Г. Рощін, І.Й. Сличко // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 122
 9. Рудык Ю.С. Моксонидин в современном лечении артериальной гипертензии / Ю.С. Рудык // Раціональна фармакотерапія. — 2017. — № 3. — С. 5-12
 10. Сисоєнко І.В. Сімейна медицина — основа ефективної системи охорони здоров’я України / І.В. Сисоєнко, Ю.В. Вороненко, О.Г. Шекера // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 22-28
 11. Скибчик В.А. Резистентна артеріальна гіпертензія у літніх пацієнтів: пошук оптимальної фармакотерапевтичної стратегії / В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк, Г.В. Світлик // Раціональна фармакотерапія. — 2017. — № 3. — С. 52-58
 12. Степанова Т.В. Роль лікаря загальної практики — сімейної медицини в наданні допомоги хворим з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ / Т.В. Степанова // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 116
 13. Супрун Э.В. Место диуретиков в лечении артериальной гипертензии / Э.В. Супрун // Раціональна фармакотерапія. — 2017. — № 3. — С. 66-74
 14. Ткаченко В.І. Ефективність заходів вторинної профілактики у хворих з постінфарктним кардіосклерозом в практиці лікаря загальної практики — сімейного лікаря / В.І. Ткаченко, О.А. Гайова, Д.П. Кекух // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 125
 15. Ткаченко В.І. Клінічна ефективність терапевтичного навчання в лікуванні хворих на остеоартроз з надмірною вагою тіла в практиці сімейного лікаря / В.І. Ткаченко, Д.А. Чистяков, М.В. Кузеванова // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 29-36
 16. Ткаченко В.І. Сучасні європейські підходи до організації первинної медичної допомоги / В.І. Ткаченко // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 106-107
 17. Фармацевтичне забезпечення як складова загальної практики — сімейної медицини / А.В. Кабачна, Е.В. Шелкова, С.В. Аугунас // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 120-121
 18. Царенко А.В. Роль лікарів загальної практики — сімейних лікарів у наданні паліативної та хоспісної допомоги інкурабельним пацієнтам вдома / А.В. Царенко // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 133-135
 19. Шекера О.Г. Перспективи розвитку сімейної медицини / О.Г. Шекера // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 105

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Быков А.Т. Натуральная медицина и проблема гепатопротекции [Электронный ресурс] / А.Т. Быков, Ю.М. Амбалов, Т.Н. Маляренко // Военная медицина. — 2017. — № 4. — С. 82-90
 2. Литвиненко О.О. Роль пробіотичного компонента у лікуванні та профілактиці антибіотик-асоційованої діареї / О.О. Литвиненко, С.Г. Бугайцов, Ю.В. Антоненко // Сімейна медицина. — 2017. — № 3. — С. 92-98
 3. Макаренко Е.В. Синдром раздраженного кишечника: диетические рекомендации и принципы лечения [Электронный ресурс] / Е.В. Макаренко // Вестник Витебского Государственного медицинского университета. — 2017. — Т. 16 № 6. — С. 23-34
 4. Півторак К.В. Антропометричне дослідження хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки / К.В. Півторак // Запорожский медицинский журнал. -2017. — Том 19 N 5. — С. 623-628
 5. Якубовська І.А. Вплив компонентного складу тіла на функціональний склад жовчного міхура у хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння / І.А. Якубовська // Сімейна медицина. — 2017. — № 3. — С. 145-147

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Кривов’яз Ю.О. Арфа Комбі при лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 2–го типу та дисліпідеміями / Ю.О. Кривов’яз, М.В. Власенко // Практикуючий лікар. — 2017. — N3 — С. 37-40
 2. Ніжинська-Астапенко З.П. Особливості перебігу діабетичного кетоацидозу / З.П. Ніжинська-Астапенко, М.В. Власенко // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 3. — С. 219-227
 3. Пасиешвили Л.М. Иммунная дисрегуляция как фактор прогрессирования метаболического синдрома у лиц молодого возраста / Л.М. Пасиешвили // Український терапевтичний журнал. — 2017. — № 2. — С. 46-51
 4. Применение электросварочной технологии как основного метода диссекции и гемостаза в эндокринной хирургии / А.Н. Кваченюк [та ін.] // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 3. — С. 262-266
 5. Соколова Л.К. Комбінована терапія пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу: міжнародні рекомендації і власний досвід / Л.К. Соколова, С.В. Болгарська, Г.В. Островерхова // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 3. — С. 211-218

КАРДІОЛОГУ

 1. Беловол А.Н. Персонифицированный подход к антитромбоцитарной терапии при ишемической болезни сердца / А.Н. Беловол, О.Е. Запровальная // Український терапевтичний журнал. — 2017. — № 2. — С. 20-25
 2. Бугаенко В.В. Диагностические тесты при подозрении на ишемическую болезнь сердца у женщин. Роль метода определения коронарного кальция (клинические случаи) / В.В. Бугаенко, И.П. Голикова, М.П. Слободяник // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 5. — С. 93-98
 3. Гнатюк М.С. Кількісний морфологічний аналіз деяких ультраструктур скоротливих кардіоміоцитів правого шлуночка легеневого серця / М.С. Гнатюк, О.Б. Слабий, Л.В. Татарчук // Вісник наукових досліджень. — 2017. — N3 — С. 119-123
 4. Долженко М.М. Рецесивна модель наслідування гена альдостеронсинтетази та показники діастолічної функції лівого шлуночка в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і післяінфарктним кардіосклерозом / М.М. Долженко, В.Є. Досенко, Л.Є. Лобач // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 5. — С. 48-55
 5. Ефективність застосування гепатопротекторів при лікуванні важкої серцевої недостатності у хворої з мітрально–аортальною вадою серця (клінічний випадок) / Є.Х. Заремба [и др.] // Практикуючий лікар. — 2017. — N 3- С. 24-28
 6. Жаринов В.Ю. Диагностическое значение уровня фактора роста нервов при желудочковой экстрасистолии у пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца / В.Ю. Жаринов, А.Ю. Галецкий, Л.А. Бодрецкая // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 5. — С. 63-67
 7. Заремба Є.Х. Динаміка показників імунологічної реактивності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця під впливом комплексного лікування / Є.Х. Заремба, О.В. Смалюк, А.С. Кость // Сімейна медицина. — 2017. — № 3. — С. 113-116
 8. Заремба Є.Х. Особливості метаболізму сполучної тканини у хворих на нестабільну стенокардію / Є.Х. Заремба, О.О. Капустинський, О.С. Капустинська // Сімейна медицина. — 2017. — № 3. — С. 117-119
 9. Колоденко О.В. До питання етапного відновлювального лікування хворих на ішемічну хворобу серця після хірургічної реваскуляризації міокарда / О.В. Колоденко // Вісник наукових досліджень. — 2017. — N 3- С. 26-29
 10. Копица Н.П. Проблемы и перспективы фармакотерапии острой сердечной недостаточности / Н.П. Копица // Раціональна фармакотерапія. — 2017. — № 3. — С. 13-23
 11. Котюжинская С.Г. Эндотелиальная дисфункция в патогенезе сосудистых катастроф при сердечно-сосудистых заболеваниях / С.Г. Котюжинская, Д.А. Уманский // Запорожскиймедицинский журнал. -2017. — Том 19 N 4. — С. 525-530
 12. Кушнір С.М. Ефективність компонентів натурального комплексу Ресверазин/Resverasin у кардіологічній практиці (огляд міжнародної доказової бази) / С.М. Кушнір // Практикуючий лікар. — 2017. — N — С. 29-36
 13. Мельник А.А. Фармакогенетическое тестирование для персонализации дозирования варфарином / А.А. Мельник // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 5. — С. 99-104
 14. Несукай О.Г. Вивчення функції правого шлуночка в пацієнтів з гіпертонічною хворобою методом спекл–трекінг ехокардіографії / О.Г. Несукай, Й.Й. Гіреш // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 5. — С. 85-91
 15. Показники артеріальної жорсткості, хвиль відображення й шлуночково–артеріальної взаємодії в пацієнтів з артеріальною гіпертензією і серцевою недостатністю зі збереженою та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка / К.М. Амосова [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 5. — С. 14-21
 16. Предиктори раннього рецидиву аритмії в пацієнтів з неклапанною персистентною фібриляцією і тріпотінням передсердь після кардіоверсії / У.П. Черняга–Ройко [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 5. — С. 56-62
 17. Прогнозування перебігу міокардиту на основі комплексного аналізу імунного статусу та структурно–функціонального стану серця / В.М. Коваленко [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 5. — С. 68-74
 18. Сичов О.С. Вплив частоти серцевих скорочень на якість життя та тяжкість симптомів аритмії у пацієнтів із постійною формою фібриляції передсердь неклапанного ґенезу / О.С. Сичов, П.Б. Романюк, В.Г. Гур’янов // Вісник наукових досліджень. — 2017. — N3 — С. 39-52
 19. Структурно–функціональний стан артерій великого кола кровообігу в пацієнтів з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпертензією з різними функціональними можливостями та кінцевими точками / І.О. Живило [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 5. — С. 22-28
 20. Чинники, що асоціюються з несприятливим віддаленим прогнозом у хворих з гострою тромбоемболією легеневих артерій / В.Й. Целуйко [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 5. — С. 75-84

ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Бойко Д.М. Сучасні тенденції респіраторної медицини / ДМ. Бойко // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N3 — С. 57-60
 2. Деякі можливості базового лікування хворих на бронхіальну астму / О.І. Лемко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 3- С. 34-38
 3. Ефективність лікування пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень і остеоартритом / В.М. Ждан [и др.] // Вісник наукових досліджень. — 2017. — N 3- С. 18-20
 4. Журавков Ю.Л. Современные подходы к диагностике и лечению хронической обструктивной болезни легких с позиций GOLD 2017 года [Электронный ресурс] / Ю.Л. Журавков, А.А. Королева // Военная медицина. — 2017. — № 4. — С. 90-92
 5. Лемко О.І. Ендотеліальна дисфункція та її місце в патогенезі хронічного обструктивного захворювання легень (частина 1) / О.І. Лемко, Н.В. Вантюх // Український терапевтичний журнал. — 2017. — № 2. — С. 91-97
 6. Назаренко К.В. Особливості функції зовнішнього дихання та відповіді на бронхолітик хворих на поєднану патологію бронхіальної астми та ХОЗЛ / К.В. Назаренко // Український терапевтичний журнал. — 2017. — № 2. — С. 78-84
 7. Оценка сравнительной эффективности различных режимов начальной антибиотикотерапии у пациентов с внебольничной пневмонией в рамках анализа использования ресурсов здравоохранения // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 5. — С. 21
 8. Перспективи використання ОФВ6 як альтернативного показника оцінювання вентиляційної функції легень / О.В. Мироненко [та ін.] // Запорожскиймедицинский журнал. -2017. — Том 19 N 5. — С. 586-589
 9. Случай хронического некротизирующего легочного аспергиллеза, осложнившегося эмпиемой плевры: клинико-морфологическое наблюдение / Е.М. Рекалова [и др.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 3. — С. 65-71
 10. Толох О.С. Хронічне обструктивне захворювання легень: нові рішення старих проблем / О.С. Толох // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 3. — С. 51-56
 11. Факторы прогноза темпов регрессии саркоидоза легких в процессе глюкокортикостероидной терапии / В.К. Гаврисюк [и др.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 3. — С. 14-18
 12. Ходош Э.М. Роль атипичных и других патогенов в диагностике и терапии негоспитальной пневмонии / Э.М. Ходош // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 5. — С. 22-26
 13. Якісний склад ліпопротеїдів крові у хворих із запальним процесом нижніх дихальних шляхів як фактор ризику атеросклерозу / О.Я. Дзюблик [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N — С. 21-24