НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

терапевт

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2018 р.

 1. Андрух В. Що про це повинні знати сімейні та дитячі лікарі / В. Андрух // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 3. — С. 10-13
 2. Бабінець Л. Впровадження міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ІСРС-2) — важливий інструмент для оптимізації роботи сімейних лікарів України / Л. Бабінець, І. Галабіцька // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 3. — С. 32-35
 3. Диференційна діагностика вторинної артеріальної гіпертензії // Участковый врач. — 2017. — N 7. — С. 32-33

 1. Дуда А.К. Антибиотикорезистентность и пути ее преодоления / А.К. Дуда // Мистецтво лікування. — 2017. — № 6/7. — С. 33-37
 2. Корж О. Діагностика та лікування подагри в практиці сімейного лікаря / О. Корж, С. Краснокутський // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 2. — С. 24-28
 3. Матюха Л. Визначення індикаторів якості первинної медичної допомоги / Л. Матюха, Н. Медведовська, Ю. Баринов // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 2. — С. 43-48
 4. Медведовська Н. Офтальмологічні прояви цукрового діабету в практиці сімейного лікаря / Н. Медведовська // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 2. — С. 7-14
 5. Оцінка ефективності та безпеки препарату Рапітус при гострих респіраторних захворюваннях у пацієнтів із малопродуктивним кашлем в загальній лікарській практиці / О.М. Барна [и др.] // Мистецтво лікування. — 2017. — № 6/7. — С. 24-30
 6. Палій І.Г. Нез’ясовані проблеми і нові можливості в терапії хронічних запорів: що повинен знати лікар загальної практики? / І. Г. Палій, І. В. Чернова // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 4. — С. 63-71
 7. Прокопчук А. Труднощі діагностики раку підшлункової залози в практиці сімейного лікаря / А. Прокопчук // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 3. — С. 14-18
 8. Святко О. Диференційна діагностика вторинної артеріальної гіпертензії / О. Святко // Участковый врач. — 2017. — N 6. — С. 40-41
 9. Тіщенко О. Процес розвитку ПМСД на засадах сімейної медицини — реалії на місцях / О. Тіщенко // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 2. — С. 40-42
 10. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Легенева гіпертензія у дорослих» // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 2. — С. 52-66

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. «Энгилен»: терапевтические возможности и клиническая эффективность / Н.Б. Губергриц [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 4. — С. 45-55
 2. Вялов С.С. Функциональная диспепсия: как избежать ошибок? / С.С. Вялов // Лечащий Врач. — 2017. — № 6. — С. 61-66
 3. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: основні акценти сучасної диференційованої та контрольованої фармакотерапії / В.М. Чернобровий [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 4. — С. 33-42
 4. Губергриц Н.Б. Унифицированные европейские рекомендации по диагностике и лечению хронического панкреатита / Н.Б. Губергриц // Участковый врач. — 2017. — N 6. — С. 36-39
 5. Звягинцева Т.Д. Современные взгляды на проблему нецирротического фиброза печени / Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай // Мистецтво лікування. — 2017. — № 6/7. — С. 4-14
 6. Значение модификации образа жизни в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других кислотозависимых заболеваний: данные доказательной медицины и клиническое наблюдение / Н.Б. Губергриц [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 4. — С. 15-22
 7. Корчинская Е. Оптимизация терапии НПВП: как снизить риск гастроинтестинальных кровотечений? / Е. Корчинская // Участковый врач. — 2017. — N 6. — С. 20-22
 8. Левченко А.Р. Патогенетическая роль пищевой аллергии и пищевой непереносимости при синдроме раздраженной кишки / А.Р. Левченко // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 4. — С. 128-136
 9. Марушко Ю.В. Досвід використання пантопразолу у комплексній терапії захворювань травного тракту різних вікових груп / Ю.В. Марушко, А.О. Асонов // Ліки України. — 2017. — № 3. — С. 19-23
 10. Ничитайло М.Е. Сокращение желчного пузыря во время стимулированной секреции поджелудочной железы у больных хроническим билиарным панкреатитом и его влияние на давление в антральном отделе желудка / М.Е. Ничитайло, С.П. Кожара, Е.П. Харлановская // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 4. — С. 7-14
 11. Палій І.Г. Роль інгібіторів протонної помпи в успішній ерадикації Helicobacter pylori: місце пантопразолу / І.Г. Палій, С.В. Заїка, Н.М. Кондратюк // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 4. — С. 81-89
 12. Ткач С.М. Сучасні погляди на патофізіологію та стратегію лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / С.М. Ткач // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 4. — С. 72-78
 13. Ткач С.М. Эффективность рифаксимина в лечении неалкогольной жировой болезни печени / С.М. Ткач, Т.Л. Чеверда // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 4. — С. 97-103
 14. Чернявський В.В. Сучасні аспекти та «підводні камені» лікування Helicobacter pylori-асоційованих захворювань / В.В. Чернявський // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 4. — С. 56-60
 15. Швец О.В. Возможности использования пробиотиков для коррекции состава кишечной микробиоты при гастроэнтерологической патологии / О.В. Швец // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 4. — С. 111-119
 16. Щастный А.Т. Современные принципы диагностики и лечения хронического панкреатита [Электронный ресурс] / А.Т. Щастный // Вестник Витебского Государственного медицинского университета». — 2017. — Т. 16 № 5. — С. 7-20
 17. Щербинина М.Б. Влияние «Бета-иммуна» на показатели эрадикации и состояние иммунной системы у пациентов с Helicobacter pylori-ассоциированным гастритом / М.Б. Щербинина, Т.Н. Шевченко, В.Е. Кудрявцева // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 4. — С. 90-96

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Беловол А.Н. Влияние адипокинового профиля на метаболические нарушения и кардиальное ремоделирование у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа / А.Н. Беловол, Л.Р. Бобронникова, Е.В. Аль-Травнех // Проблеми ендокринної патології. — 2017. — N 3. — С. 17-22
 2. Генетична основа ендокринної патології / Т.В. Сорокман [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N 4. — С. 47-54
 3. Дисфункція гіпоталамуса: етіологія, клініка, діагностика, лікування: (методичні рекомендації) / В.І. Боцюрко [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N 4- С. 90-96
 4. Жердева Н.Н. Новые возможности применения бенфотиамина / Н.Н. Жердева // Проблеми ендокринної патології. — 2017. — N 3. — С. 44-47
 5. Жердьова Н.М. Взаємозв’язок між периферичним макро- та мікросудинним кровотоком та когнітивними розладами у пацієнтів на цукровий діабет 2 типу / Н.М. Жердьова, Б.М. Маньковский // Проблеми ендокринної патології. — 2017. — N 3- С. 49-53
 6. Каримова М.М. Парциальный гигантизм / М.М. Каримова, З.Ю. Халимова // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N 4. — С. 97-99
 7. Лучицький Є.В. Чоловічий гіпогонадизм (Частина 1) / Є.В. Лучицький, В. Є. Лучицький, М.Д. Тронько // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N 4- С. 81-89
 8. Місюра К.В. Васпін — компенсаторна молекула в патогенезі метаболічних порушень при ожирінні / К.В. Місюра, П.П. Кравчун // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N 4- С. 22-27
 9. Ніжинська-Астапенко З.П. Газообмінні зрушення при різних клінічних варіантах діабетичного кетоацидозу / З.П. Ніжинська-Астапенко, М.В. Власенко // Проблеми ендокринної патології. — 2017. — N3 — С. 55-63
 10. Патологія щитоподібної залози у пацієнтів з акромегалією: огляд літератури та власні дослідження / Ю.В. Булдигіна [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N 4- С. 67-70
 11. Явтушенко Ю. Порушення вуглеводного обміну гіперглікемія. Цукровий діабет 2 типу / Ю. Явтушенко // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 2. — С. 49-51

КАРДІОЛОГУ

 1. Березин А.Е. Программы первичной и вторичной превенции кардиоваскулярных заболеваний: фокус на аторвастатин / А.Е. Березин // Український медичний часопис. — 2017. — № 4. — С. 105-112
 2. Виживаність упродовж 36 місяців та її предиктори в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі / Л.Г. Воронков [и др.] // Серце і судини. — 2017. — N3 — С. 47-51
 3. Визначення ефективності ранолазину та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця / И.М. Шуба [та ін.] // Ліки України. — 2017. — № 7. — С. 60-64
 4. Гетьман Т.В. Антиаритмический эффект неантиаритмических препаратов: значимость и принципы фармакологической коррекции активности ренин-ангиотензиновой системы в терапии нарушений ритма сердца / Т.В. Гетьман, Н.В. Гетьман // Ліки України. — 2017. — № 3. — С. 48-55
 5. Журавлева Л.В. Факты и гипотезы антибактериальной терапии в кардиологии / Л. В. Журавлева, М. В. Куликова, И. В. Кузнецов // Ліки України. — 2017. — № 7. — С. 22-26
 6. Залізна Ю.І. Уперше діагностована фібриляція передсердь: перебіг, прогноз і ведення хворих / Ю.І. Залізна, О.Й. Жарінов // Серце і судини. — 2017. — N3 — С. 83-91
 7. Іванов В.П. Патофізіологічна роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи в розвитку й підтриманні фібриляції передсердь. Блокатори ренін-ангіотензин-альдостеронової системи як перспективний напрям upstream-терапії / В.П. Іванов, Т.Д. Данілевич // Серце і судини. — 2017. — N3 — С. 100-105
 8. Колесник М.Ю. Неінвазивна діагностика ураження лівого передсердя: діагностичні можливості спекл-трекінг ехокардіографії (огляд літератури та власні спостереження) / М.Ю. Колесник, М.В. Соколова // Серце і судини. — 2017. — N3 — С. 92-99
 9. Куць В.О. Інтерпретація даних ЕКГ при постійній електрокардіостимуляції / В.О. Куць, О.Й. Жарінов, О.М. Грицай // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N2 — С. 12-17
 10. Показники шлуночково-артеріальної взаємодії та центральної гемодинаміки у хворих із м’якою та помірною неускладненою артеріальною гіпертензією залежно від наявності діастолічної дисфункції лівого шлуночка та їх взаємозв’язок / К.М. Амосова [и др.] // Серце і судини. — 2017. — N3 — С. 69-76
 11. Поліпіл у профілактиці серцево-судинних захворювань: докази, обмеження та перспектива: Позиційна стаття Європейського товариства гіпертензії / A. Coca [и др.] // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 4. — С. 36-46
 12. Скибчик В.А. Сучасна тактика ведення пацієнтів із гострою серцевою недостатністю / В.А. Скибчик // Ліки України. — 2017. — № 3. — С. 12-18
 13. Соколов М.Ю. Реестр перкутанных коронарных вмешательств: расширенный сравнительный анализ результатов 2016 года. Реперфузионный парадокс в Украине / М. Ю. Соколов // Серце і судини. — 2017. — N 3. — С. 14-31
 14. Устінов О. Гострий інфаркт міокарда: порятунок життя стає доступнішим / О. Устінов // Український медичний часопис. — 2017. — № 4. — С. 9-10
 15. Фуштей И.М. Использование метаболической терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий / И.М. Фуштей, С.Л. Подсевахина, Е.С. Чабанная // Ліки України. — 2017. — № 7. — С. 54-59
 16. Целуйко В.И. Гендерные особенности течения острого периода и долгосрочного прогноза больных с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне инфаркта миокарда с зубцом Q задней стенки левого желудочка / В.И. Целуйко, Т.А. Лозовая, И.М. Марцовенко // Серце і судини. — 2017. — N 3. — С. 61-67
 17. Целуйко В.Й. Феномен невідновленого кровотоку після первинних черезшкірних коронарних втручань / В.Й. Целуйко, М.М. Дьолог, О.А. Леоненко // Ліки України. — 2017. — № 3. — С. 34-44

ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Глобальна ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень. Частина 2 // Ліки України. — 2017. — № 3. — С. 4-8
 2. Глобальна ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень. Частина 3 // Ліки України. — 2017. — № 7. — С. 17-20
 3. Сергеева И.В. Внебольничные пневмонии на фоне пандемического гриппа / И.В. Сергеева, И.В. Демко, Е.Е. Корчагин // Лечащий Врач. — 2017. — № 6. — С. 56-60
 4. Форманчук O.K. Особливості сучасної діагностики хронічного обструктивного захворювання легень. Клінічна симптоматика / O.K. Форманчук // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 2. — С. 21-22
 5. Юдіна Л.В. Комбінована мукоактивна терапія: погляд пульмонолога / Л.В. Юдіна // Ліки України. — 2017. — № 6. — С. 16-18