НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список
Вип.11 2019 р.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Бережний В. В. Порушення мікробіому товстого кишечника та його корекція у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / В. В. Бережний, Ю. І. Бондарець // Современная педиатрия. – 2019. – N 2. – С. 76-84
 2. Кирьянчук Н. В. Моторные дисфункции желудка при сочетанных поражениях пищевода и органов гастродуоденальной зоны у детей / Н. В. Кирьянчук // Современная педиатрия. – 2019. – N 1. – С. 30-33
 3. Марушко Ю. В. Роль магнію в організмі людини та вплив зменшеного вмісту магнію на якість життя дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою / Ю. В. Марушко, А. О. Асонов, Т. В. Гищак // Современная педиатрия. – 2019. – N 1. – С. 124-130
 4. Починок Т. В. Вміст оксиду азоту та його метаболітів у крові та слизовій стравоходу у дітей з частими респіраторними захворюваннями на тлі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / Т. В. Починок, О. В. Журавель, О. В. Чернов // Современная педиатрия. – 2019. – N 2. – С. 31-34
 5. Хасанова С. С. Особенности экзокринной функции поджелудочной железы и непереносимости лактозы у недоношенных детей / С. С. Хасанова, А. Т. Камилова // Современная педиатрия. – 2018. – N 8. – С. 42-49

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Гострий тромбоз стента при інфаркті міокарда, ускладненому кардіогенним шоком, за наявності цукрового діабету 2-го типу / Ю. Г. Кияк [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. – Київ, 2018. – Том 14 N 8. – С. 71-77
 2. Діабетична ентероколопатія в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу / А. Е. Дорофєєв [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2019. – Том 15 N 1. – С. 61-65
 3. Дутка Р. Я. Патогенетична та клінічна спорідненість перебігу цукрового діабету 2-го типу з метаболічним синдромом та хронічною ішемічною хворобою серця / Р.Я. Дутка, Н.В. Чмир // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Том 14 N 7. – С. 21-26
 4. Ендокринні та неврологічні захворювання: проблеми коморбідності / підгот. Н. Купріненко // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Том 14 N 6. – С. 79-85
 5. Зуєв К. О. Особливості впливу Стифімолу на показники вуглеводного, ліпідного обміну й рівень адипокінів крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією / К. О. Зуєв, І. М. Ханько // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Том 14 N 6. – С. 71-78
 6. Зябліцев С. В. Показники ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті 2-го типу як визначальні чинники розвитку ускладнень / С. В. Зябліцев, О. П. Чернобривцев, Д. С. Зябліцев // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Том 14 N 7. – С. 29-35
 7. Зябліцев С. В. Поліморфізм rs1800629 гена TNF-? при цукровому діабеті 2-го типу. Зв’язок із розвитком нефропатії / С. В. Зябліцев, О. П. Чернобривцев, Д. С. Зябліцев // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2019. – Том 15 N 1. – С. 24-30
 8. Инсулиноподобный фактор роста 1 и хроническая болезнь почек у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа / О. Н. Василькова [и др.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2019. – Том 15 N 1. – С. 11-17
 9. Контроль стану кровообігу нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет / М. В. Гульчій [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Том 14 N 8. – С. 64-70
 10. Корж А. Н. Гликемический контроль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете / А. Н. Корж // Міжнародний медичний журнал. – 2019. – Том 25 N 1. – С. 5-9
 11. Лучицький В. Є. Рівень прозапальних лімфокінів і гормонів у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу / В. Є. Лучицький // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2019. – Том 15 N 1. – С. 35-39
 12. Ляшук П. М. Основні синдроми гіперандрогенії в жінок: патогенез, диференціальна діагностика (огляд літератури та власні спостереження) / П. М. Ляшук, Р. П. Ляшук // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2019. – Том 15 N 1. – С. 89-92
 13. Милюхина Г. Возможность коррекции инсулинорезистентности у пациентов с артериальной гипертензией: фокус на метаболические эффекты телмисартана / Г. Милюхина // Medicine Review. – 2019. – № 3. – С. 56-61
 14. Паньків В. І. Взаємозв’язок між прийомом метформіну й дефіцитом вітаміну В12 у хворих на цукровий діабет 2-го типу / В. І. Паньків // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2019. – Том 15 N 1. – С. 47-52
 15. Практичне значення діагностики депресії у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу / М. В. Шевчук [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2019. – Том 15 N 1. – С. 76-80
 16. Роль фракталкіну в розвитку діабетичного макулярного набряку у хворих на цукровий діабет 2-го типу / М. Л. Кирилюк [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2019. – Том 15 N 1. – С. 18-23
 17. Соколова Л. К. Перспективы использования ресвератрола для лечения сахарного диабета и его осложнений / Л. К. Соколова, В. М. Пушкарев // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Том 14 N 8. – С. 56-63
 18. Тиреоїдні вузли в населення України, протокол діагностики та лікування в період після аварії на Чорнобильській АЕС (огляд літератури та власні дані) / М. Д. Тронько [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Том 14 N 7. – С. 47-53
 19. Чмир Н. В. Роль щитоподібної залози при метаболічному синдромі та в поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу / Н. В. Чмир // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Том 14 N 8. – С. 34-37

КАРДІОЛОГУ

 1. Габрієлян А. В. Віддалені результати лікування хворих з ішемічною кардіоміопатією із застосуванням стовбурових клітин пуповинної крові / А. В. Габрієлян // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 3. – С. 19-23
 2. Гасанов Ю. Ч. Прогностичні аспекти успішності застосування метопрололу сукцинату в лікуванні пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на тлі ожиріння / Ю. Ч. Гасанов, Т. М. Бондар, Т. О. Ченчік // Медицина сьогодні і завтра. – 2018. – N 1. – С. 37-44
 3. Генш Н. Концепция полипилла в кардиологии: перспективы повышения эффективности профилактики ССЗ / Н. Генш // Medicine Review. – 2019. – № 3. – С. 39-45
 4. Генш Н. Обновленное руководство АНА/АСС по ведению пациентов с фибрилляцией предсердий (2019): краткий обзор изменений / Н. Генш // Medicine Review. – 2019. – № 3. – С. 12-19
 5. Горин Н. Метаболическая терапия в кардиологии: сводная информация об экзогенном фосфокреатине в вопросах и ответах / Н. Горин // Medicine Review. – 2019. – № 3. – С. 30-38
 6. Гострий інфаркт міокарда в осіб молодого віку: особливості патогенезу, перебігу хвороби і обґрунтування стратегії запобігання ускладненням / О. М. Пархоменко [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2019. – № 4. – С. 32-43
 7. Гострий тромбоз стента при інфаркті міокарда, ускладненому кардіогенним шоком, за наявності цукрового діабету 2-го типу / Ю. Г. Кияк [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Том 14 N 8. – С. 71-77
 8. Грибова Е. Терапия сердечной недостаточности: что нужно учитывать при выборе петлевого диуретика? / Е. Грибова // Medicine Review. – 2019. – № 3. – С. 24-28
 9. Золотухіна Ю. О. Особливості змін згортальної та фібринолітичної активності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця із супутнім цукровим діабетом 2-го типу залежно від наявності діабетичних судинних ускладнень / Ю. О. Золотухіна // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Том 14 N 8. – С. 28-33
 10. Імуносупресивна терапія у хворих на міокардит: обґрунтування для використання в клінічній практиці / В. М. Коваленко [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2019. – № 4. – С. 7-18
 11. Критерії порушення системи автономії регуляції ритму серця спортсменів високої кваліфікації різного віку / Г. В. Коробейніков [и др.] // Спортивна медицина і фізична реабілітація. – 2018. – № 1. – С. 24-29
 12. Міщенко Л. А. Кардіоцеребральний континуум при артеріальній гіпертензії: шляхи корекції / Л. А. Міщенко, О. В. Гулкевич // Міжнародний неврологічний журнал. – 2019. – N 1. – С. 111-116
 13. Прогностичні фактори тривалості перебування у стаціонарі пацієнтів із гострим коронарним синдромом після екстреної ендоваскулярної реваскуляризації міокарда / О. С. Фуркало [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 1. – С. 30-34
 14. Реабілітація пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями: історичні віхи, сучасні підходи, місце в клінічній практиці та виклики / В. О. Шумаков [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2019. – № 4. – С. 44-55
 15. Розвиток кардіоонкології в Україні: доцільність, організація та впровадження в клінічну практику / С. М. Кожухов [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2019. – № 4. – С. 120-128
 16. Сичов О. С. Атлас інвазивного лікування аритмій серця в Україні у 2018 році / О. С. Сичов, А. О. Бородай // Український кардіологічний журнал. – 2019. – № 4. – С. 102-119
 17. Сімейна гіперхолестеринемія: етіопатогенез, діагностика, лікування та стан проблеми в Україні / О. І. Мітченко [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2019. – № 4. – С. 23-31
 18. Строєнко К. С. Кортизол як маркер стресу й показник когнітивних розладів у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда / К. С. Строєнко // Медицина сьогодні і завтра. – 2018. – N 1. – С. 58-64
 19. Хронічна серцева недостатність як мультиморбідний стан / Л. Г. Воронков [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2019. – № 4. – С. 90-101
 20. Шелест Б. А. Динамика состояния сосудистой стенки при лечении больных артериальной гипертензией с ожирением и сахарным диабетом / Б. А. Шелест // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Том 14 N 6. – С. 31-35

ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Динамічні показники неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів у підлітків, хворих на бронхіальну астму / О. К. Колоскова [та ін.] // Современная педиатрия. – 2019. – N 2. – С. 41-45
 2. Особливості процесів запалення при кардіопульмональній поліморбідності / М. М. Кочуєва [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2019. – Том 25 N 1. – С. 10-15
 3. Шадрін О. Г. Оптимізація лікування вірусіндукованих загострень бронхіальної астми у дітей із використанням лізатів молочнокислих бактерій Lactobacillus rhamnosus V / О. Г. Шадрін, Г. А. Гайдучик, Л. Січел // Современная педиатрия. – 2019. – N 1. – С. 19-25