НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2019р.

 1. Белей О.Л. Аналіз ефективності використання різних клітинних технологій у практичній стоматології / О.Л. Белей, М.Ю. Гончарук-Хомин // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 1. – С. 75-80
 2. Біда В.І. Клінічна ефективність використання різних видів шинуючих конструкцій у пацієнтів із генералізованим пародонтитом ІІІ ступеня тяжкості / В.І. Біда, П.О. Гурин, Г.І. В’юн // Клінічна стоматологія. – 2018. – N 2. – С. 58-63
 3. Бойчук-Товста О.Г. Особливості поширеності та клінічного перебігу генералізованого пародонтиту початкового та I ступенів у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії / О.Г. Бойчук-Товста // Клінічна стоматологія. – 2018. – N 2. – С. 12-15
 4. Гутор Н.С. Клінічні спостереження автотрансплантації зубів як альтернативи імплантації / Н.С. Гутор, Н.О Твердохліб, О.В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. – 2018. – N 2. – С. 48-53
 5. Застосування атомно–силової мікроскопії для вивчення поверхні емалі зуба / Т.І. Пупін [и др.] // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 1. – С. 96-98
 6. Ивашенко С.В. Способы улучшения остеоинтеграции дентальных имплантатов [Электронный ресурс] / С.В. Ивашенко, А. Джамаль // Военная медицина. – 2018. – № 1. – С. 89-94
 7. Імунологічні аспекти генералізованого пародонтиту (огляд літератури) / Н.М. Савельєва [та ін.] // Вісник наукових досліджень. – 2018. – N 2. – С. 110-115
 8. Іськів М.О. Оцінка інтенсивності запальних процесів у тканинах пародонта в пацієнтів із рецесією ясен залежно від віку та біотипу пародонта / М.О. Іськів // Клінічна стоматологія. – 2018. – N 2. – С. 16-20
 9. Лісневська Н. Питання якості стоматологічної послуги / Н. Лісневська // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 4. – С. 7-11
 10. Лучинський М.А. Тактика вибору лікувально-профілактичних заходів у осіб із різними психофізіологічними станами при лікуванні захворювань пародонта / М.А. Лучинський, Л.В. Пясецька // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. – N 2. – С. 34-37
 11. Лучинський М.А. Пародонтальний статус осіб молодого віку залежно від психофізіологічного стану / М.А. Лучинський, Л.В. Пясецька, Ю.І. Лучинська // Клінічна стоматологія. – 2018. – N 2. – С. 21-25
 12. Марченко А.В. Зв’язки комп’ютерно–томографічних характеристик зубних дуг з одонтометричними й кефалометричними показниками дівчат–брахіцефалів із ортогнатичним прикусом / А В. Марченко // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 1. – С. 81-85
 13. Пайкуш В.А. Застосування анальгоседації в дорослих зі зниженим порогом болю в стоматології / В.А. Пайкуш, Н.М. Дидик // Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 3. – С. 53-57
 14. Пі-пластина як найкраща пластина для остеосинтезу ангулярного перелому нижньої щелепи / О.О. Гудименко [та ін.] // Клінічна стоматологія. – 2018. – N 2. – С. 54-57
 15. Радчук В.Б. Характеристика реактивних змін слизової оболонки ясен за умов різних видів одонтопрепарування під металокерамічні конструкції / В.Б. Радчук, Н.В. Гасюк // Вісник наукових досліджень. – 2018. – N 2. – С. 17-20
 16. Удосконалення мукогінгівоостеопластики при хірургічному лікуванні хворих на генералізований пародонтит шляхом проведення періостальних пенетрацій / В.П. Пюрик [и др.] // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 1. – С. 99-103